Borlänge kommuns logotyp

Kurser på distans med handledning

Distans med handledning innebär att du studerar självständigt när och var du vill men du kan också få handledning med lärare på plats eller digitalt. För att lyckas med dina distansstudier ställs stora krav på förmåga till planering och eget ansvar.

Denna studieform passar bäst för dig som redan har viss studievana och som har god studiedisciplin och hög motivation. För att genomföra dina studier på distans med handledning behöver du ha tillgång till dator eller motsvarande utrustning och väl fungerande Internetuppkoppling.

Ansökan

Ansök härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ämnen, kurser och poäng

Vi erbjuder nedanstående ämnen med delkurser på distans med handledning.

 • Engelska delkurs 1 - 4 totalt 600 poäng
  delkurs 1: 100 poäng, delkurs 2: 100 poäng, delkurs 3: 200 poäng, delkurs 4: 200 poäng
 • Matematik delkurs 1 - 4 totalt 600 poäng
  delkurs 1: 100 poäng, delkurs 2: 100 poäng, delkurs 3: 200 poäng, delkurs 4: 200 poäng
 • Svenska delkurs 1 - 4 totalt 700 poäng
  delkurs 1: 100 poäng, delkurs 2: 200 poäng, delkurs 3: 200 poäng, delkurs 4: 200 poäng
 • Svenska som andraspråk delkurs 1 - 4 totalt 700 poäng
  delkurs 1: 100 poäng, delkurs 2: 200 poäng, delkurs 3: 200 poäng, delkurs 4: 200 poäng
 • Samhällskunskap totalt 150 poäng

Utbildningsanordnare

Komvux har matematik och svenska som andraspråk. Astar har alla ämnen. Som sökande har du inte möjlighet att välja utbildningsanordnare.

Antagningsbesked och kallelse

Efter ansökningsperiodens slut börjar antagningsarbetet. Senast två veckor innan kursstart ska du ha fått ett antagningsbesked.

Kallelse från skola 1-2 veckor före kursstart.

Distans med handledning Astar

Kurserna med Astar sker genom studier i den webbaserade lärplattformen Google classroom. Handledningen i kurserna sker digitalt eller på plats.

Under utbildningen finns möjlighet till stöd i form av specialpedagog, kurator och studie- och yrkesvägledare från Astar.

Du kommer vid utbildningens start få tillgång till Astars informationssida där information om kurslitteratur, stödfunktioner och annan nyttig information finns tillgänglig.

För distansstudier kan du behöva vara tillgänglig för slutprov och/eller praktiska moment, detta kommer då ske i ditt närområde.

Upprop Astar

Du som är antagen till kurser på distans med handledning blir kallad till en uppropsträff på plats i Borlänge i anslutning till kursstart. Obligatorisk närvaro.

På uppropet kommer du att få information om praktiska frågor såsom studiemedel, studieplanering, eventuell praktik, schema och kurslitteratur.

Handledningstider Astar

Handledning i kurser sker med Astar Solna och sker främst digitalt med flera pass i veckan att få handledning på. Se handledningstider nedan. Det finns även tider att komma till Astar i Borlänge för att få support och viss hjälp.

Schema med handledningstiderExcel

Studietakt

Du studerar ett ämne på 50 % studietakt (halvtid). Vill du läsa 100 % studietakt (heltid) behöver du alltså läsa två ämnen samtidigt.

Vid vissa kursstarter och i vissa ämnen kan det även finnas möjlighet att läsa ett ämne på 100 %. Då framkommer det alternativet i så fall i ansökan.

Studieplanering

Du är välkommen att kontakta en studie- och yrkesvägledare om du behöver hjälp med vilka kurser du behöver läsa och/eller en tidsplanering av dina kurser.

Prövning vid F-betyg

Om du får betyget F efter genomgången delkurs hos Astar har du möjlighet att göra en gratis prövning inom 6 månader. Du anmäler dig till F-prövning hos Astar. Alternativt får du ansöka till kursen igen om du vill läsa om.

Om du får betyget F efter genomgången delkurs hos Komvux har du möjlighet att läsa om kursen utan att söka om kursen. Alternativt kan du anmäla dig till prövning under vuxenutbildningens prövningsperioder.

 • Ingen giltig användare vald.