Borlänge kommuns logotyp

Kurser på distans med handledning

Distans med handledning innebär att du studerar självständigt när och var du vill med stöd av en lärare. Det kan innebära lektion på plats och/eller handledning digitalt. För att lyckas med dina distansstudier ställs stora krav på förmåga till planering och eget ansvar.

Denna studieform passar bäst för dig som redan har viss studievana och som har god studiedisciplin och hög motivation. För att genomföra dina studier på distans med handledning behöver du ha tillgång till dator eller motsvarande utrustning och väl fungerande Internetuppkoppling. Du behöver viss datavana.

Ansökan

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ämnen, kurser och poäng

Vi erbjuder nedanstående ämnen med delkurser på distans med handledning.

 • Engelska delkurs 1 - 4 totalt 600 poäng
  delkurs 1: 100 poäng, delkurs 2: 100 poäng, delkurs 3: 200 poäng, delkurs 4: 200 poäng
 • Matematik delkurs 1 - 4 totalt 600 poäng
  delkurs 1: 100 poäng, delkurs 2: 100 poäng, delkurs 3: 200 poäng, delkurs 4: 200 poäng
 • Svenska delkurs 1 - 4 totalt 700 poäng
  delkurs 1: 100 poäng, delkurs 2: 200 poäng, delkurs 3: 200 poäng, delkurs 4: 200 poäng
 • Svenska som andraspråk delkurs 1 - 4 totalt 700 poäng
  delkurs 1: 100 poäng, delkurs 2: 200 poäng, delkurs 3: 200 poäng, delkurs 4: 200 poäng
 • Samhällskunskap totalt 150 poäng

Utbildningsanordnare

Det är två olika utbildningsanordnare som har grundläggande kurser på distans med handledning. Komvux har matematik och svenska som andraspråk. Astar har alla ämnen. Som sökande har du inte möjlighet att välja utbildningsanordnare.

Distans med handledning på Komvux

Kurserna på Komvux sker genom kommunikationsplattformen Teams, lektioner på plats och handledning på plats och digitalt.

Under utbildningen finns möjlighet till stöd i form av specialpedagog, kurator och studie- och yrkesvägledare på Komvux.

Vid utbildningens start får du en inloggning till Office 365. Så fort du har loggat in kommer du in i Teams och du får tillgång till information om kursen. Där får du också information om tider för lektioner och kursens upplägg.

Du måste delta på lektion och/eller handledning en gång i veckan. Du måste också göra prov på plats i skolan.

Upprop Komvux

Kallelse till kursstart kommer via e-post. Du som är antagen till kursen registrerar dig digitalt via en länk. Du blir kontaktad av din lärare och blir kallad till introduktion på plats.

(Om situationen gällande Covid-19 förändras kan registrering/upprop ske på plats i skolan. I så fall får du en kallelse.)

Restplatser Komvux

Till kursstarter i januari, mars, augusti och oktober kan restplatser till vissa kurser erbjudas vid vår utbildningsanordnare Komvux. 

Restplatsansökan är öppen måndag till och med onsdag under kursstartsveckan. Ansökningarna behandlas i kronologisk ordning, så ju tidigare du ansöker desto större chans att få en plats. Antagningsbesked ges på e-post senast under fredagen samma vecka. Om du blir antagen startar du dina studier måndagen veckan därpå.

För att se vilka kurser som är sökbara behöver du logga in i ansökan.

Detta gäller studier i klass eller distans med handledning vid vår utbildnings-anordnare Komvux.

Distans med handledning på Astar

Kurserna med Astar sker genom studier i den webbaserade lärplattformen Google classroom. Handledningen i kurserna sker digitalt eller på plats.

Under utbildningen finns möjlighet till stöd i form av specialpedagog, kurator och studie- och yrkesvägledare från Astar.

Du kommer vid utbildningens start få tillgång till Astars informationssida där information om kurslitteratur, stödfunktioner och annan nyttig information finns tillgänglig.

För distansstudier kan du behöva vara tillgänglig för slutprov och/eller praktiska moment, detta kommer då ske i ditt närområde.

Kurslitteratur Astar

I nedanstående länk kan du se vilken kurslitteratur som finns för kurser inom Astar. OBS: I listan finns även litteratur för gymnasial nivå med.

Kurslitteratur Astar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handledningstider Astar

Handledning i kurser sker med Astar Solna och sker främst digitalt med flera pass i veckan att få handledning på. Se handledningstider nedan. Det finns även tider att komma till Astar i Borlänge för att få support och viss hjälp.

Schema med handledningstider Excel, 12 kB.

Upprop Astar

Du som är antagen till kurser på distans med handledning blir kallad till en uppropsträff på plats i Borlänge i anslutning till kursstart. Obligatorisk närvaro.

På uppropet kommer du att få information om praktiska frågor såsom studiemedel, studieplanering, eventuell praktik, schema och kurslitteratur.

Antagningsbesked och kallelse

Efter ansökningsperiodens slut börjar antagningsarbetet. Senast två veckor innan kursstart ska du ha fått ett antagningsbesked.

Kallelse från skola 1-2 veckor före kursstart.

Studietakt

Du studerar ett ämne på 50 % studietakt (halvtid). Vill du läsa 100 % studietakt (heltid) behöver du alltså läsa två ämnen samtidigt.

Vid vissa kursstarter och i vissa ämnen kan det även finnas möjlighet att läsa ett ämne på 100 %. Då framkommer det alternativet i så fall i ansökan.

Studieplanering

Du är välkommen att kontakta en studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum om du behöver hjälp med vilka kurser du behöver läsa och/eller en tidsplanering av dina kurser.

Prövning vid F-betyg

Om du får betyget F efter genomgången delkurs hos Komvux har du möjlighet att läsa om kursen utan att söka om den. Alternativt kan du anmäla dig till prövning under vuxenutbildningens prövningsperioder.

Om du får betyget F efter genomgången delkurs hos Astar har du möjlighet att göra en gratis prövning inom 6 månader. Du anmäler dig till F-prövning hos Astar. Alternativt får du ansöka till kursen igen om du vill läsa om.

 • Ingen giltig användare vald.