Borlänge kommuns logotyp

Gymnasiekurser

Gymnasiekurser ska ge vuxna motsvarande utbildning som i gymnasieskolan. Kurserna riktar sig till dig som saknar hela eller delar av en gymnasieutbildning eller vill bli behörig till eftergymnasiala utbildningar.

Kontakta gärna en studie- och karriärvägledare om du vill ha hjälp med en studieplanering. Här kan du läsa vad som krävs för gymnasieexamen och slutbetyg,

Du kan börja studera tidigast från hösten det år du fyller 20 år. Har du gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet får du börja tidigare.

Kursstart

5 augusti

14 oktober

Ansökan

27 april - 2 juni, inför kursstarten i augusti

17 augusti - 15 september, inför kursstarten i oktober

Länk till ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter du gjort ansökan har du två veckor på dig att skicka in dina betyg och andra dokument, dock ska dokumenten ha inkommit senast senast 7 dagar efter ansökan stängt.

Vid restplatsansökan ska betyg och andra dokument skickas in samtidigt som ansökan.

Förkunskapskrav

Se förkunskapskraven för våra gymnasiekurser i kursutbudet längre ner.

Studieformer

Du kan studera gymnasiekurser på två olika sätt, klass och distans.

Studietakt

Se vilken studietakt du kan läsa kurserna på, i kursutbudet längre ner.

100 % studietakt = 20 poäng/vecka, vilket innebär 400 poäng för 20 veckor.

Du kan behöva söka flera kurser för att uppnå 100 % studietakt.

Räkna med cirka 40 studietimmar per vecka för heltidsstudier, 20 timmar för studier på halvtid (50 %) och 10 timmar för studier på 25 %.

Skolor

Komvux och Arena Utbildning

Att läsa kurser med undervisning i klass innebär att du har lektioner dagtid på skolan med en lärare. Du studerar även själv hemma.

Lektionsschema läggs ut här senare.

Skola: Komvux

Kursstart: Januari och augusti

Kurslängd: 20 veckor (25 % studietakt)

Studieupplägg: Se nedanför kurserna

Kurs

Poäng

Förkunskapskrav

Engelska 5

100

Engelska på grundskolenivå eller motsvarande

Matematik 1a

100

Matematik på grundskolenivå eller motsvarande

Matematik 1b

100

Matematik på grundskolenivå eller motsvarande

Matematik 2a

100

Matematik 1

Matematik 2b

100

Matematik 1

Svenska som andraspråk 1

100

Svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Svenska som andraspråk 2

100

Svenska som andraspråk 1

Svenska som andraspråk 3

100

Svenska som andraspråk 2

Studieupplägg engelska: Lektioner: 2-5 gånger i veckan (dagtid). Obligatoriska moment: Veckovisa inlämningsuppgifter. Två prov samt ett nationellt prov på plats i skolan.

Studieupplägg matematik: Lektioner: Fyra gånger i veckan (dagtid). Obligatoriska moment: 3-4 delprov (varje delprov cirka fyra timmar) samt nationellt prov (cirka fem timmar) på plats i skolan

Studieupplägg svenska som andraspråk: Lektioner: 2-4 gånger i veckan (dagtid).
Obligatoriska moment: Två muntliga moment på Teams eller på plats i skolan, 2-3 prov på plats i skolan och veckovisa inlämningsuppgifter i Teams.

Skola: Arena Utbildning och Komvux

Kursstart: Januari, mars, maj, augusti och oktober - förutom stjärnmärkta (*) kurser, där informationen finns under "Förkunskapskrav och övrig information"

Kurslängd: 5, 10 och 20 veckor - förutom stjärnmärkta (*) kurser, där informationen finns under "Förkunskapskrav och övrig information"

Studieupplägg: Se rubrik "Att läsa på distans" nedan.

Kursinnehåll: Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats. kan du läsa om kursernas innehåll.

Yrkespaket: Läser du mot gymnasieexamen med inriktning Försäljnings- och serviceprogrammet, finns vissa yrkespaket att välja på.

Kurs

PoängFörkunskapskrav och övrig information

Administration 1

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Administration 2

100

Administration 1

Administration av nätverks- och serverutrustning

100

Datorteknik 1a eller datorteknik 1b

Administration specialisering

100

Administration 1 eller servicekunskap

Affärsjuridik

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Affärskommunikation

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Affärsutveckling och ledarskap

100

Praktisk marknadsföring 1

Aktiviteter och upplevelser

100

Besöksnäringen eller Naturbruk

Aktivitetsledarskap

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Anatomi och fysiologi 1

50

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Anatomi och fysiologi 2

50

Anatomi och fysiologi 1

Arkitektur - hus

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Arkitektur - rum

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Barn- och ungdomshälsa

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Barn- och ungdomssjukvård

200

Hälso- och sjukvård 2

Barns lärande och växande

100

Lärande och utveckling

Besöksnäringen

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Bild

100

Bild och form 1b eller 1a2

Bild och form 1a1

50

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Bild och form 1a2

50

Bild och form 1a1

Bild och form 1b

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Bild och form - specialisering

100

Bild eller Form

Bildteori

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Biologi 1

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Biologi 2

100

Biologi 1

Branschkunskap inom handel och administration

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Cad 1

50

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Cad 2

50

Cad 1

Cad 3

50

Cad 2

Dator och nätverksteknik

100

Svenska/svenska som andraspråk grundskolenivå eller motsvarande

Datorsamordning och support

100

Datorteknik 1a eller datorteknik 1b

Datorteknik 1a

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Datorteknik 1b

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Digital kommunikationsteknik

100

Datorteknik 1a eller kursen dator- och nätverksteknik

Digitalt skapande 1

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Digitalt skapande 2

100

Digitalt skapande 1

Drycker och ansvarsfull alkoholservering

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Engelska 5*

100

Engelska på grundskolenivå eller motsvarande

Kursstart och kurslängd: januari, maj, augusti (10 och 20 veckor). Mars och oktober (10 veckor)

Engelska 6*

100

Engelska 5
Kursstart och kurslängd: samtliga kursstarter (10 och 20 veckor)

Engelska 7*

100

Engelska 6
Kursstart och kurslängd: samtliga kursstarter (10 och 20 veckor)

Entreprenörskap

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Entreprenörskap och företagande

100

Företagsekonomi 1 eller Entreprenörskap

Ergonomi

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Estetisk kommunikation 1

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Etik och människans livsvillkor

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Etnicitet och kulturmöten

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Evenemang

100

Konferens och evenemang eller Utställningsdesign 2

Film- och tvkunskap

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Filosofi 1

50

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Filosofi 2

50

Filosofi 1

Form

100

Bild och form 1a2 eller 1b

Fotografisk bild 1

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Fotografisk bild 2

100

Fotografisk bild 1

Friskvård och hälsa

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Fritids- och idrottskunskap

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Frukost- och bufféservering

100

Logi

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Fysik 1a

150

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande och matematik 1 (rekommenderar matematik 2 eller att läsa matematik 2 samtidigt som fysik 1a)

Fysik 1b1

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande och matematik 1 (rekommenderar matematik 2 eller att läsa matematik 2 samtidigt som fysik 1b1)

Fysik 1b2

50

Fysik 1b1

Fysik 2

100

Fysik 1a eller Fysik 1b2

Fysik 3

100

Fysik 2

Företagsekonomi 1

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

OBS! Redovisning 1 får ej ingå i samma gymnasieexamen som Företagsekonomi 1 och 2

Företagsekonomi 2

100

Företagsekonomi 1

OBS! Företagsekonomi 2 får ej ingå i samma gymnasieexamen som Redovisning 1

Geografi 1

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Geografi 2

100

Geografi 1

Gerontologi och geriatrik

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Grafisk illustration

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Grafisk kommunikation 1

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Grafisk kommunikation 2

100

Grafisk kommunikation 1

Grundläggande vård och omsorg

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Guide och reseledare

100

Besöksnäringen eller Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden

Handel och hållbar utveckling

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Handel - specialisering

100

Servicekunskap eller Praktisk marknadsföring 1

Historia 1a1

50

Svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande

Historia 1a2

50

Historia 1a1

OBS! Historia 1a2 får ej ingå i samma gymnasieexamen som Historia 1b

Historia 1b

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

OBS! Historia 1b får ej ingå i samma gymnasieexamen som Historia 1a2

Historia 2a

100

Historia 1a2 eller Historia 1b

OBS! Historia 2a får ej ingå i samma gymnasieexamen som Historia 2b - kultur

Historia 2b - kultur

100

Historia 1a2 eller Historia 1b

OBS! Historia 2b - kultur får ej ingå i samma gymnasieexamen som Historia 2a

Historia 3

100

Historia 2a eller Historia 2b - kultur

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100

Beroende på valt kunskapsområde, Samhällskunskap 2, Psykologi 2, Historia 2 eller Moderna språk 4. Kan läsas flera gånger med olika innehåll

Hygien

100

Svenska/svenska som andra språk på grundskolenivå eller motsvarande

Hållbar turism

100

Besöksnäringen eller kurserna Naturguidning 1, Renen och dess naturmiljö 1 samt Samisk mat och matkultur

Hållbart samhällsbyggande

100

Svenska/svenska som andra språk på grundskolenivå eller motsvarande

Hälsopedagogik

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Information och kommunikation 1

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Information och kommunikation 2

100

Information och kommunikation 1

Inköp 1

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Inköp 2

100

Inköp 1

Internationell ekonomi

100

Samhällskunskap 1a2 eller Samhällskunskap 1b

Internationella relationer

100

Samhällskunskap 1a2 eller Samhällskunskap 1b

Internationellt arbete

100

Etik och människans livsvillkor

Journalistik, reklam och information 1

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Journalistik, reklam och information 2

100

Journalistik, reklam och information 1

Kemi 1

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande, alternativt grundläggande kemi

Kemi 2

100

Kemi 1

Kommunikation

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Komplementärmedicin

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Komvuxarbete* (barn- och fritid, försäljning och service, hotell och turism, naturkunskap och teknik, samhällskunskap och humaniora, vård- och omsorg)

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Kursstart och kurslängd: samtliga kursstarter (10 och 20 veckor)

Konferens 1

100

Konferens och evenemang

Konferens 2

100

Konferens 1

Konferens 3

100

Konferens 2

Konferens och evenemang

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Konstarterna och samhället

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

OBS! Konstarterna och samhället kan ej ingå i samma gymnasieexamen som Samtida kulturuttryck

Konstruktion 1

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Kost och hälsa

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Kost, måltid och munhälsa

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Kultur- och idéhistoria

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Ledarskap och organisation

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Litteratur

100

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

Logi

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Logistik 1

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Logistik 2

100

Logistik 1

Lärande och utveckling

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Marknadsföring

100

Företagsekonomi 1 eller Entreprenörskap och företagande

Marknadsföring och försäljning

100

Besöksnäringen eller Fritids- och friskvårdsverksamheter

Matematik 1a*

100

Matematik på grundskolenivå

Kursstart och kurslängd: januari, maj, augusti (10 och 20 veckor). Mars och oktober (10 veckor).

Matematik 1b*

100

Matematik på grundskolenivå

Kursstart och kurslängd: januari, maj, augusti (10 och 20 veckor). Mars och oktober (10 veckor).

Matematik 2a*

100

Matematik 1a, 1b eller 1c
Kursstart och kurslängd: januari, maj, augusti (10 och 20 veckor). Mars och oktober (10 veckor).

Matematik 2b*

100

Matematik 1a, 1b eller 1c
Kursstart och kurslängd: januari, maj, augusti (10 och 20 veckor). Mars och oktober (10 veckor).

Matematik 3b*

100

Matematik 2a, 2b eller 2c
Kursstart och kurslängd: samtliga kursstarter (10 och 20 veckor)

Matematik 3c*

100

Matematik 2a, 2b eller 2c
Kursstart och kurslängd: samtliga kursstarter (10 och 20 veckor)

Matematik 4

100

Matematik 3b eller 3c

Matematik 5

100

Matematik 4

Matematik - specialisering

100

Matematik 4

Medieproduktion 1

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Medier, samhälle och kommunikation 1

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Mental träning

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Miljö- och energikunskap

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Moderna språk 1 (arabiska, danska, franska, italienska, spanska, tyska)

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Moderna språk 2 (arabiska, danska, franska, italienska, spanska, tyska)

100

Moderna språk 1

Moderna språk 3 (arabiska, danska, franska, italienska, spanska, tyska)

100

Moderna språk 2

Moderna språk 4 (arabiska, danska, franska, italienska, ryska, spanska, tyska)

100

Moderna språk 3

Moderna språk 5 (arabiska, franska, spanska, tyska)

100

Moderna språk 4

Moderna språk 6 (arabiska, franska, spanska, tyska)

100

Moderna språk 5

Moderna språk 7 (arabiska, spanska, tyska)

100

Moderna språk 6

Människans säkerhet

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Människors miljöer

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Naturkunskap 1a1

50

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

OBS! Naturkunskap 1a1 kan ej ingå i samma gymnasieexamen som Naturkunskap 1b

Naturkunskap 1a2

50

Naturkunskap 1a1

OBS! Naturkunskap 1a2 kan ej ingå i samma gymnasieexamen som Naturkunskap 1b

Naturkunskap 1b

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

OBS! Naturkunskap 1b kan ej ingå i samma gymnasieexamen som Naturkunskap 1a1 eller 1a2

Naturkunskap 2

100

Naturkunskap 1a2 eller 1b

Nätverksadministration

100

Nätverksteknik

Nätverkssäkerhet

100

Nätverksteknik

Nätverksteknik

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Nätverksteknologier

100

Nätverksteknik

Pedagogiska teorier och praktiker

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Pedagogiskt ledarskap

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande.

OBS! Pedagogiskt ledarskap kan ej ingå i samma gymnasieexamen som Idrottsledarskap

Personaladministration

100

Administration 2 och våningsservice 2

Personlig försäljning 1

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Personlig försäljning 2

100

Personlig försäljning 1

Politik och hållbar utveckling

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Praktisk marknadsföring 1

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Praktisk marknadsföring 2

100

Praktisk marknadsföring 1

Privatjuridik

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Programmering 1

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Programmering 2

100

Programmering 1

Psykiatri 1

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Psykologi 1

50

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Psykologi 2a

50

Psykologi 1

Psykologi 2b

50

Psykologi 1

Reception 1

100

Logi

Reception 2

100

Reception 1

Reception 3

100

Reception 2

Receptions- och konferensservice

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Redovisning 1

100

Svenska/svenska som andraspråk grundskolenivå eller motsvarande.

OBS! Företagsekonomi 1 och 2 kan ej ingå i samma gymnasieexamen som Redovisning 1

Redovisning 2

100

Redovisning 1 eller Företagsekonomi 2

Religionkunskap 1

50

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Religionskunskap 2

50

Religionskunskap 1

Reseproduktion och försäljning

100

Besöksnäringen

Resmål och resvägar

100

Besöksnäringen eller Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden

Retorik

100

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

Rums- och konferensbokning

100

Konferens 2 eller Reception 2

Räddningsmedicin

100

Hälso- och sjukvård 2

Rätten och samhället

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Rättspsykiatri

100

Psykiatri 2

Samhällskunskap 1a1*

50

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

OBS! Samhällskunskap 1a1 kan inte ingå i samma gymnasieexamen som Samhällskunskap 1b

Kursstart och kurslängd: januari och augusti (10 veckor). Mars, maj, oktober (5, 10, 20 veckor)

Samhällskunskap 1a2*

50

Samhällskunskap 1a1

OBS! Samhällskunskap 1a2 kan inte ingå i samma gymnasieexamen som Samhällskunskap 1b

Kursstart och kurslängd: mars och oktober (10 veckor). januari, maj, augusti (5, 10, 20 veckor)

Samhällskunskap 1b*

100

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

OBS! Samhällskunskap 1b kan inte ingå i samma gymnasieexamen som Samhällskunskap 1a1 eller 1a2

Kursstart och kurslängd: januari och augusti (20 veckor). Mars, maj, oktober (5, 10, 20 veckor)

Samhällskunskap 2

100

Samhällskunskap 1a2 eller Samhällskunskap 1b

Samhällskunskap 3

100

Samhällskunskap 2

Samtida kulturuttryck

100

Svenska/svenska som andra språk på grundskolenivå eller motsvarande

OBS! Samtida kulturuttryck får ej ingå i samma gymnasieexamen som Konstarterna och samhället

Service och bemötande 1

100

Svenska/svenska som andra språk på grundskolenivå eller motsvarande

Service och bemötande 2

100

Service och bemötande 1

Servicekunskap 1

100

Svenska/svenska som andra språk på grundskolenivå eller motsvarande

Servicekunskap 2

100

Servicekunskap 1

Skapande verksamhet

100

Svenska/svenska som andra språk på grundskolenivå eller motsvarande

Skrivande

100

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

Social omsorg 1

100

Svenska/svenska som andra språk på grundskolenivå eller motsvarande

Social omsorg 2

100

Social omsorg 1, Gerontologi och geriatrik samt Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

Socialpedagogik

100

Social omsorg 2 samt Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

Socialt arbete 1

100

Svenska/svenska som andra språk på grundskolenivå eller motsvarande

Socialt arbete 2

100

Socialt arbete 1

Sociologi

100

Svenska/svenska som andra språk på grundskolenivå eller motsvarande

Specialpedagogik 1

100

Svenska/svenska som andra språk på grundskolenivå eller motsvarande

OBS! Specialpedagogik 1 kan inte ingå i samma gymnasieexamen som Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

Specialpedagogik 2

100

Specialpedagogik 1

OBS! Specialpedagogik 2 kan inte ingå i samma gymnasieexamen som Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

Städservice

100

Svenska/svenska som andra språk på grundskolenivå eller motsvarande

Support och hemservice

100

Svenska/svenska som andra språk på grundskolenivå eller motsvarande

Svenska 1

100

Svenska på grundskolenivå eller motsvarande

Svenska 2

100

Svenska 1

Svenska 3

100

Svenska 2

Svenska som andraspråk 1*

100

Svenska som andra språk på grundskolenivå eller motsvarande

Kursstart och kurslängd: januari, maj, augusti (10 och 20 veckor). Mars och oktober (10 veckor)

Svenska som andraspråk 2*

100

Svenska som andraspråk 1

Kursstart och kurslängd: januari, maj, augusti (10 och 20 veckor). Mars och oktober (10 veckor)

Svenska som andraspråk 3*

100

Svenska som andraspråk 2

Kursstart och kurslängd: januari, maj, augusti (10 och 20 veckor). Mars och oktober (10 veckor)

Svenskt teckenspråk för hörande 1

100

Svenska/svenska som andra språk på grundskolenivå eller motsvarande

Teknik 1

150

Svenska/svenska som andra språk på grundskolenivå eller motsvarande

Teknik 2

100

Teknik 1

Textkommunikation

100

Svenska/svenska som andra språk på grundskolenivå eller motsvarande

Transport och spedition

100

Svenska/svenska som andra språk på grundskolenivå eller motsvarande

Turistbyråservice

100

Besöksnäringen

Ungdomskulturer

100

Svenska/svenska som andra språk på grundskolenivå eller motsvarande

Våningsservice 1

100

Logi

Våningsservice 2

100

Våningsservice 1

Våningsservice 3

100

Våningsservice 2

Vård och omsorg specialisering

100

Någon av kurserna Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, Gerontologi och geriatrik, Hälso- och sjukvård 2, Omvårdnad 2, Psykiatri 2 eller Social omsorg 2

Vårdpedagogik och handledning

100

Svenska/svenska som andra språk på grundskolenivå eller motsvarande

Värdskap på resmålet

100

Resmål och resvägar

Webbserverprogrammering 1

100

Webbutveckling 1 och programmering 1

Webbserverprogrammering 2

100

Webbserverprogrammering 1

Webbutveckling 1

100

Svenska/svenska som andra språk grundskolenivå eller motsvarande

Webbutveckling 2

100

Webbutveckling 1


Dessa kurser läses som enstaka kurser i yrkesutbildningen Vård och omsorg eller Barnskötare/Elevassistent på Komvux.

Ansökningsperioden är 27 april - 2 juni, 2024.

Kurs och poäng

Studieform, kurstid, studietakt

Förkunskapskrav

Anatomi och fysiologi 1

50 p

Distans med handledning

240923-241011

83 %

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Barns lärande och växande

100 p

Klass

240819-241129

33 %

Lärande och utveckling

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100 p

Klass

240805-241011

50 %

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Gerontologi och geriatrik

100 p

Klass

240805-241011

50 %

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Hälso- och sjukvård 1

100 p

Distans med handledning

240819-240920

100 %

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Pedagogiskt arbete

200 p

Klass

240819-241025

100 %

Lärande och utveckling och Människors miljöer

Pedagogiskt arbete

200 p

Klass

240819-241129

67 %

Lärande och utveckling och Människors miljöer

Psykologi 1

50 p

Distans med handledning

240805-240816

100 %

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Studier på distans innebär att du ska kunna studera självständigt, vara studievan och kunna ta ansvar för ditt eget lärande. Du ska ha god datavana vilket innebär att du kan hantera en ordbehandlare och bifoga bilagor i mail. Du måste ha tillgång till dator med internetuppkoppling.

Distanskurser finns på både Komvux och Arena Utbildning. Nedan kan du se vilka kurser som går på vilka skolor och hur studierna är upplagda på skolorna.

Kurs

Skola

Kursstart

Engelska 5, matematik 1a, matematik 1b, matematik 2a, matematik 2b, svenska som andraspråk 1-3

Komvux


Januari, mars, augusti, oktoberArena Utbildning

Maj

Samhällskunskap 1a1 och samhällskunskap 1b

Komvux


Januari, augustiArena Utbildning

Mars, maj, oktober

Samhällskunskap 1a2

Komvux

Mars, oktober


Arena Utbildning

Januari, maj, augusti

Övriga kurser

Arena Utbildning

Januari, mars, maj, augusti, oktober

Att läsa distanskurs på Komvux

Du kommunicerar med din lärare via lärplattformen Teams och/eller e-post. Du måste vara aktiv i skolans digitala lärplattform varje vecka och lämna in uppgifter i tid. Om du inte lämnar in uppgifter registreras frånvaro.

Prov och kontakt med lärare sker dagtid. Alla prov är obligatoriska och sker på skolan. Individuell handledning finns att boka via lärplattformen. Schema med handledningstider läggs upp här senare.

Se mer detaljerat studieupplägg för kurserna nedan.

Engelska

Inspelade genomgångar/lektioner med läraren online enligt schema.

Prov: Ett på skolan (2 tim) och ett online (30 min). Nationellt prov på skolan.

Matematik

Inspelade genomgångar/lektioner och inlämningsuppgifter i Kunskapsmatrisen. Drop-in online enligt schema. Möjlighet att delta på lektioner i skolan om du studerar kursen på 20 veckor.

Prov: Två delprov (2 timmar per prov) om du studerar på 10 veckor och fyra delprov om du studerar på 20 veckor, i matematik 1. Tre delprov (2 timmar per prov) i matematik 2. Nationellt prov på skolan (cirka 5 timmar) i både matematik 1 och 2.

Samhällskunskap

Inspelade genomgångar/lekioner. En digital inlämningsuppgift i veckan.

Prov: Tre prov i samhällskunskap 1a1, 2-4 prov i samhällskunskap 1a2, 6-7 prov i samhällskunskap 1b. Proven sker på dagtid på skolan.

Svenska som andraspråk

Inspelade genomgångar/lektioner. Drop-in online eller på skolan enligt schema. Två muntliga moment på Teams eller på plats i skolan. Lektioner med läraren online eller på skolan om du läser på 20 veckor.

Prov: Tre nationella delprov på plats i skolan.

Att läsa distanskurs på Arena Utbildning

Kurserna sker genom studier i lärplattformen Exlearn. I Exlearn finns information om kurslitteratur och stödfunktioner. Det är även där du har kontakt med din lärare, som rättar dina uppgifter och ger feed back, samt elev- och kundsupporten. Du ska få svar inom 24 timmar.

Kursen är uppdelad på ett antal delmoment. För att gå vidare till nästa delmoment behöver föregående vara klart. Delmomenten avslutas med ett kunskapstest eller en inlämningsuppgift.

Nationella prov genomförs på plats i Borlänge och bokas av dig som elev i Exlearn. Även vissa praktiska moment i kurser kan behöva göras på plats i Borlänge, till exempel laborationer.

Kursen avslutas med ett skriftligt slutprov, förutom i språkkurserna där slutprovet är både skriftligt och muntligt.

Handledning

Digital handledningstid erbjuds under vissa tider i matematikkurserna.

Behöver du hjälp med teknik

Ta kontakt med elev- och kundsupporten genom Exlearn.

Ändring av studietakt

På Arena Utbildning finns möjlighet att ändra studietakt på de flesta kurser, om du efter att du påbörjat kursen tycker att kursen går för sakta eller för snabbt. Detta tar du kontakt med elev- och kundsupporten om. Vi rekommenderar att hellre förlänga en kurs än att få ett F, då det inte är säkert att du får läsa kursen på distans igen om du får ett F. Att förlänga en kurs innebär dock en lägre studietakt vilket kan påverka om du har studiestöd från CSN.

För att bli antagen till en distanskurs måste du uppfylla någon av nedanstående villkor. Undantag kan finnas på grund av särskilda skäl.

1. Du saknar en fullständig gymnasieutbildning och behöver kurserna för att få ett slutbetyg/gymnasieexamen. Du behöver ha gjort en studieplan med en studie- och karriärvägledare som visar detta.

2. Du behöver kurserna för att nå särskild behörighet till en eftergymnasial utbildning, till exempel på högskola eller yrkeshögskola. I ansökan behöver du ange vilken utbildning och vilken skola du vill ha behörighet till, till exempel "Sjuksköterska/Högskolan Dalarna". OBS! Du blir beviljad att läsa in en behörighet i taget.

3. Du söker en eller flera av nedanstående kurser och får inte ha godkänt i kursen sedan tidigare.

 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1 och 2
 • Svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Historia 1a1, 1a2 eller 1b
 • Naturkunskap 1a1, 1a2 eller 1b
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1, 1a2 eller 1b

4. Du söker en eller flera av nedanstående kurser för meritpoäng. OBS! Gäller inte dig som har ett UHR-utlåtande då du i stället får meritpoängskompensation!

 • Moderna språk 1-7
 • Engelska 7

5. Du har ett icke godkänt betyg i kursen från gymnasieskolan och vill läsa om den för att få godkänt.

Du är välkommen att kontakta en studie- och karriärvägledare om du behöver hjälp med vilka kurser du behöver läsa och/eller en tidsplanering av dina kurser. Om du vet vilka kurser du behöver läsa och själv vill göra en tidsplanering är det bra att tänka på följande:

 • Utgå från de kursstarter som finns under året, se Ansökningsperioder och kursstarter. Se till att den totala poängsumman du vill läsa fram till nästa kursstart räcker för den studietakt du vill läsa, så att du inte får glapp (uppehåll) i dina studier. 20 poäng i veckan räknas som heltid.
 • Observera att du behöver ansöka 250 poäng till oktoberstarten om du läser på heltid och önskar läsa på distans över jul och nyår (vecka 52 och 1.)
 • Om du har särskilda behov av att fokusera på en sak, kan det vara bättre att läsa en kurs i taget, vilket innebär att du börjar en ny 100-poängskurs var femte vecka, om du läser på heltid.

Lärare gör anpassningar för att underlätta dina studier. Prata med din lärare om du har behov av stöd eller anpassningar.

Alla skolor inom vuxenutbildningen har specialpedagog. Samtal kan bokas med studie- och karriärvägledare under dina studier. Om du studerar vid Komvux finns också kurator.

Om du har en funktionsnedsättning och har studiestöd från CSN finns även viss hjälp att få från CSN, bland annat möjligheten att gå ner i studietakt men ändå behålla samma ersättning. Läs mer här: Funktionsnedsättning och CSN Länk till annan webbplats.

Kurslitteratur

Kurslitteratur till kurserna på gymnasienivå köper eleverna själva. Det är bra om du har planerat din ekonomi för inköp av litteratur. Böckerna eller licens på böckerna behöver du redan vid kursstart. Planera för 500 kr per bok. Om boken finns som licensbok så är det en lägre kostnad på cirka 150–200 kr per bok.

Kurslitteratur Komvux Word, 14.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kurslitteratur Arena Utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kurslitteratur Astar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella prov

Nationella prov är en viktig betygsgrundande del och finns i vissa kurser. Nationella prov är obligatoriskt och ska genomföras om inte särskilda skäl finns.

Om du får F-betyg

Om du får betyget F efter kurs på Komvux hänvisas du till att anmäla dig till gratis prövning enligt vuxenutbildningens ordinarie prövningsperioder under året.

Om du får betyget F efter kurs på Astar/Arena har du möjlighet att göra en gratis prövning inom 6 månader. Du anmäler dig till prövning till Astar/Arena. Kontakt med Arena sker genom elev- och kundsupport.

Du kan bli antagen till maximalt 450 poäng vid varje ansökningstillfälle. Maximal studietakt är 100% vilket motsvarar i snitt 20 poäng/vecka.

Om du redan har en gymnasieexamen eller ett slutbetyg har du rätt att läsa in en behörighet till högskola eller yrkeshögskola. Du ska då ange vilken utbildning och skola du söker behörighetsgivande kurser till, exempelvis "Sjuksköterska/Högskolan Dalarna".

Du kan läsa in en särskild behörighet i taget och den kan bestå av flera kurser. Du måste styrka din behörighet i ansökan genom att bifoga dina betyg/intyg. Om du har rätt att läsa en kurs för grundläggande eller särskild behörighet till högskola eller yrkeshögskola görs inget urval.

Antagning till klass- och distanskurser på Komvux

Du kan bli antagen till klass- och distanskurs på Komvux i mån av plats även om du inte behöver läsa kursen för en behörighet. Gällande Engelska 5-6, Matematik 1-2 och Svenska som andraspråk 1-3 placeras elever i annan skola på distans om platserna inte räcker på Komvux.

Om du söker en kurs som du nyligen fått betyg F i hos Komvux kan du bli antagen igen om du bedöms ha förutsättningar att klara kursen. Om du läser hos Komvux kan du inte förlänga en kurs om du inte hinner klart, du får då söka kursen igen. Du har möjlighet att anmäla dig till prövning under ordinarie prövningsperioder.

Viktigt att tänka på! Under rubriken "Övrigt" i ansökan kan du även ange annat som handlar om dina kommande studier som du vill förmedla till antagningen.

Antagning till distanskurser vid Astar eller Arena Utbildning

För att bli antagen till distanskurs och ditt mål är gymnasieexamen eller slutbetyg ska du ha en studieplanering tillsammans med någon av våra studie- och karriärvägledare. Ange "ja" till kontakt med studie- och karriärvägledare i ansökan så blir du kontaktad.

Om du söker en kurs som du nyligen fått betyg F i hos Astar/Arena blir du hänvisad till skolan för att boka en prövning. Detta kan du göra inom 6 månader från det att kursen tog slut. Om det har gått mer än 6 månader görs en individuell bedömning vid antagning om du har förutsättningar för att läsa om kursen. Du kan också anmäla dig till prövning under ordinarie prövningsperioder.

Om du läser på distans hos Astar/Arena kan det vara bättre att förlänga en kurs än att få ett F. Detta ändrar dock din studietakt och kan påverka om du har studiemedel från CSN.

Viktigt att tänka på! Under rubriken "Övrigt" i ansökan kan du även ange annat som handlar om dina kommande studier som du vill förmedla till antagningen.

Antagningsbesked och kallelse

Besked om antagning skickas via e-post tre veckor efter att ansökan har stängt, kallelse skickas av skolan 1-2 veckor före kursstart via e-post.

På uppropet kommer du att få information om praktiska frågor så som schema/handledningstider, lärplattform och kurslitteratur.

Komvux

Du får en kallelse av Komvux till obligatoriskt upprop på skolan. Om du läser på distans har du möjlighet att delta via länk som finns i kallelsen. Du registreras på kursen och får viktig information för att kunna klara dina studier utifrån din individuella studieplan.

Vid kursstart får du information om kursens upplägg, tillgång till Office 365 och skolans lärplattform Teams.

Det är viktigt att du skaffar kurslitteratur i god tid innan kursen börjar.

Arena

Du får ett välkomstmail med teamslänk till ett introduktionsmöte där skolan går igenom vad det innebär att studera på distans och hur lärplattformen Exlearn är uppbyggd. Om det är din första kurs du studerar genom Arena är introduktionsmötet obligatoriskt.

Introduktionsmötet är måndagar klockan 09.00 och du har möjlighet att vara med veckan innan kursen börjar eller på kursstartsdagen.

Om kursen inte startas upp inom 7 dagar blir kursen avbruten.

Till kursstarter i januari, mars, augusti och oktober kan det finnas restplatser vid Komvux.

Ansökan till mars och oktober

Ansökan är öppen måndag till och med onsdag veckan före kursstart. Ansökningarna behandlas i kronologisk ordning, så ju tidigare du ansöker desto större chans att få en plats. Antagningsbesked och kallelse skickas med e-post senast fredagen kl 18.00 samma vecka.

Ansökan till januari och augusti

Ansökan är öppen måndag till och med onsdag under kursstartsveckan. Ansökningarna behandlas i kronologisk ordning, så ju tidigare du ansöker desto större chans att få en plats. Antagningsbesked och kallelse skickas med e-post senast fredagen kl 18.00 samma vecka. Om du blir antagen startar du dina studier en vecka efter ordinarie kursstart.

Detta gäller endast kurser som finns på Komvux.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om gymnasial vuxenutbildning.

Kostar det något att läsa gymnasiekurser?

Nej, undervisningen är kostnadsfri, men du står själv för kostnaden för böcker och övrigt kursmaterial.

Kan jag söka kurser som ger särskild behörighet till flera utbildningar samtidigt?

Nej, du endast möjlighet att läsa in en behörighet i taget mot högre utbildning inom högskola/universitet eller Yrkeshögskola.

Kan jag söka en gymnasiekurs eller yrkesutbildning hos er om jag bor i en annan kommun?

Ja, men då måste din hemkommun informera oss om att de står för din utbildningskostnad genom Interkommunal ersättning (IKE). Om du bor i en annan kommun skriver du ut din ansökan till kurs/utbildning och lämnar den till din hemkommun. De sänder den sedan vidare till oss.

Kan jag få studiemedel från CSN om jag läser gymnasiekurser?

Ja, du har rätt att söka studiemedel från CSN om du läser gymnasiekurser och yrkesutbildningar hos oss.

För att söka studiemedel från CSN måste du studera på minst 50 % studietakt.

Hur lång tid tar det att läsa en kurs?

Detta varierar beroende på vilken kurs du läser och vilken studietakt du läser kursen på. Exempelvis tar en kurs på 100 poäng 5 veckor att läsa om du läser på heltid. Läser du samma kurs på halvfart tar det 10 veckor att läsa kursen. Läser du 20 poäng i veckan studerar du på heltid. Vilken takt du kan läsa kursen på varierar beroende på om du läser på distans eller i klass.

Kan jag läsa mer än 20 poäng i veckan?

Ja det kan du göra, men du kan endast få studiemedel för 20 poäng per vecka. Du får alltså inte mer pengar för att du läser mer poäng. Tänk på att heltidsstudier på Vuxenutbildningen har en högre studietakt än den vanliga gymnasieskolan eftersom man läser klart hela kursen på en termin. Att läsa mer än 20 poäng i veckan kan därför bli väldigt krävande. Vi rekommenderar istället att du lägger din tid och energi på att få ett högre betyg och därmed få en ökad chans att komma in på framtida utbildningar. Ta kontakt med en studie- och karriärvägledare för att få information om hur du ansöker om du vill läsa på högre studietakt än heltid.

Jag har fått F i gymnasiekurs inom Vuxenutbildningen, kan jag läsa kursen igen?

Det görs en individuell bedömning för varje ansökan som kommer in. Om du läser en kurs på Komvux och inte hinner klart kan du bli antagen direkt igen till samma kurs. Hos Astar/Arena har du möjlighet att inom 6 månader efter att kursen slutat göra en gratis prövning i kursen. Du blir inte antagen direkt till samma kurs om du har fått ett F. Du kan alltid anmäla dig till prövning under våra ordinarie prövningsperioder.

Om jag vill avbryta mina studier, hur gör jag då?

Om du vill avbryta dina studier meddelar du din skola.

Jag vill läsa mot en gymnasieexamen, hur gör jag?

Ta kontakt med en studie- och karriärvägledare som hjälper dig med en studieplanering.

Skickas mina betyg automatiskt till UHR?

Alla kurser som är lästa vid Vuxenutbildningen i Borlänge skickas till UHR:s (Universitets och högskolerådets) betygsdatabas. Betygen ska sedan finnas på antagning.se. Du behöver inte skicka in dessa betyg själv.

Finns det sen ansökan till kurser?

Ja, om vi inte har fyllt kurser med klassundervisning eller distans kan det finnas vissa restplatser att ansöka till. Restplatsansökan är öppen måndag-onsdag under den vecka som kurserna börjat för kursstart i januari och augusti. Studiestart blir då veckan därefter och platserna fylls på efterhand att ansökningarna kommer in. För kursstart i mars och oktober öppnar restplatsansökan istället veckan före kursstart.

Vad händer om jag inte hinner läsa in mitt slutbetyg innan 1 juli 2025?

Då kan du inte längre läsa mot ett slutbetyg utan får istället läsa mot en gymnasieexamen. Detta innebär att vissa av dina tidigare betyg kanske inte kan användas i examen. För ytterligare information om detta, kontakta studie- och karriärvägledare under fliken "Studie- och karriärvägledning".