Borlänge kommuns logotyp

Ansökan grund- och gymnasiekurser, yrkesutbildningar och prövning

Du söker till våra utbildningar nedan. För att göra ansökan behöver du

 • Mobilt BankID eller Bank ID
 • e-postadress

Ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bifoga alla dina betyg, intyg, utlåtande från UHR och resultat från nivåtest som behövs för din ansökan. Utan denna dokumentation kan du inte bli antagen till utbildning. 

Antagningsbesked och kallelse

Efter ansökningsperiodens slut börjar antagningsarbetet. Antagningsbesked skickas med e-post senast fredag kl 18.00, tre veckor efter att ansökan har stängt.

Kallelse från skolan skickas 1-2 veckor före kursstart, också via e-post.

Ansökan fungerar bäst med webbläsaren Google Chrome. Om du inte har den, kan du ladda ner den genom att klicka på länken här nedanför.

Webbläsaren Google Chrome Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ansökan inte fungerar kan det bero på att du som sökande behöver rensa historiken i din dator/mobil.

Länkar till rensning av historik

Chrome för Android och dator Länk till annan webbplats.

Safari för iPhone och iPad Länk till annan webbplats.

Ladda gärna hem lathundar nedan, den beskriver mer i detalj vad som ska rensas.

Lathund för att rensa historik för Chrome Pdf, 690.7 kB.

Lathund för att rensa historik för Edge Pdf, 631.7 kB.

Här följer ett antal vanliga frågor och svar om ansökan och antagning inom vuxenutbildningen.

När får jag antagningsbesked?

Efter ansökningsperiodens slut börjar antagningsarbetet. Antagningsbesked skickas med e-post senast fredag kl 18.00, tre veckor efter att ansökan har stängt.

Kallelse från skolan skickas 1-2 veckor före kursstart, också via e-post.

Ovanstående gäller ordinarie antagning, ej restplatsantagning.

Vad händer då jag sökt kurs genom digital ansökan?

Du får en bekräftelse till e-postadress du angett vid din ansökan från Vägledningscentrum. Din ansökan börjar behandlas efter sista ansökningsdag.

Bekräftelsen på e-post ska komma till din inkorg, men den kan också hamna i din skräppost.

Behöver jag bifoga betyg när jag ansöker?

Ja, du ska alltid bifoga dina betyg och eventuella efterfrågade intyg eller andra dokument från tidigare studier. Då ser vi att du har rätt behörighet till sökt utbildning. Betygen ska vara bifogade senast 7 dagar efter sista ansökningsdag.

Du behöver inte skicka in betyg från vuxenutbildningen i Borlänge kommun då dessa redan finns inlagda i systemet.

Läs mer om vilka betyg som ska bifogas på sidan Ladda upp rätt betyg i ansökan.

Jag har missat att ansöka i tid. Kan jag göra en sen ansökan?

Till kursstarter i januari, mars, augusti och oktober kan restplatser till vissa kurser erbjudas vid vår utbildningsanordnare Komvux. 

Vid kursstart i mars och oktober är restplatsansökan öppen måndag till och med onsdag veckan innan kursstart. För kursstart i januari och augusti är restplatsansökan är öppen måndag till och med onsdag under kursstartsveckan. Ansökningarna behandlas i kronologisk ordning, så ju tidigare du ansöker desto större chans att få en plats. Antagningsbesked ges på e-post senast under fredagen samma vecka. Om du blir antagen startar du dina studier måndagen veckan därpå.

För att se vilka kurser som är sökbara behöver du gå in i ansökan.

Detta gäller studier i klass eller distans vid vår utbildningsanordnare Komvux.

Varför står det ej behörig när jag har bifogat mina betyg eller gjort nivåtest?

Det beror på att en första behörighetskontroll görs i anslutning till din ansökan. Då kan du få meddelande om att vi vill att du bifogar betyg i din ansökan, kommer in med dina betyg till Vägledningscentrum eller gör ett nivåtest. Du står då som ej behörig fram tills dess att ny behörighetskontroll görs efter att ansökningsperioden avslutats.

Du har ingen förtur om du gör din ansökan i början eller slutet av ansökningsperioden. Alla behandlas lika under antagningen.

Jag vill tacka nej till utbildning jag blivit antagen till. Hur gör jag?

Om du innan utbildningen startat kan ge besked om att du inte kommer starta utbildningen kan du meddela genom att skicka e-post till kommun@borlange.se Efter att din utbildning startat meddelar du studieavbrott till din utbildningsanordnare.

Kan jag välja skola att studera vid?

Nej, det kan du inte. Du blir placerad hos den skola där utbildningsplats finns.

Jag vill söka Vuxenutbildning i annan kommun. Hur går jag tillväga?

Om du vill söka någon utbildning i annan kommun gör du enligt nedan. Beslut tas därefter om Borlänge kommun beviljar utbildningen med Interkommunal ersättning (IKE). Du får därefter besked på om ansökan beviljas eller avslås.

1. Ansök på ansökningsformulär eller webbansökan hos den kommun som anordnar utbildningen.

2. Bifoga betyg/intyg/dokument som styrker att du har rätt förkunskaper som krävs för utbildningen.

3. Gå in på fliken "Ansökan vuxenutbildning i annan kommun" i menyraden till vänster och klicka därefter på "Länk till e-tjänst". Här skickar du in din ansökan.

Du kan få hjälp av Borlänge kommuns Servicecenter med att skicka in din ansökan.
Adress: Röda vägen 50.
Öppettider: måndag-fredag kl. 08.00-16.00.

Jag har sökt en yrkesutbildning i annan kommun. Hur länge behöver jag vänta på svar om den blir beviljad?

Handläggningstiden för besluten är 14 dagar.

Vad är rätten till Komvux?

Skolverket är den myndighet som reglerar och förtydligar gällande elevers rättigheter att studera på komvux. Det är en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola. Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att uppnå:

 • grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
 • en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
 • grundläggande behörighet till yrkeshögskola
 • en eller flera särskilda kunskaper för utbildning på yrkeshögskola

Det är möjligt att läsa in en eller flera behörigheter och/eller särskilda kunskaper, dock endast en i taget. Grundläggande behörighet krävs innan det är möjligt att läsa in särskild behörighet alternativt särskilda kunskaper.

Det är hemkommunen som ansvarar för att erbjuda utbildning eller betala för den i annan kommun eller landsting. Om det finns flera alternativa utbildningar för grundläggande behörighet bestämmer hemkommunen vilken utbildning som ska erbjudas.

Läs mer om rätten till komvux på Skolverket.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur går urvalet till inom vuxenutbildningen?

Efter din anmälan till sfi eller ansökan till annan kurs/utbildning inom Vuxenutbildningen går vi igenom dina tidigare studieerfarenheter med betyg som bifogats anmälan/ansökan.

För att du ska få en korrekt bedömning för behörighet och antagning är det viktigt att du bifogat dina tidigare betyg och dokument som krävs för att kunna bli antagen vid din anmälan/ansökan till Vuxenutbildningen.

Om det är fler ansökningar än platser görs urval utifrån Skolverkets riktlinjer.

När det gäller komvux på gymnasial nivå innebär den nya regleringen att vid urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande

 1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
 2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan,
 3. är eller riskerar att bli arbetslös,
 4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
 5. behöver utbildningen för planerat yrkesval

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Dina personuppgifter hanteras utifrån gällande lagstiftning och dataskyddsförordning GDPR.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kan jag överklaga beslut?

Ja, vissa beslut är överklagningsbara. På beslut som kan överklagas ges information på vilket sätt du överklagar. Beslutet omprövas och om beslutet inte ändras enligt din begäran sänds beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd för prövning.

Överklagandet ska vara skriftligt och skickas till: Borlänge kommun Social- och arbetsmarknadsnämnden 781 81 Borlänge eller med e-post till: social-arbetsmarknadsnamnden@borlange.se

Beslutet omprövas och om beslutet inte ändras enligt din begäran sänds beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd för prövning. Överklagandet måste komma in inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Om tiden överskridits kan överklagan inte tas upp till prövning.

I överklagandet ska du ange vad du är missnöjd med och vilken ändring du önskar i beslutet. Skriv ner betydelsefulla saker för ärendet och som eventuellt kan ha tillkommit som kan göra att beslutet ändras. Överklagandet ska innehålla namn, adress och telefonnummer och vara undertecknad av dig eller ett ombud.