Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

CNC-operatör

Som CNC-operatör arbetar man med att sköta datorstyrda maskiner som genom till exempel svarvning, borrning eller fräsning tillverkar detaljer av metall, trä eller plast.

CNC (Computer Numerical Control) är ett datorsystem för att styra verkstadsmaskiner i tillverkningsindustrin. Med hjälp av styrsystemet kan man tillverka komplicerade delar på ett enhetligt och automatiskt sätt.

Efterfrågan på CNC-operatörer förväntas öka de närmaste tio åren när industrierna automatiseras och rationaliseras bland annat genom ny teknik. Den här utbildningen passar dig som är teknisk, noggrann och gillar datorer.

Under utbildningen får du lära dig att sköta datorstyrda maskiner och hantera de verktyg och tekniker som används inom området. Det arbetsplatsförlagda lärandet ger dig ett försprång in i branschen och möjlighet att knyta kontakter inför ditt framtida yrkesliv.

Efter utbildningen kan du arbeta med grundläggande arbetsuppgifter inom CNC.

Kurser som ingår

  • CAD/CAM, 100 p
  • Datorstyrd produktion 1, 100 p
  • Datorstyrd produktion 2, 100 p
  • Datorstyrd produktion 3, 100 p
  • Datorstyrd produktion 4, 100 p
  • Produktionsutrustning 1, 100 p
  • Produktionsutrustning 2, 100 p
  • Tillverkningsunderlag 1, 100 p

Utbildningen ger totalt 800 gymnasiepoäng. Läser du mot en gymnasieexamen kan du också välja till kursen Gymnasiearbete, 100 p. Ansökan till kursen Gymnasiearbete görs innan eller under yrkesutbildningen.

Grön nivå

Grön nivå är ett verktyg för validering och certifiering av personal som arbetar med CNC-styrda maskiner för skärande bearbetning.  

Målet är att du ska få kunskaper under utbildningen för att klara den praktiska delen (4tim). För att klara en teoretiska provet (3tim) bör du läsa in mera teori utöver kursens ur litteratur som utlånas av utbildningsanordnaren.

Komplettera med yrkessvenska

För dig som inte är född i Sverige och behöver extra hjälp med svenska språket finns möjlighet att även läsa yrkessvenska under utbildningen. Du gör en separat ansökan till yrkessvenskan.

Förkunskaper

För att vara behörig till utbildningen ska du ha godkänt i matematik och svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå. Du som läst vid Vuxenutbildningen måste ha godkänt betyg i delkurs 4. Vi erbjuder nivåtest för dig som inte har betyg.

Ansökan och betyg

Ansökningsperiod är 28 oktober- 2 december 2019. Ansökan stänger 16.00 sista ansökningsdag.

Vid din ansökan ska betygsbilagor vara bifogade senast sista ansökningsdag.

Länk till ansökan

Sökande från annan kommun än Borlänge

Du som söker till utbildningen från annan kommun än Borlänge ska skriva ut din ansökan och skicka den till din hemkommun som måste bevilja Interkommunal ersättning (IKE). Detta görs i anslutning till din ansökan. Utan Interkommunal ersättning beviljas du inte utbildningen.

OBS: Beslut om IKE måste vara antagningen tillhanda senast sista ansökningsdag.

Utbildningsstart

Nästa start av utbildningen till CNC-operatör är 7 januari 2020.

Utbildningslängd

Utbildningen pågår i 40 veckor. Sommaruppehåll förekommer i utbildningen.

Utbildningsanordnare

Borlänge gymnasieskola.

Studiemedel

När du studerar hos Vuxenutbildningen kan du ansöka om studiemedel från CSN. Du kan söka bidrag och lån, eller enbart bidrag. Kontakta CSN för mer information.

Sidan senast uppdaterad