Dela sidan på sociala medier

Vårdutbildning för visstidsanställda inom vård och omsorg

Nu kan du som har en visstidsanställning inom vård och omsorg men saknar formell kompetens studera en vård- och omsorgsutbildning med flexibelt utbildningsupplägg med start i 16 mars 2020. Gör din ansökan mellan 20 januari-16 februari.

Utbildningen är uppdelad i två steg, och målet är att erbjuda ett tillfälle att läsa en hel vård- och omsorgsutbildning för dig som har behov av det. Det kommer att ge behörighet att arbeta som t ex undersköterska eller skötare.

I upplägget räknar man med att kunna erbjuda validering kunskaper som du kanske redan har fått från yrkeserfarenhet. På så sätt kan det finnas möjlighet att tillgodoräkna den kunskapen som hela eller delar av vissa kurser och/eller praktik (APL), och därmed förkorta den totala utbildningstiden.

Utbildningen har 25 platser och även du som inte är anställd inom Borlänge kommun kan söka till utbildningen.

Steg 1, grundkurser inom vård, totalt 950 p. Vårdbiträdeskompetens 

 • 16 mars-22 maj: Etik och människans livsvillkor (100p) + validering inom Vård och omsorgsarbete 1.
 • 25 maj-26 juni: Hälsopedagogik (100 p)
 • 3 augusti-4 september: Psykiatri 1 (100 p)+ validering inom Vård- och omsorgsarbete 2. 
 • 7 september-9 oktober: Specialpedagogik 1 (100 p)
 • 12 oktober-27 november: Medicin 1 (150 p)
 • 30 november-18 december: Psykologi 1
 •  Hälsopedagogik (100p), 10 veckor

Steg 2, Undersköterskekompetens, 400 p

I detta steg av utbildningen väljer du en av tre fördjupningar och startar med studierna igen den 11 januari 2021. Du blir klar med utbildningen under maj 2021. De fördjupningar som finns att välja på är:

Funktionsnedsättning/psykiatri Ingående kurser

 • Specialpedagogik 2, 100 p
 • Psykiatri 2, 200 p
 • Gymnasiearbete, 100 p alternativt Vård- och omsorg specialisering 50 p + 50 p. 

Sjukvård Ingående kurser

 • Akutsjukvård, 200 p
 • Medicin 2, 100 p
 • Gymnasiearbete, 100 p alternativt Vård- och omsorg specialisering 50 p + 50 p. 

Äldreomsorg Ingående kurser

 • Äldres hälsa och livskvalitet, 200 p
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 p
 • Gymnasiearbete, 100 p alternativt Vård- och omsorg specialisering 50 p + 50 p.

Studieupplägg

Du studerar på skolan under onsdagar (heldag). Övrig tid studerar du på egen hand. Utöver denna tid behöver du avsätta tid för valideringsarbete. Det är en förutsättning att du planerar in den egna studietiden. Utbildningen är utformad så att den kan möjliggöra en kombination av arbete och studier. Det är inget krav, utan en möjlighet för dig.

Utbildningen är på heltid!

Krav och förkunskaper

För att antas till utbildningen krävs att du vid ansökanstillfället har en visstidsanställning inom hälso- och sjukvården. Vid ansökan ska även anställningsbevis bifogas där det framkommer att du har en visstidsanställning inom hälso- och sjukvården.

Du ska också ha godkänt i grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande för att att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Vi erbjuder nivåtest för dig som inte har betyg.

Förtur ges till de personer som sedan tidigare har godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk  och samhällskunskap på gymnasienivå.

Ansökan och betyg

Ansökningsperioden är 20 januari - 16 februari 2020. Vid din ansökan ska betyg samt anställningsbevis vara bifogade senast sista ansökningsdag.

Länk till ansökan

Utbildningsstart

Utbildningen startar 16 mars 2020.
Sommaruppehåll 26 juni - 2 augusti 2020.
Höstterminen 5 augusti - 20 december 2019.

Utbildningsanordnare

Vård- och omsorgsutbildning för visstidsanställda genomförs av vuxenutbildningens utbildningsanordnare Astar.

Frågor och svar

Vi har samlat vanliga frågor och svar om utbildningen. Se dokument nedan.

 

Sidan senast uppdaterad