Borlänge kommuns logotyp

Stöd i dina studier

Studerar du vid Vuxenutbildningen i Borlänge har du möjlighet att få individuellt anpassat stöd utifrån dina behov.

Dina behov av stöd

Vid din ansökan kan du ange dina behov av stöd. Vi ser gärna att du även bokar in en tid med en av våra studie- och yrkesvägledare för att diskutera vilken typ av stöd du skulle kunna behöva.

Det bästa stödet i dina studier får du i klassrumsundervisning med din/dina lärare och handledare då du deltar i all undervisning ända från kursintroduktionen. Undervisningen kan innebära föreläsningar, färdighetsträning och studiebesök. Du har även möjlighet att få extra tid och hjälp med andra resurspersoner.

Extra anpassningar

Extra anpassningar i dina studier kan innebära studiehandledning på modersmål, inlästa läromedel, digitala program, längre tid vid provsituation, muntliga prov och hörselslinga.

Läromedel

I dina studier använder vi olika läromedel så som tryckt studielitteratur, digitala läromedel, appar och lärplattform där kurs- och utbildningsinformation finns samlade.

Du får oftast dina uppgifter i lärplattformen. Där skickar du även in dina klara uppgifter och får återkoppling. Även tester kan genomföras genom plattformen.

Heltidsstudier

Heltidsstudier i klass kan innebära ca 20 timmar undervisning på plats hos utbildningsanordnaren. I handledningstiden kan du få hjälp med studieuppgifter, hjälp med att planera dina studier och viss teknisk hjälp med dator/surfplatta/lärplattform. 

Flera av våra utbildningsanordnare har också temagrupper/diskussionsgrupper där du kan delta, färdighetsträna språk och göra gemensamma aktiviteter.

Individuell studieplan

Under dina studier har du en individuell studieplan som i första skedet skapas i samband med din ansökan. Efter introduktionen genomförs en fördjupad studieplan som kan innehålla kartläggning och samtal om dina studieresultat.