Borlänge kommuns logotyp

Ladda upp rätt betyg i ansökan

Här kan du se vilka betyg du måste ladda upp när du gör din ansökan. Du behöver kunna visa upp fullständiga dokument med alla sidor.

De här betygen måste du ladda upp

  • Betyg från grundskola
  • Betyg från gymnasieskola vilket kan vara ett avgångsbetyg, samlat betygsdokument, slutbetyg, utdrag ur betygskatalog, studiebevis, examensbevis eller diplom från IB. Detta gäller fristående gymnasieskolor och skolor i andra kommuner än Borlänge.
  • Betyg från Vuxenutbildningen i annan kommun än Borlänge
  • UHR- bedömning av utländsk utbildning
  • Intyg med studieomdöme från folkhögskola

De här betygen behöver du inte ladda upp

  • Betyg från Vuxenutbildningen i Borlänge.
  • Betyg från grundskola om du har godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik från gymnasieskolan.

Så här laddar du upp dina betyg

Du kan skanna eller fotografera betygen och ladda upp dem när du gör din webbansökan. Tänk på att hela sidan måste synas tydligt och vara läsbar. Du måste ladda upp dokumentets alla sidor.

Om du inte laddar upp dina betyg kan din ansökan inte behandlas.

Om du inte kan ladda upp dina betyg i ansökan, så kan du lämna dem till kommunens Servicecenter (Röda vägen 50) eller skicka dem med post till:
Vägledningscentrum
781 81 Borlänge

Betygen måste vara registrerade senast 7 dagar efter att ansökan har stängt, för att kunna behandlas av antagningen.

Om du inte har dina betyg

Om du inte har dina betyg kontaktar du den skola som du studerade på. Om skolan inte finns längre eller om det var flera år sedan du studerade kontaktar du kommunarkivet på den ort du studerade.

  • Ingen giltig användare vald.