Borlänge kommuns logotyp

Grundskolekurser

Om du inte blev klar med grundskolan eller har utbildning från ett annat land finns vuxenutbildning på grundskolenivå.

Grundskolekurser motsvarar grundskolan till och med årskurs 9. Svenska som andraspråk motsvarar ungefär årskurs 6-9, då man läser Sfi innan.

Du kan börja studera tidigast från hösten det år du fyller 20 år.

Kursstart

Kommande kursstarter

5 augusti

14 oktober

Ansökan

Ansökningsperiod för kursstart 5 augusti

  • Ansökan: 27 april - 2 juni 2024

Ansökningsperiod för kursstart 14 oktober

  • Ansökan: 17 augusti - 15 september 2024

Länk till ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter du gjort ansökan har du två veckor på dig att skicka in dina betyg och andra dokument, dock ska dokumenten ha inkommit senast senast 7 dagar efter ansökan stängt.

Vid restplatsansökan ska betyg och andra dokument skickas in samtidigt som ansökan.

Förkunskapskrav

Du ska inte ha godkänt betyg i kursen du vill läsa.

Studieformer

Du kan studera grundskolekurser på två olika sätt:

  • klass
  • distans

Skolor

  • Komvux
  • Arena Utbildning (från kursstart i maj 2024)
  • Astar (till och med kursstart i mars 2024)

I första hand placeras sökande på Komvux vid kursstarter i januari, mars, augusti och oktober. Komvux ger samtliga kurser i engelska, matematik och svenska som andraspråk.

Om det är fullt på Komvux kan elever placeras vid Arena.

OBS! Ansökan till sommarkurser 2024 har stängt. Kurserna startar den 27 maj.

Under sommaren 2024 kan antagning ske till maximalt 200 poäng på distans i svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap genom Arena Utbildning och det går att kombinera delkurser från olika ämnen.

Arena erbjuder distanskurser, och för att studera på distans behöver du ha tillgång till dator/surfplatta och internetuppkoppling.

Om du inte har studier idag och söker sommarkurs och vill fortsätta studera samma ämne efter sommaren ska du ansöka igen. Ansökan till augustistarten är öppen 27 april-2 juni.

För dig som läser på Komvux

Du som läser en delkurs vid Komvux som ska fortsätta i augusti, för dig pausas kursen under sommaren och du fortsätter läsa den från 5 augusti.

Om du läser en delkurs på Komvux som slutar den 24 maj måste du få godkänt betyg för att få starta nästa delkurs på Arena den 27 maj. Om du inte blir godkänd 24 maj får du läsa om delkursen från den 5 augusti på Komvux.

Du som har en pågående studieplan i ett ämne på Komvux behöver inte söka om ämnet.

En rekommendation är du läser ett annat ämne som sommarkurs än vad du läser på Komvux. För samhällskunskap behöver du vara klar med Sfi eller motsvarande.

Kurser i klass

Att läsa kurser med undervisning i klass innebär att du har lektioner dagtid på skolan med en lärare. Du studerar även själv hemma.

Lektionsschema klass vid Komvux från januari 2024 Pdf, 8.5 kB.

Skola: Komvux
Kursomfattning: 100 poäng per kurs
Kurstid: 20 veckor (inkluderar delkurs i engelska på 100 poäng samt orienteringskurs 100 poäng).
Studietakt: 25 % delkurs i engelska och 25 % orienteringskurs. total studietakt 50 %.
Kursstart: januari, mars, augusti och oktober
Lektioner: 3-5 gånger i veckan på dagtid
Obligatoriska moment: inlämningsuppgift varje vecka. 1 slutprov på plats i skolan

Vid goda förutsättningar finns möjlighet att läsa kursen på kortare tid. Det är läraren som gör den bedömningen och att du som elev har möjlighet att arbeta snabbare med kursen.

För att läsa engelska grund: Förutsättningar, klar med sfi kurs C eller motsvarande.

Skola: Komvux
Kursomfattning: 200 poäng per kurs
Kurstid: 20 veckor, 50 % studietakt
Kursstart: januari, mars, augusti och oktober
Lektioner: 3-5 gånger i veckan på dagtid
Obligatoriska moment: inlämningsuppgift varje vecka. 2 prov på plats i skolan

Skola: Komvux
Kursomfattning: 100 poäng per kurs
Kurstid delkurs 1: 10 veckor, 50 % studietakt
Kurstid delkurs 2: 20 veckor (inkluderar delkurs i engelska på 100 poäng samt orienteringskurs 100 poäng).
Studietakt: 25 % delkurs i delkurs 2 och 25 % orienteringskurs. total studietakt 50 %.
Kursstart: januari, mars, augusti och oktober
Lektioner: 5 gånger i veckan på dagtid
Obligatoriska moment: 3 prov på plats i skolan.

Vid goda förutsättningar finns möjlighet att läsa kursen på kortare tid. Det är läraren som gör den bedömningen och att du som elev har möjlighet att arbeta snabbare med kursen.

För att läsa matematik grund: Förutsättningar, klar med sfi kurs B eller motsvarande

Skola: Komvux
Kursomfattning: 200 poäng per kurs
Kurstid: 20 veckor, 50 % studietakt
Kursstart: januari, mars, augusti och oktober
Lektioner: 2-5 gånger i veckan på dagtid
Obligatoriska moment: Veckovis inlämningsuppgift. 4 prov på plats i skolan.
Jul och sommaruppehåll

Skola: Komvux
Kursomfattning 100 poäng
Kurstid: 10 veckor, 50 % studietakt
Kursstart: januari, mars, augusti och oktober
Lektioner: 2-5 gånger i veckan på dagtid
Obligatoriska moment: 2 muntliga moment och 2 prov på plats i skolan.

Skola: Komvux
Kursomfattning: 200 poäng per kurs
Kurstid: 20 veckor, 50 % studietakt
Kursstart: januari, augusti, augusti och oktober
Lektioner: 2-5 gånger i veckan på dagtid
Obligatoriska moment: 2 muntliga moment och 4 prov på plats i skolan.
Jul och sommaruppehåll

Kurser på distans

Skola: Komvux
Kursomfattning: 100 p per kurs
Kurstid: 10 veckor, 50 % studietakt
Kursstart: januari, mars, augusti och oktober
Lektioner: Inspelade genomgångar, möjlighet att delta på lektioner på skolan om/när man kan.
Obligatoriska moment: digital inlämningsuppgift varje vecka. 1 slutprov på plats i skolan
Individuell handledning: bokas i förväg via lärplattform

Skola: Arena
Kursomfattning: 100 p per kurs
Studietakt: 50 % eller 100 %
Kursstart: maj

Distansstudierna bedrivs genom lärplattformen Exlearn. Du som elev har tillgång till kurslärare som rättar uppgifter och ger feedback. Kontakten med lärare sker genom Exlearn.
Obligatoriska moment: Kursen är uppdelad på ett antal delmoment. För att gå vidare till nästa delmoment behöver föregående vara klart. Delmoment kan avslutas med ett kunskapstest/inlämning. Kursen avslutas med kursprov och sker digitalt eller på plats.

Skola: Komvux
Kursomfattning: 200 p per kurs
Kurstid: 20 veckor, 50 % studietakt
Kursstart: januari, mars, augusti och oktober
Lektioner: Inspelade genomgångar, möjlighet att delta på lektioner i skolan om/när man kan.
Obligatoriska moment: digital inlämningsuppgift varje vecka. 2 prov på plats i skolan
Individuell handledning: bokas i förväg via lärplattform
Jul och sommaruppehåll

Skola: Arena
Kursomfattning: 200 p per kurs
Studietakt: 50 % eller 100 %
Kursstart: maj

Distansstudierna bedrivs genom lärplattformen Exlearn. Du som elev har tillgång till kurslärare som rättar uppgifter och ger feedback. Kontakten med lärare sker genom Exlearn.
Obligatoriska moment: Kursen är uppdelad på ett antal delmoment. För att gå vidare till nästa delmoment behöver föregående vara klart. Delmoment kan avslutas med ett kunskapstest/inlämning. Kursen avslutas med kursprov och sker digitalt eller på plats.

Skola: Komvux
Kursomfattning: 100 poäng
Kurstid: 10 veckor, 50 % studietakt
Kursstart: Januari, mars, augusti och oktober
Lektioner: Inspelade genomgångar
Obligatoriska moment: digital inlämningsuppgift varje vecka. 3 prov på plats i skolan.
Individuell handledning: bokas via lärplattform

Skola: Arena
Kursomfattning: 100 p per kurs
Studietakt: 50 % eller 100 %
Kursstart: maj

Distansstudierna bedrivs genom lärplattformen Exlearn. Du som elev har tillgång till kurslärare som rättar uppgifter och ger feedback. Kontakten med lärare sker genom Exlearn.
Obligatoriska moment: Kursen är uppdelad på ett antal delmoment. För att gå vidare till nästa delmoment behöver föregående vara klart. Delmoment kan avslutas med ett kunskapstest/inlämning. Kursen avslutas med kursprov och sker digitalt eller på plats.

Skola: Komvux
Kursomfattning: 200 p per kurs
Kurstid: 20 veckor, 50 % studietakt
Kursstart: januari, mars, augusti och oktober
Lektioner: 2-5 gånger i veckan på dagtid
Obligatoriska moment: inlämningsuppgifter. 4 prov på plats i skolan
Individuell handledning: bokas via lärplattform
Jul och sommaruppehåll

Skola: Arena
Kursomfattning: 200 p per kurs
Studietakt: 50 % eller 100 %
Kursstart: maj

Distansstudierna bedrivs genom lärplattformen Exlearn. Du som elev har tillgång till kurslärare som rättar uppgifter och ger feedback. Kontakten med lärare sker genom Exlearn.
Obligatoriska moment: Kursen är uppdelad på ett antal delmoment. För att gå vidare till nästa delmoment behöver föregående vara klart. Delmoment kan avslutas med ett kunskapstest/inlämning. Kursen avslutas med kursprov och sker digitalt eller på plats.

Skola: Komvux
Kursomfattning: 100 p
Kurstid: 10 veckor, 50 % studietakt
Kursstart: januari, mars, augusti och oktober
Lektioner: Inspelade genomgångar/Lektioner med handledning på plats i skolan
Obligatoriska moment: digital inlämninguppgift varje vecka. 4 prov på plats i skolan.
Individuell handledning: bokas via lärplattform

Om du som elev önskar, samt bedöms efter en studieperiod av lärare ha förutsättningar, att studera med 100 % studietakt kan detta göras på Komvux eller genom utbildningsanordnare Arena.

Skola: Arena
Kursomfattning: 100 p per kurs
Studietakt: 50 %
Kursstart: maj

Distansstudierna bedrivs genom lärplattformen Exlearn. Du som elev har tillgång till kurslärare som rättar uppgifter och ger feedback. Kontakten med lärare sker genom Exlearn.
Obligatoriska moment: Kursen är uppdelad på ett antal delmoment. För att gå vidare till nästa delmoment behöver föregående vara klart. Delmoment kan avslutas med ett kunskapstest/inlämning. Kursen avslutas med kursprov och sker digitalt eller på plats.

Skola: Komvux
Kursomfattning: 200 p
Kurstid: 20 veckor, 50 % studietakt
Kursstart: augusti, oktober, januari, mars
Lektioner: Inspelade genomgångar/Lektioner med handledning på plats i skolan
Obligatoriska moment: digital inlämningsuppgift varje vecka. 6 prov på plats i skolan.
Individuell handledning: bokas via lärplattform
Jul och sommaruppehåll

Om du som elev önskar, samt bedöms efter en studieperiod av lärare ha förutsättningar, att studera med 100 % studietakt kan detta göras på Komvux eller genom utbildningsanordnare Arena.

Skola: Arena
Kursomfattning: 200 p per kurs
Studietakt: 50 % eller 100 %
Kursstart: maj

Distansstudierna bedrivs genom lärplattformen Exlearn. Du som elev har tillgång till kurslärare som rättar uppgifter och ger feedback. Kontakten med lärare sker genom Exlearn.
Obligatoriska moment: Kursen är uppdelad på ett antal delmoment. För att gå vidare till nästa delmoment behöver föregående vara klart. Delmoment kan avslutas med ett kunskapstest/inlämning. Kursen avslutas med kursprov och sker digitalt eller på plats.

Skola: Komvux
Kursomfattning: 200 p per kurs
Kurstid: 20 veckor, 50 % studietakt
Kursstart: augusti, oktober, januari, mars
Lektioner: Inspelade genomgångar/Lektioner med läraren online (enligt schema)
Obligatoriska moment: digital inlämningsuppgift varje vecka. 6 prov på plats i skolan.
Individuell handledning: bokas via lärplattform
Jul och sommaruppehåll

Om du som elev önskar, samt bedöms efter en studieperiod av lärare ha förutsättningar, att studera med 100 % studietakt kan detta göras på Komvux eller genom utbildningsanordnare Arena.

Skola: Arena
Kursomfattning: 200 p per kurs
Studietakt: 50 % eller 100 %
Kursstart: maj

Distansstudierna bedrivs genom lärplattformen Exlearn. Du som elev har tillgång till kurslärare som rättar uppgifter och ger feedback. Kontakten med lärare sker genom Exlearn.
Obligatoriska moment: Kursen är uppdelad på ett antal delmoment. För att gå vidare till nästa delmoment behöver föregående vara klart. Delmoment kan avslutas med ett kunskapstest/inlämning. Kursen avslutas med kursprov och sker digitalt eller på plats.

Skola: Arena
Kursomfattning: Delkurs 1 - 100 p , delkurs 2-4 - 200 p per kurs
Studietakt: 50 % eller 100 %
Kursstart: januari, mars, maj, augusti och oktober

Distansstudierna bedrivs genom lärplattformen Exlearn. Du som elev har tillgång till kurslärare som rättar uppgifter och ger feedback. Kontakten med lärare sker genom Exlearn.
Obligatoriska moment: Kursen är uppdelad på ett antal delmoment. För att gå vidare till nästa delmoment behöver föregående vara klart. Delmoment kan avslutas med ett kunskapstest/inlämning. Kursen avslutas med kursprov och sker digitalt eller på plats.

Skola: Arena
Kursomfattning: 150 poäng
Kurstid: 10 eller 20 veckor
Kursstart: januari, mars, maj, augusti och oktober

Distansstudierna bedrivs genom lärplattformen Exlearn. Du som elev har tillgång till kurslärare som rättar uppgifter och ger feedback. Kontakten med lärare sker genom Exlearn.


Obligatoriska moment: Kursen är uppdelad på ett antal delmoment. För att gå vidare till nästa delmoment behöver föregående vara klart. Delmoment kan avslutas med ett kunskapstest/inlämning. Kursen avslutas med kursprov och sker digitalt eller på plats.

Skola: Arena
Kursomfattning: 150 poäng
Kurstid: 10 eller 20 veckor
Kursstart: januari, mars, maj, augusti och oktober

Distansstudierna bedrivs genom lärplattformen Exlearn. Du som elev har tillgång till kurslärare som rättar uppgifter och ger feedback. Kontakten med lärare sker genom Exlearn.


Obligatoriska moment: Kursen är uppdelad på ett antal delmoment. För att gå vidare till nästa delmoment behöver föregående vara klart. Delmoment kan avslutas med ett kunskapstest/inlämning. Kursen avslutas med kursprov och sker digitalt eller på plats.

Skola: Arena
Kursomfattning: 150 poäng
Kurstidt: 10 eller 20 veckor
Kursstart: januari, mars, maj, augusti och oktober

Distansstudierna bedrivs genom lärplattformen Exlearn. Du som elev har tillgång till kurslärare som rättar uppgifter och ger feedback. Kontakten med lärare sker genom Exlearn.


Obligatoriska moment: Kursen är uppdelad på ett antal delmoment. För att gå vidare till nästa delmoment behöver föregående vara klart. Delmoment kan avslutas med ett kunskapstest/inlämning. Kursen avslutas med kursprov och sker digitalt eller på plats.

Skola: Arena
Kursomfattning: 150 poäng
Kurstid: 10 eller 20 veckor
Kursstart: januari, mars, maj, augusti och oktober

Distansstudierna bedrivs genom lärplattformen Exlearn. Du som elev har tillgång till kurslärare som rättar uppgifter och ger feedback. Kontakten med lärare sker genom Exlearn.


Obligatoriska moment: Kursen är uppdelad på ett antal delmoment. För att gå vidare till nästa delmoment behöver föregående vara klart. Delmoment kan avslutas med ett kunskapstest/inlämning. Kursen avslutas med kursprov och sker digitalt eller på plats.

Skola: Arena
Kursomfattning: 150 poäng
Kurstid: 10 eller 20 veckor
Kursstart: januari, mars, maj, augusti och oktober

Distansstudierna bedrivs genom lärplattformen Exlearn. Du som elev har tillgång till kurslärare som rättar uppgifter och ger feedback. Kontakten med lärare sker genom Exlearn.


Obligatoriska moment: Kursen är uppdelad på ett antal delmoment. För att gå vidare till nästa delmoment behöver föregående vara klart. Delmoment kan avslutas med ett kunskapstest/inlämning. Kursen avslutas med kursprov och sker digitalt eller på plats.

Skola: Arena
Kursomfattning: 150 poäng
Kurstid: 10 eller 20 veckor
Kursstart: januari, mars, maj, augusti och oktober

Distansstudierna bedrivs genom lärplattformen Exlearn. Du som elev har tillgång till kurslärare som rättar uppgifter och ger feedback. Kontakten med lärare sker genom Exlearn.


Obligatoriska moment: Kursen är uppdelad på ett antal delmoment. För att gå vidare till nästa delmoment behöver föregående vara klart. Delmoment kan avslutas med ett kunskapstest/inlämning. Kursen avslutas med kursprov och sker digitalt eller på plats.

Skola: Arena
Kursomfattning: 150 poäng
Kurstid: 10 eller 20 veckor
Kursstart: januari, mars, maj, augusti och oktober

Distansstudierna bedrivs genom lärplattformen Exlearn. Du som elev har tillgång till kurslärare som rättar uppgifter och ger feedback. Kontakten med lärare sker genom Exlearn.


Obligatoriska moment: Kursen är uppdelad på ett antal delmoment. För att gå vidare till nästa delmoment behöver föregående vara klart. Delmoment kan avslutas med ett kunskapstest/inlämning. Kursen avslutas med kursprov och sker digitalt eller på plats.

Skolan: Arena
Kursomfattning 100 poäng
Kurstid: 10 veckor, 50 % studietakt eller 5 veckor, 100 % studietakt
Kursstart: januari, mars, maj, augusti och oktober

Distansstudierna bedrivs genom lärplattformen Exlearn. Du som elev har tillgång till kurslärare som rättar uppgifter och ger feedback. Kontakten med lärare sker genom Exlearn.


Obligatoriska moment: Kursen är uppdelad på ett antal delmoment. För att gå vidare till nästa delmoment behöver föregående vara klart. Delmoment kan avslutas med ett kunskapstest/inlämning. Kursen avslutas med kursprov och sker digitalt eller på plats.

Skola: Arena
Kursomfattning: 200 poäng
Kurstid: 20 veckor, 50 % studietakt eller 10 veckor, 100 % studietakt
Kursstart: januari, mars, maj, augusti och oktober

Distansstudierna bedrivs genom lärplattformen Exlearn. Du som elev har tillgång till kurslärare som rättar uppgifter och ger feedback. Kontakten med lärare sker genom Exlearn.


Obligatoriska moment: Kursen är uppdelad på ett antal delmoment. För att gå vidare till nästa delmoment behöver föregående vara klart. Delmoment kan avslutas med ett kunskapstest/inlämning. Kursen avslutas med kursprov och sker digitalt eller på plats.

Skola: Arena
Kursomfattning: 100 poäng
Studietakt: 10 veckor, 50 % studietakt eller 5 veckor, 100 % studietakt
Kursstart: januari, mars, maj, augusti och oktober

Distansstudierna bedrivs genom lärplattformen Exlearn. Du som elev har tillgång till kurslärare som rättar uppgifter och ger feedback. Kontakten med lärare sker genom Exlearn.


Obligatoriska moment: Kursen är uppdelad på ett antal delmoment. För att gå vidare till nästa delmoment behöver föregående vara klart. Delmoment kan avslutas med ett kunskapstest/inlämning. Kursen avslutas med kursprov och sker digitalt eller på plats.

Skola: Arena
Kursomfattning 200 poäng
Studietakt: 20 veckor, 50 % studietakt eller 10 veckor, 100 % studietakt
Kursstart: januari, mars, maj, augusti och oktober

Distansstudierna bedrivs genom lärplattformen Exlearn. Du som elev har tillgång till kurslärare som rättar uppgifter och ger feedback. Kontakten med lärare sker genom Exlearn.


Obligatoriska moment: Kursen är uppdelad på ett antal delmoment. För att gå vidare till nästa delmoment behöver föregående vara klart. Delmoment kan avslutas med ett kunskapstest/inlämning. Kursen avslutas med kursprov och sker digitalt eller på plats.

Studier på distans innebär att du ska kunna studera självständigt, vara studievan och kunna ta ansvar för ditt eget lärande.

Du behöver ha datavana, vilket innebär att du kan hantera en ordbehandlare och bifoga bilagor i mail. Om läser språkkurser på distans måste du ha tillgång till en dator.

I skolornas lärplattform ser du vilka inlämningsuppgifter, prov och eventuellt andra moment du behöver göra för att få betyg.

Du måste vara aktiv i skolans digitala lärplattform och lämna in uppgifter i tid.

Att läsa distanskurs på Komvux

Studierna på Komvux sker genom Teams.

Det finns möjlighet till frivillig handledning både på distans och på plats i skolan. Du och läraren bestämmer tillsammans hur din handledning ska se ut, hur ofta ni ska träffas och om ni ska träffas på skolan eller digitalt.

Du måste vara aktiv på skolans digitala lärplattform och lämna in uppgifter i tid. Om du inte lämnar in uppgifter i tid registreras frånvaro.

Prov och kontakt med lärare sker på dagtid. Alla prov är obligatoriska och sker på skolan.

Handledningstider i distanskurser Komvux Pdf, 8.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Distanskurs vid Arena Utbildning

Arena har kursstart från och med maj 2024.

Kurserna sker genom studier i lärplattformen Exlearn. I Exlearn finns information om kurslitteratur, stödfunktioner samt kontakt till elev- och kundsupport.

Har du frågor och funderingar till din lärare eller elev- och kundsupport ska du få svar inom 24 timmar.

Handledning

Handledningstid finns i matematikkurser.

Behöver du hjälp med teknik

Ta kontakt med elev- och kundsupport genom Exlearn.

Ändring av studietakt

På Arena finns möjlighet att ändra studietakt på de flesta kurser, om du efter att du påbörjat kursen tycker att kursen går för sakta eller för snabbt. Detta tar du kontakt med elev- och kundsupport om. Vi rekommenderar att hellre förlänga en kurs än att få ett F, då det inte är säkert att du får läsa kursen på distans igen om du får ett F. Att förlänga en kurs innebär dock en lägre studietakt vilket kan påverka om du har studiestöd från CSN.

Prov

I alla kurser där nationella prov förekommer genomförs dessa på plats i lokal i Borlänge. Även vissa praktiska moment i kurser kan behöva göras på plats i Borlänge, t ex laborationer. I språk finns det både muntliga slutprov och skriftligt prov, men i andra kurser är det skriftligt prov.

Att läsa distanskurs på Astar

Kurserna sker genom studier i lärplattformen Google classroom. På Astars informationssida finns uppgifter om kurslitteratur, stödfunktioner, kontaktuppgifter till skolans lärare och annan information.
Astar Solna Centrum (google.com) Länk till annan webbplats.

Du måste vara tillgänglig för slutprov och/eller praktiska moment.

Handledningstid

Handledningstider under dagtid för vissa kurser, se nedan.

Handledningstider Astar Excel, 19.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Behöver du hjälp med teknik?

Om du behöver hjälp med teknik samt förståelse av google classroom kan du boka tid med din lärare.

E-post och telefontid till lärare

Samtliga lärare på Astar har gemensam telefontid på onsdagar mellan kl. 15.30-17.00 då du kan nå din lärare utöver handledningstillfällen. Lärare svarar också dagligen på e-post.
Astar Solna Centrum - Lärare (google.com) Länk till annan webbplats.

Vid din ansökan kan du ange dina behov av stöd och anpassningar för att underlätta dina studier.

Det bästa stödet i dina studier får du i klassrumsundervisning.

Alla skolor inom vuxenutbildningen har specialpedagog. Samtal kan bokas med studie- och karriärvägledare under dina studier. Om du studerar vid Komvux finns också kurator.

Lärare gör anpassningar för att underlätta dina studier som till exempel inlästa läromedel, digitala program, längre tid vid provsituation och muntliga prov. Lärare gör anpassningar för att underlätta dina studier. Prata med din lärare om du har behov av stöd eller anpassningar.

Om du har en funktionsnedsättning och har studiestöd från CSN finns även viss hjälp att få från CSN, bland annat möjligheten att gå ner i studietakt men ändå behålla samma ersättning. Läs mer här: Funktionsnedsättning och CSN Länk till annan webbplats.

Kurslitteratur

Kurslitteratur på grundskolenivå i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska och samhällskunskap är kostnadsfri och lånas ut av skolan.

Om du får IG-betyg

Om du får betyget IG efter genomgången delkurs har du möjlighet att läsa om kursen igen. Alternativt kan du anmäla dig till prövning under vuxenutbildningens prövningsperioder.

Studietakt

Matematik, engelska och svenska som andraspråk finns endast med studietakt 50 % (halvtid).

Övriga kurser finns med både studietakt 50 % och 100 %.

Om du läser ett ämne på 50 % behöver du läsa två ämnen samtidigt för att läsa på 100 %.

100 % studietakt = 20 poäng/vecka, vilket innebär 400 poäng för 20 veckor.

Räkna med cirka 40 studietimmar per vecka för heltidsstudier och 20 timmar för halvtidsstudier. Studierna innebär både studier hemma och i skolan.

Studieplanering

Du är välkommen att kontakta en studie- och karriärvägledare på Vägledningscentrum om du behöver hjälp med vilka kurser du behöver läsa och/eller en tidsplanering av dina kurser.

Antagningsbesked och kallelse

Antagningsbesked skickas med e-post från Vägledningscentrum senast tre veckor efter att ansökan har stängt.

Kallelse från skolan skickas 1-2 veckor före kursstart, också via e-post.

Komvux

Första tillfället med upprop är obligatoriskt på skolan. Där registrerar du dig på kursen och får viktig information för att kunna klara dina studier. Här får du även information om kursens upplägg och tillgång till skolans lärplattform. Din lärare delar ut kurslitteratur som du får låna. Du som läser i klass får även informationen i pappersform.

Vid utbildningens start får du en inloggning till Office 365. När du har loggat in kommer du in i Teams och får tillgång till information om kursen.

Arena

Du får ett välkomstmail med teamslänk till ett introduktionsmöte där skolan går igenom vad det innebär att studera på distans och hur lärplattformen Exlearn är uppbyggd. Om det är din första kurs du studerar genom Arena är introduktionsmötet obligatoriskt.

Introduktionsmötet är måndagar klockan 09.00 och du har möjlighet att vara med veckan innan kursen börjar eller på kursstartsdagen.

Om kursen inte startas upp inom 7 dagar blir kursen avbruten.

Till kursstarter i januari, mars, augusti och oktober kan det finnas restplatser vid Komvux.

Ansökan till mars och oktober

Ansökan är öppen måndag till och med onsdag veckan före kursstart. Ansökningarna behandlas i kronologisk ordning, så ju tidigare du ansöker desto större chans att få en plats. Antagningsbesked och kallelse skickas med e-post senast fredagen kl 18.00 samma vecka.

Ansökan till januari och augusti

Ansökan är öppen måndag till och med onsdag under kursstartsveckan. Ansökningarna behandlas i kronologisk ordning, så ju tidigare du ansöker desto större chans att få en plats. Antagningsbesked och kallelse skickas med e-post senast fredagen kl 18.00 samma vecka. Om du blir antagen startar du dina studier en vecka efter ordinarie kursstart.

Detta gäller endast kurser som finns på Komvux.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om studier i grundskolekurser.

Hur många poäng läser jag per vecka och kan jag få studiemedel från CSN?

Heltidsstudier är på 20 poäng per vecka och du kan söka studiemedel från CSN om du läser grundskolekurser på vuxenutbildningen.

För att söka studiemedel från CSN måste du studera på minst 50 % studietakt.

Hur många ämnen kan jag antas till samtidigt?

På grundskolekurser antas du till maximalt två ämnen samtidigt. Du ska kunna läsa på heltid.

Kan jag studera på deltid?

Ja, du kan studera på hel- eller deltid.

Kostar det något att läsa grundskolekurser?

Nej. Du har möjlighet att låna läromedel under utbildningen.

Om jag vill avbryta mina studier, hur gör jag då?

Om du vill avbryta dina studier meddelar du din skola direkt.

Kan jag söka grundskolekurser hos er om jag bor i en annan kommun?

Ja. Om du önskar att läsa grundskolekurser i en annan kommun än din hemkommun, kontakta Vägledningscentrum.

  • Ingen giltig användare vald.