Borlänge kommuns logotyp

Kurser och studieformer

Om du har kortare utbildning än 9 år eller utbildning från ett annat land finns vuxenutbildning på grundskolenivå.

Kurserna inom grundläggande nivå motsvarar grundskolan till och med årskurs 9. Innehåll och arbetssätt är anpassade till vuxnas erfarenheter och sätt att lära. Utbildningen är till för dig som:

 • inte gått i skolan på länge
 • inte har grundskolekompetens eller motsvarande i ett eller flera ämnen
 • behöver förbereda dig för studier på gymnasial nivå

Olika sätt att studera

Inom den grundläggande vuxenutbildningen kan du studera på tre olika sätt:

 • schemabundet i klass
 • distans med handledning av lärare
 • genom studier på distans som är helt webbaserade

Du kan välja samma studieform för alla dina kurser eller läsa vissa kurser på distans och vissa i klass.

Närdistans på grund av Coronaviruset

Från och med 1 september 2020 har vuxenutbildningen Närdistans hos våra utbildningsanordnare.

Närdistans innebär att undervisningen kommer delvis vara webbaserad och delvis genomföras i Vuxenutbildningens lokaler. Vilken typ av undervisning är lämplig för olika skolformer kommer beslutas utifrån respektive elevgrupps behov och möjligheter.

Studier på Närdistans gäller för dig som studerar i studieformerna klass och distans med handledning. Distansstudier fortsätter som tidigare enligt kontakt med lärare genom lärplattform. Nationella prov anordnas hos respektive utbildningsanordnares lokaler.

Kurser, ämnen och poäng

Vi erbjuder kurser inom nedanstående ämnen med delkurser på grundskolenivå i klass, distans med handledning och distans. Kurserna startar vid samtliga kursstarter under året.

 • Engelska delkurs 1 - 4 totalt 600 poäng
  delkurs 1: 100 poäng, delkurs 2: 100 poäng, delkurs 3: 200 poäng, delkurs 4: 200 poäng
 • Matematik delkurs 1 - 4 totalt 600 poäng
  delkurs 1: 100 poäng, delkurs 2: 100 poäng, delkurs 3: 200 poäng, delkurs 4: 200 poäng
 • Svenska delkurs 1 - 4 totalt 700 poäng
  delkurs 1: 100 poäng, delkurs 2: 200 poäng, delkurs 3: 200 poäng, delkurs 4: 200 poäng
 • Svenska som andraspråk delkurs 1 - 4 totalt 700 poäng
  delkurs 1: 100 poäng, delkurs 2: 200 poäng, delkurs 3: 200 poäng, delkurs 4: 200 poäng

Restplatser

Till kursstarter i augusti, oktober, januari och mars kan restplatser till vissa kurser erbjudas vid vår utbildningsanordnare Komvux. Restplatser är enbart sökbara under kursstartsveckan. Ansökningar behandlas i kronologisk ordning utifrån söktidpunkt. Antagningsbesked ges på e-post senast under fredagen. Om du blir antagen startar du dina studier måndagen veckan därpå. Detta gäller studier i klass eller distans med handledning.

Distanskurser

Nedanstående kurser inom ämnen på grundskolenivå finns endast som distansutbildning. Ämnena startar vid samtliga kursstarter under året.

 • Biologi totalt 150 poäng
 • Fysik totalt 150 poäng
 • Geografi totalt 150 poäng
 • Grundläggande kurs inom naturorienterande ämnen, inledande kurs 100 poäng
 • Grundläggande kurs inom naturorienterande ämnen, fortsättningskurs 200 poäng
 • Grundläggande kurs inom samhällsorienterande ämnen, inledande kurs 100 poäng
 • Grundläggande kurs inom samhällsorienterande ämnen, fortsättningskurs 200 poäng
 • Historia totalt 150 poäng
 • Kemi totalt 150 poäng
 • Religionskunskap totalt 150 poäng
 • Samhällskunskap totalt 150 poäng (finns även som Distans med handledning)

Behörighet

Du kan börja studera tidigast från andra kalenderhalvåret det år du fyller 20.

Prövning vid F-betyg

Om du får betyget F efter genomgången kurs hos Astar har du möjlighet att göra en gratis prövning inom 6 månader. Du anmäler dig till prövning genom din utbildningsanordnare.

Om du får betyget F efter genomgången kurs på Komvux hänvisas du till att anmäla dig till gratis prövning enligt vuxenutbildningens ordinarie prövningsperioder under året. Alternativt läser du om kursen på Komvux.

Utbildningsanordnare

Grundläggande kurser i svenska, engelska och matematik ges av utbildningsanordnare Komvux och Astar. OBS: som sökande kan du inte välja utbildningsanordnare.

Samhällskunskap och andra grundläggande kurser ges av Astar.

Ansökan

Du söker till våra utbildningar genom den ansökningsportal som du når via länken här nedanför. Observera att du behöver Bank-ID eller annan e-legitimation för att kunna göra ansökan.

Ansök här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan också besöka kommunens Servicecenter, Röda vägen 50, för att få hjälp med ansökan.

Mer information

Via länkarna här nedanför kommer du till sidor där du kan läsa några av de vanligaste frågorna och svaren om grundläggande vuxenutbildning samt om ansökan och antagning. Länk finns också till Centrala Studiestödsnämnden (CSN) där du kan läsa mer om vilket ekonomiskt stöd du kan få när du studerar.

Ansökan och aktuella datum för kursstarter länk till annan webbplats

Frågor och svar om vuxenutbildning på grundskolenivålänk till annan webbplats

Frågor och svar om ansökan och antagning

CSNlänk till annan webbplats

 • Ingen giltig användare vald.