Borlänge kommuns logotyp

Kurser på distans

Vuxenutbildningen Borlänge har kurser inom samtliga ämnen på grundläggande nivå. Studera var och när du vill. Tillgång till dator eller motsvarande och väl fungerande Internetuppkoppling krävs för att genomföra utbildningen.

Distansstudierna är webbaserade vilket betyder att du hela tiden utgår från din egen dator eller motsvarande med internet, förutom vid nationella prov.

Distansutbildningen finns tillgänglig dygnet runt och du kan studera var du än befinner dig. För att klara av distansstudier måste du ha goda datorkunskaper, vara strukturerad och motiverad för att självständigt kunna slutföra alla uppgifter och klara utbildningen.

Distanskurser på grundläggande nivå

Nedanstående kurser inom ämnen på grundläggande nivå finns som distansutbildning. Ämnena startar vid samtliga kursstarter under året.

 • Engelska delkurs 1 - 4 totalt 600 poäng
  delkurs 1: 100 poäng, delkurs 2: 100 poäng, delkurs 3: 200 poäng, delkurs 4: 200 poäng
 • Matematik delkurs 1 - 4 totalt 600 poäng
  delkurs 1: 100 poäng, delkurs 2: 100 poäng, delkurs 3: 200 poäng, delkurs 4: 200 poäng
 • Svenska delkurs 1 - 4 totalt 700 poäng
  delkurs 1: 100 poäng, delkurs 2: 200 poäng, delkurs 3: 200 poäng, delkurs 4: 200 poäng
 • Svenska som andraspråk delkurs 1 - 4 totalt 700 poäng
  delkurs 1: 100 poäng, delkurs 2: 200 poäng, delkurs 3: 200 poäng, delkurs 4: 200 poäng
 • Biologi totalt 150 poäng
 • Fysik totalt 150 poäng
 • Geografi totalt 150 poäng
 • Grundläggande kurs inom naturorienterande ämnen, inledande kurs 100 poäng
 • Grundläggande kurs inom naturorienterande ämnen, fortsättningskurs 200 poäng
 • Grundläggande kurs inom samhällsorienterande ämnen, inledande kurs 100 poäng
 • Grundläggande kurs inom samhällsorienterande ämnen, fortsättningskurs 200 poäng
 • Historia totalt 150 poäng
 • Kemi totalt 150 poäng
 • Religionskunskap totalt 150 poäng
 • Samhällskunskap totalt 150 poäng (finns även som Distans med handledning)

Ansökan

Ansök härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Antagningsbesked och kallelse

Efter ansökningsperiodens slut börjar antagningsarbetet. Senast två veckor innan kursstart ska du ha fått ett antagningsbesked.

Kallelse från skola 1-2 veckor före kursstart.

Studietakt

Du studerar ett ämne på 50 % studietakt (halvtid). Vill du läsa 100 % studietakt (heltid) behöver du alltså läsa två ämnen samtidigt.

Vid vissa kursstarter och i vissa ämnen kan det även finnas möjlighet att läsa ett ämne på 100 %. Då framkommer det alternativet i så fall i ansökan.

Utbildningsanordnare

Samtliga kurser som ges på distans har Astar som utbildningsanordnare. De kommer även i samband med din kursstart ge dig den praktiska information som du behöver för att komma i gång med dina studier.

Lärplattform

Utbildningen genom Astar sker genom självstudier i den webbaserade lärplattformen Google classroom.

Upprop

Du som är antagen till kurser på distans blir kallad till en uppropsträff på plats i Borlänge i anslutning till kursstart. Obligatorisk närvaro.

På uppropet kommer du att få information om praktiska frågor såsom studiemedel, studieplanering, eventuell praktik, schema och kurslitteratur.

Under utbildningen

Under utbildningen finns möjlighet till stöd i form av specialpedagog, kurator och studie- och yrkesvägledare.

Du kommer vid utbildningens start få tillgång till Astars informationssida där information om kurslitteratur, stödfunktioner och annan nyttig information finns tillgänglig.

Studieplanering

Du är välkommen att kontakta en studie- och yrkesvägledare om du behöver hjälp med vilka kurser du behöver läsa och/eller en tidsplanering av dina kurser.

Examination

För distansstudier kan du behöva vara tillgänglig för slutprov och/eller praktiska moment, detta kommer då ske i ditt närområde.

För närvarande genomförs inte Nationella prov, när dessa genomförs sker dessa på plats.

Prövning vid F-betyg

Om du får betyget F efter genomgången kurs på distans har du möjlighet att göra en gratis prövning inom 6 månader. Du anmäler dig till F-prövning hos Astar. Alternativt får du ansöka till kursen i klass eller på distans med handledning.

 • Ingen giltig användare vald.