Borlänge kommuns logotyp

Ansökan vuxenutbildning i annan kommun

Studier på vuxenutbildningen i annan kommun kan beviljas under vissa förutsättningar.

Du som bor i Borlänge och söker en vuxenutbildning i annan kommun måste lämna ansökan via Vägledningscentrum i Borlänge för beslut.

Du behöver få två JA-beslut för att få börja utbildningen:

  • Borlänge åtar sig att betala för utbildningen genom Interkommunal ersättning (IKE)
  • Anordnande vuxenutbildning beviljar utbildningen.

Ansökan

  1. Ansök till kommun som anordnar önskad utbildning. Bifoga betyg/intyg/dokument som styrker att du har rätt förutsättningar för utbildningen.
  2. Använd e-tjänst för att Borlänge kommun ska besluta om Interkommunal Ersättning. Betyg/intyg/dokument bifogas även här.
    Länk till e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • När din ansökan kommit in beslutar Borlänge kommun om betalning av utbildningskostnaden genom Interkommunal ersättning.
  • Därefter skickas beslutet till vuxenutbildningen som ansvarar för antagningen till utbildningen.
  • Anordnande vuxenutbildning meddelar sedan dig om du antagits till utbildningen.

Det är viktigt att vara ute i god tid om du vill ansöka till en utbildning i en annan kommun! Vägledningscentrum behöver ha din ansökan minst två veckor före utbildningens sista ansökningsdag för att handlägga och skicka beslut till den andra kommunen.

En sådan utbildning eller kurs som Borlänge kommun erbjuder eller planerar erbjuda beviljas inte utan särskilda skäl.

Vuxenutbildningen har begränsad ekonomi och det är ingen rättighet att få läsa en yrkesutbildning i en annan kommun.

Borlänge kommun beviljar endast yrkesutbildningar som följer Skolverkets kursplaner, och om ekonomiska medel finns.

Yrkesutbildningarna måste ha en yrkesutgång som är ett bristyrke i regionen. Ett bristyrke är ett yrke som Arbetsförmedlingen eller Region Dalarna har rapporterat sakna kvalificerad arbetskraft, alternativt att prognoser visar på kommande brist på arbetskraft.

Beslut grundar sig i 20 kapitlet 19-20 §§ skollagen.

  • Ingen giltig användare vald.