Borlänge kommuns logotyp

Ansökan validering

Att validera betyder att kunskaper och kompetenser synliggörs och bekräftas, samt att du får papper i form av intyg eller betyg på din kunskap.

Validering handlar om att:

  • Tillvarata, synliggöra, värdera och ge erkännande för tidigare lärande och kompetens
  • Underlätta och förkorta studietid samt öka anställningsbarhet
  • Öka förutsättningar för omställning på arbetsmarknaden

Validering föregås alltid av en inledande kartläggning.

Ansök om validering

Du ansöker inför validering genom e-tjänst. Klicka på länken nedan.

Ansökan validering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valideringsprocessen innehåller flera steg:

1. Du som har erfarenhet från yrke/bransch/ämne ansöker till validering i e-tjänsten ovan.

2. Du blir kontaktad av en studie- och karriärvägledare som informerar om inledande kartläggning och valideringsprocessen. Erfarenheter, målsättning och förväntningar diskuteras. Inledande kartläggning genomförs utifrån Skolverkets kartläggningsformulär.

3. Studie- och karriärvägledare beslutar om en fördjupad kartläggning ska genomföras av lärare. Fördjupad kartläggning görs tillsammans med lärare kopplat till det område med de kurser som ingår i utbildningen. Den fördjupade kartläggningen genomförs inom en orienteringskurs, 50 poäng, på 50 % studietakt (CSN-berättigad).

4. Utifrån fördjupad kartläggning tas beslut av lärare om validering ska genomföras.

5. Validering kan genomföras på olika sätt. Den kan vara praktisk där du får visa dina kunskaper och färdigheter på en arbetsplats eller i en arbetsplatsliknande miljö. Valideringen kan också vara teoretisk där du får beskriva eller skriva ner dina kunskaper inom området. Under valideringen studerar du inom en orienteringskurs på 50 % studietakt (CSN-berättigad).

6. Validering utmynnar i intyg eller betyg. För att få betyg måste prövning genomföras i respektive kurs.

Du som genomgått en validering får ett erkännande i form av intyg som utfärdas av skolan, om inte prövning för betyg görs.

Du som vill ha betyg efter en validering få det genom prövning, det vill säga genom en bedömning av den studerandes kunskaper i förhållanden till betygskriterier. Prövning är i detta fall kostnadsfri för dig som validerar. Prövning ska kunna göras i anslutning till valideringen hos skolan.

  • Ingen giltig användare vald.