Borlänge kommuns logotyp

Ladda upp rätt betyg i ansökan

Här kan du se vilka betyg du måste ladda upp när du gör din ansökan. Du behöver kunna visa upp fullständiga dokument med alla sidor.

OBS!!! Att bifoga dokument sker i två steg: 1. ladda upp betyget 2. lägg till betyget som fil till kursen. Om du inte lyckats bifoga dina betyg i ansökan kan du komplettera och ändra din ansökan på borlange.se/ansokanvux så länge den har status NY. Gå in på fliken 'Mina Ansökningar'  och klicka på den blå pennan. Kontrollera i fliken 'Mina Ansökningar' om du har bifogade dokument.

De här betygen måste du ladda upp

  • Betyg från grundskola
  • Betyg från gymnasieskola - avgångsbetyg, samlat betygsdokument, slutbetyg, utdrag ur betygskatalog, studiebevis, examensbevis samt diplom från IB. Detta gäller fristående gymnasieskolor och skolor i andra kommuner än Borlänge.
  • Betyg från vuxenutbildning i annan kommun än Borlänge
  • UHR- bedömning av utländsk utbildning
  • Intyg med studieomdöme från folkhögskola

De här betygen behöver du inte ladda upp

  • Betyg från vuxenutbildning i Borlänge.
  • Betyg från grundskola om du har godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik från gymnasieskolan.

Så här laddar du upp dina betyg

Du kan skanna eller fotografera betygen och ladda upp dem när du gör din webbansökan.

Tänk på att hela sidan måste synas tydligt och vara läsbar. Du måste ladda upp dokumentets alla sidor.

Om du inte laddar upp dina betyg kan din ansökan inte behandlas.

Om du inte kan ladda upp dina betyg i ansökan, så kan du lämna dem till kommunens Servicecenter (Röda vägen 50) eller skicka dem med post till:
Vägledningscentrum
781 81 Borlänge

Betygen måste vara registrerade senast 7 dagar efter att ansökan har stängt, för att kunna behandlas av antagningen.

Om du inte har dina betyg

Om du inte har dina betyg kontaktar du den skola som du studerade på. Om skolan inte finns längre eller att det var flera år sedan du studerade kontaktar du kommunarkivet på den ort du studerade.

  • Ingen giltig användare vald.