Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Vård & omsorg

Vill du jobba med människor inom vård och omsorg? I den här utbildningen kan du välja att inrikta dig inom funktionsnedsättning/psykiatri, sjukvård eller äldreomsorg.

Skulle du vilja arbeta med människor inom vård- och omsorg? Sök då till vår Vård- och omsorgsutbildning i Borlänge! Utbildningen är på gymnasial nivå och hämtad från gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram.

Vård- och omsorgsutbildningen har två spår med kurspaket omfattande  900 gymnasiepoäng mot vårdbiträde eller 1600 gymnasiepoäng varav 100 poäng orienteringskurs till undersköterska.  Det längre utbildningspaketet innehåller fördjupning och en vald yrkesutgång.

Som en del av utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL).  APL innebär att vara på en arbetsplats med en handledare på plats. Tiden för APL omfattar även helger och kvällar. Vissa resor kan bli aktuellt i samband med APL. Om du studerar mot Vårdbiträde är APL-tiden 4 veckor under utbildningen. Om du studerar till Undersköterska är APL-tiden 12 veckor under utbildningstiden.

Kurser som ingår i yrkesutgång Vårdbiträde, 900 p

 • Etik och människans livsvillkor, 100 p
 • Hälsopedagogik, 100 p
 • Medicin 1, 150 p
 • Psykiatri 1, 100 p
 • Psykologi 1, 50 p
 • Specialpedagogik 1, 100 p
 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 p
 • Vård- och omsorgsarbete 1, 200 p

Fördjupningar för yrkesutgång Undersköterska m fl yrken, 650 p

Gemensamma fördjupningskurser

 • Vård- och omsorgsarbete 2, 150 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Grundläggande digital kompetens, 50 p

Valbara fördjupningar (du väljer en av dessa)

Funktionsnedsättning/psykiatri

 • Specialpedagogik 2, 100 p
 • Psykiatri 2, 200 p
 • Gymnasiearbete, 100 p alternativt Vård- och omsorg specialisering 50 p + 50 p.

Sjukvård

 • Akutsjukvård, 200 p
 • Medicin 2, 100 p
 • Gymnasiearbete, 100 p alternativt Vård- och omsorg specialisering 50 p + 50 p.

Äldreomsorg

 • Äldres hälsa och livskvalitet, 200 p
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 p
 • Gymnasiearbete, 100 p alternativt Vård- och omsorg specialisering 50 p + 50 p.

Komplettera med yrkessvenska

För dig som inte är född i Sverige och behöver extra hjälp med svenska språket finns möjlighet att även läsa kursen Yrkessvenska under Vård- och omsorgsutbildningen. Kursen underlättar för dig att klara av Vård- och omsorgsutbildningen. Du gör en separat ansökan till kursen Yrkessvenska.

Studieformer

Utbildningen till Vårdbiträde och Undersköterska går med klassundervisning.

Förkunskaper

För att vara behörig till utbildningen ska du ha godkänt i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå. Du som läst vid Vuxenutbildningen måste ha godkänt betyg i delkurs 4. Vi erbjuder nivåtest för dig som inte har betyg.

Kurslitteratur

Du får själv bekosta kurslitteratur och resor till studiebesök inom utbildningen.

Ansökan och betyg

Ansökningsperiod är 28 oktober- 2 december 2019. Ansökan stänger 16.00 sista ansökningsdag.

Vid din ansökan ska betygsbilagor vara bifogade senast sista ansökningsdag.

Länk till ansökan

Sökande från annan kommun än Borlänge

Du som ansöker till utbildningen från annan kommun än Borlänge ska skriva ut din ansökan och skicka den till din hemkommun som måste bevilja Interkommunal ersättning (IKE). Detta görs i anslutning till din ansökan. Utan Interkommunal ersättning beviljas du inte utbildningen.

OBS: Beslut om IKE måste vara antagningen tillhanda senast sista ansökningsdag.

Utbildningsstart

Nästa start av utbildningen inom Vård- och omsorg är 7 januari 2020.

Hälsoscreening

Inför APL kan det bli aktuellt att studerande genomför en hälsoscreening med frågor om din hälsa.

Utdrag ur belastningsregistret

För att få genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL) under din utbildning måste du begära ett utdrag ur belastningsregistret från polisen. Utdraget ska lämnas in till utbildningens utförare i obrutet kuvert inför APL-perioden. 

Utbildningslängd

2 terminer för utbildning mot Vårdbiträde eller 4 terminer för utbildning mot Undersköterska. Sommaruppehåll och juluppehåll förekommer.

Utbildningsanordnare

Komvux är utbildningsanordnare för Vård- och omsorgsutbildning med klassundervisning.

Studiemedel

När du studerar hos Vuxenutbildningen kan du ansöka om studiemedel från CSN. Du kan söka bidrag och lån, eller enbart bidrag. Kontakta CSN för mer information.

Sidan senast uppdaterad