Borlänge kommuns logotyp

Betyg och examen

För att få en fullständig gymnasieutbildning från Vuxenutbildningen behöver man läsa till en gymnasieexamen eller ett slutbetyg.

Examensbevis

I en gymnasieexamen får alla nya kurser från den nuvarande gymnasieskolan (GY11) ingå med undantag av idrott och hälsa 1 . Kurser från den förra gymnasieskolan kan ingå om de kan omvandlas till nya kurser enligt Skolverkets motsvarandelista. Se dokumentlänk nedan:

Skolverkets motsvarandelista Pdf, 142.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Av examensbeviset ska framgå om det avser en yrkesexamen eller högskoleförberedande examen.

För yrkesexamen krävs:

 • totalt 2400 poäng varav minst 2250 poäng ska vara godkända
 • lägst E (godkänt) i svenska 1/svenska som andraspråk 1, engelska 5, matematik 1a och gymnasiearbete/komvuxarbete
 • betyg i historia 1a1, samhällskunskap 1a1, religionskunskap 1 och naturkunskap 1a1
 • 1800 poäng valfria kurser varav övervägande del (mer än hälften) ska vara yrkeskurser mot vald yrkesinriktning
 • svenska 2 och 3 samt engelska 6 behöver väljas som valfria kurser om man vill ha den grundläggande behörigheten till högskola

För högskoleförberedande examen krävs följande:

 • val av inriktning naturvetenskap och teknik (NT) eller samhällskunskap och humaniora (SH)
 • totalt 2400 poäng varav minst 2250 poäng ska vara godkända
 • lägst E (godkänt) i svenska 1-3/svenska som andraspråk 1-3, engelska 5-6, matematik 1b eller 1c och gymnasiearbete/komvuxarbete
 • betyg i religionskunskap 1 och samhällskunskap 1b
 • betyg i naturkunskap 1b eller två av ämnena biologi, fysik och kemi
 • betyg i historia 1a1 (NT) eller historia 1b (SH)
 • betyg i matematik 2b/2c och 3b/3c (NT)
 • resterande kurser ska övervägande ingå i antingen det naturvetenskapliga och/eller tekniska programmet (NT) eller det samhällsvetenskapliga, humanistiska, ekonomiska och/eller estetiska programmet (SH)

Slutbetyg

Du som startade dina gymnasiestudier före den 1/7 2011 (gymnasieskolan) eller 1/7 2012 (vuxenutbildning) och tidigare har ett samlat betygsdokument, har möjlighet att läsa till ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning. Slutbetyg får endast utfärdas t.o.m. 2025-07-01. OBS! Slutdatumet var tidigare 2021-07-01 och har alltså förlängts med fyra år!!!

För ett slutbetyg från Vuxenutbildningen gäller följande :

 • Det måste omfatta 2 350 poäng
 • Samtliga kärnämnen (600p) ska ingå d.v.s. svenska A+B/svenska som andraspråk A+B, engelska A, matematik A, samhällskunskap A, naturkunskap A samt religionskunskap A - eller motsvarande nya kurser
 • Fritt valda kurser 1 750 poäng
 • Estetisk verksamhet, Idrott och hälsa A, Specialidrott samt Specialarbete får ej ingå.
 • Både gamla kurser (med betyg IG-MVG) och nya kurser (med betyg A-F) kommer att ingå

Om slutbetyget ska ge grundläggande behörighet måste svenska A och B, engelska A och matematik A (eller motsvarande nya kurser) samt totalt 2250 poäng vara godkända.

Om minst en av kurserna är från en äldre kursplan och har en kurskod med tre siffror där första siffran är 2, till exempel SV203, ska ett slutbetyg på 2301 poäng utfärdas och vissa av dessa kurser omvandlas till en annan poäng.

Förordning om kommunal vuxenutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förlängd tid att utfärda Slutbetyg till 2025-07-01!

För att underlätta för elever som drabbats av nedstängningen av vuxenutbildningen under coronakrisen har regeringen beslutat att slutbetyg får utfärdas från komvux t.o.m. 2025-07-01.

Efter 1 juli 2025 ersätts slutbetyg med gymnasieexamen. Då gäller delvis andra förutsättningar.

Utdrag ur betygskatalog

Förutom gymnasieexamen och slutbetyg kan du få ett betygsdokument utfärdat som heter Utdrag ur betygskatalog, som är en förteckning över de kuresr du läst på grundläggande och gymnasial nivå. Du bestämmer själv vilka kurser du vill ha med i dokumentet.

Betygsskala

I en gymnasieexamen är betygsskalan från F till A. Betyg för godkända resultat betecknas med A, B, C, D, E. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. Icke godkänt betyg betecknas med F.

I ett slutbetyg från Vuxenutbildningen blandas gamla kurser med betyg IG till MVG och nya kurser med betyg F till A.

Fullständig gymnasieutbildning från Vuxenutbildningen

Det krävs ofta planering för att uppnå ett mål. Om du har som målsättning att klara av en gymnasieexamen eller ett slutbetyg inom Vuxenutbildningen har vi sammanställt information om vad som gäller (se länk nedan).

Fullständig gymnasieutbildning från vuxenutbildningen Word, 82.3 kB.

Beställ betyg och studieintyg från studier vid vuxenutbildningen