Borlänge kommuns logotyp

Kurser och utbildningar

Inom vuxenutbildningen finns ett brett utbud av ämnen och kurser på grund- och gymnasienivå. Dessutom finns kurser i svenska för invandrare (sfi) samt yrkesutbildningar.

Utöver ovan nämnda utbud av kurser och utbildningar finns Lärvux som erbjuder särskild vuxenutbildning för dig som har fyllt 20 år och som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Inom vuxenutbildningen finns dessutom Borlänge läs- och skrivcentrum (BLoS) som erbjuder stöd till dig som har svårt för att läsa och skriva.