Dela sidan på sociala medier

Yrkesutbildning i annan kommun

Önskar du studera en yrkesutbildning som inte finns i Vuxenutbildningen inom Borlänge kommuns regi? Det finns möjlighet att söka i en annan kommun.

Du som är folkbokförd i Borlänge och vill studera i annan kommun måste lämna ansökan via Vuxenutbildningen i Borlänge för beslut. Du ansöker till den andra kommunens, men lämnar kopia på ansökan till Borlänge.

Du behöver få två JA-beslut för att få börja utbildningen.
1. Borlänge åtar sig betalar för utbildningen genom Interkommunal ersättning (IKE)
2. Den andra kommunen beviljar och du har plats på utbildningen.

Var ute i god tid! Vi behöver ha din ansökan minst två veckor före utbildningens sista ansökningsdag för att handlägga och skicka beslut till den andra kommunen.

Vem kan söka en yrkesutbildning?

Yrkesutbildningar riktar sig främst till personer som saknar fullständig gymnasieutbildning och behöver stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Antalet platser är alltid begränsat.

Även du som har gymnasieutbildning kan söka yrkesutbildning, men uppdraget är att prioritera dem med kortast utbildning och står längst från arbetsmarknaden. Om alla sökande inte kan beviljas studier görs ett urval.

Vuxenutbildningen har även begränsad ekonomi och det är ingen rättighet att läsa en yrkesutbildning.

Du kan bara söka till utbildning som anordnas av en kommun, inte till privat anordnare.

Ansökan

 1. Ansök på ansökningsformulär eller webbansökan hos den kommun som anordnar utbildningen.
 2. Bifoga betyg/intyg/dokument som styrker att du har rätt förkunskaper som krävs för utbildningen.
 3. Skriv ut din ansökan
 4. Lämna/skicka in kopia på ansökan och bilagorna till Vuxenutbildningen i Borlänge.
  Vägledningscentrum
  Borlänge kommun
  781 81 Borlänge

  Du kan också lämna in ansökan till Borlänge kommuns Servicecenter, Röda vägen 50 måndag-fredag 08.00-16.00. Servicecenter skickar därefter din ansökan till Vuxenutbildningen.  

  Vill du skicka ansökan till oss genom e-post gör du det genom kommun@borlange.se

Vad händer med din ansökan?

 • När din ansökan kommit in beslutar Vuxenutbildningen om Borlänge kommun ska betala utbildningskostnaden genom Interkommunal ersättning.
 • Därefter skickas din ansökan vidare till anordnande kommun som ansvarar för antagningen till utbildningen.
 • Anordnande kommun meddelar sedan dig om du antagits till utbildningen.
Sidan senast uppdaterad