Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Restaurang & Storkök

Vill du jobba i restaurang eller storkök? Lär dig mer om service, bemötande, hygien, livsmedel, näring, matlagning, specialkoster och restaurangbranschen i den här utbildningen.

God och näringsrik mat får människor att må bra i både kropp och själ. Intresset för god mat och dryck ökar efterfrågan på trevliga och kunniga köks- och restaurangbiträden. Det här är utbildningen för dig som älskar mat, har god servicekänsla och lätt för att samarbeta.

Under utbildningen som är en lärlingsutbildning får du lära dig att planera, bereda och laga mat med god kvalitet samt ge god service åt gästerna. Det arbetsplatsförlagda lärandet ger dig ett försprång in i branschen och möjlighet att knyta kontakter inför ditt framtida yrkesliv.

Som lärling inom restaurang och storkök är du på en eller flera arbetsplatser minst 70 procent av studietiden. Du förväntas arbeta aktivt och ta ett stort eget ansvar för att anpassa dig efter arbetsplatsens villkor. Övrig tid läser du yrkeskurser hos utbildningsanordnaren.

Efter utbildningen kan du välja att läsa vidare till kock eller arbeta i ett storkök eller på en restaurang.

Kurser som ingår

  • Branschkunskap inom restaurang och livsmedel, 100 p
  • Hygien, 100 p
  • Livsmedels- och näringskunskap, 100 p
  • Matlagning 1, 100 p
  • Matlagning 2, 200 p
  • Service och bemötande, 100 p
  • Specialkost, 100 p

Utbildningen ger totalt 800 gymnasiepoäng. Läser du mot en gymnasieexamen kan du också välja till kursen Gymnasiearbete, 100 p. Ansökan till kursen Gymnasiearbete görs innan eller under yrkesutbildningen.

Komplettera med yrkessvenska

För dig som inte är född i Sverige och behöver extra hjälp med svenska språket finns möjlighet att även läsa yrkessvenska under utbildningen. Du gör en separat ansökan till yrkessvenskan.

Förkunskaper

För att vara behörig till utbildningen ska du ha godkänt i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå. Du som läst vid Vuxenutbildningen måste ha godkänt betyg i delkurs 4. Vi erbjuder nivåtest för dig som inte har betyg.

Kurslitteratur

Kurslitteratur, kläder och skor finns att låna.

Ansökan och betyg

Ansökningsperiod är 28 oktober- 2 december 2019. Ansökan stänger 16.00 sista ansökningsdag.

Vid din ansökan ska betygsbilagor vara bifogade senast sista ansökningsdag.

Länk till ansökan

Sökande från annan kommun än Borlänge

Du som söker till utbildningen från annan kommun än Borlänge ska skriva ut din ansökan och skicka den till din hemkommun som måste bevilja Interkommunal ersättning (IKE). Detta görs i anslutning till din ansökan. Utan Interkommunal ersättning beviljas du inte utbildningen.

OBS: Beslut om IKE måste vara antagningen tillhanda senast sista ansökningsdag.

Utbildningsstart

Nästa start av utbildningen till Restaurang & storkök är 7 januari 2020.

Utbildningslängd

Utbildningen pågår i 40 veckor. Sommaruppehåll förekommer i utbildningen.

Utbildningsanordnare

Borlänge gymnasieskola.

Studiemedel

När du studerar hos Vuxenutbildningen kan du ansöka om studiemedel från CSN. Du kan söka bidrag och lån, eller enbart bidrag. Kontakta CSN för mer information.

Sidan senast uppdaterad