Borlänge kommuns logotyp

Kurser på Distans

Vuxenutbildningen Borlänge har ett brett utbud av distanskurser på gymnasial nivå. Studera var och när du vill.

Tillgång till dator krävs för att genomföra utbildningen.

Distansstudierna är webbaserade vilket betyder att du hela tiden utgår från din egen dator med internet, förutom nationella prov.

Distansutbildningen finns tillgänglig dygnet runt och du kan studera var du än befinner dig. För att klara av distansstudier måste du ha goda datorkunskaper, vara strukturerad och motiverad för att självständigt kunna slutföra alla uppgifter och klara utbildningen.

Vilka får läsa på distans?

Till skillnad mot studieformerna klass och distans med handledning (dit alla kan ansöka som inte redan har godkänt i kursen de söker) är antagningen till studieformen distans mer restriktiv.

För att bli antagen till distanskurs måste du uppfylla någon av nedanstående fyra villkor. Undantag kan finnas på grund av särskilda skäl.

1. Du saknar en fullständig gymnasieutbildning och behöver kurserna för att få ett slutbetyg/gymnasieexamen. Du behöver ha gjort en studieplan med en studie- och yrkesvägledare som visar detta.

2. Du behöver kurserna för att få den särskilda behörigheten till en eftergymnasial utbildning, till exempel på högskola eller yrkeshögskola. I ansökan behöver du ange vilken utbildning och vilket lärosäte du vill ha behörighet till, t ex "Sjuksköterska/Högskolan Dalarna". OBS! Du blir beviljad att läsa in en behörighet i taget.

3. Du söker en eller fler av dessa kurser: Engelska 5, 6 och 7, matematik 1 och 2, svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, historia 1b, naturkunskap 1b, religionskunskap 1, samhällskunskap 1b samt moderna språk spanska och franska.

4. Du har ett icke godkänt betyg i kursen från gymnasieskolan och vill läsa om den för att få godkänt.

Studietakt

Du väljer själv om du vill läsa en kurs i taget eller flera kurser samtidigt och om du läser med studietakt 25 %, 50 % eller 100 % . 100 % = 20 poäng/vecka, vilket innebär 400 poäng för 20 veckor. Räkna med cirka 40 studietimmar för heltidsstudier, 20 timmar för halvtidsstudier och 10 timmar för studier på 25 %.

Studieplanering

Du är välkommen att kontakta en studie- och yrkesvägledare om du behöver hjälp med vilka kurser du behöver läsa och/eller en tidsplanering av dina kurser. Om du vet vilka kurser du behöver läsa och själv vill göra en tidsplanering är det bra att tänka på följande:

Utgå från kursstarterna som finns under året och se till att ansöka rätt antal kurser/poäng (max 450 poäng per söktillfälle). Det är viktigt att du hinner bli klar i anslutning till en ny kursstart, som du gör din nästa ansökan till, så att du inte får glapp i dina studier. Observera att du behöver söka 250 poäng till oktoberstarten om du läser på heltid och önskar läsa på distans över jul och nyår (vecka 52 och 1).

När du läser på distans kan du välja om du vill läsa en kurs i taget eller flera samtidigt. Det skriver du under rubriken ”Övrigt, här kan du skriva till oss”, när du ansöker. Många upplever att det är bra att läsa två kurser i taget. Då läser du två 100-poängskurser samtidigt under tio veckor, om du läser på heltid.

Om du har särskilda behov av att fokusera på en sak, kan det vara bättre att läsa en kurs i taget, vilket innebär att du börjar en ny 100-poängskurs var femte vecka, om du läser på heltid.

Antagning

Du kan bli antagen till maximalt 450 poäng vid varje ansökningstillfälle. Maximal studietakt är i snitt 20 poäng/vecka.

Om du har läst en kurs och fått betyget F (icke godkänt) blir du hänvisad att läsa samma kurs i klass eller på distans med handledning, om kursen finns i dessa studieformer. Om den inte gör det sker en individuell bedömning om du får läsa kursen igen på distans. Du har också möjlighet att anmäla dig till prövning i kursen.

För att bli antagen till distanskurs måste du ange vilken utbildning och vilket lärosäte du söker behörighetsgivande kurser till, ex "Sjuksköterska/Högskolan Dalarna". Du kan läsa in 1 särskild behörighet i taget och den kan bestå i flera kurser. I annat fall blir kurserna inte beviljade.

Om ditt mål är gymnasieexamen eller slutbetyg behöver du ange det samt bifoga betyg och en studieplanering. Du kan alltid få hjälp med studieplanering av våra studie- och yrkesvägledare.

Undantaget från ovanstående krav är följande kurser: Engelska 5, 6, matematik 1,2, svenska/svenska som andraspråk 1,2 och 3, historia 1b, naturkunskap 1b, religion 1 och samhällskunskap 1b. Till dessa kurser antas alla behöriga sökanden oavsett mål med sina studier.

Viktigt att tänka på! Under rubriken "Övrigt" i ansökan kan du ange önskemål om du önskar läsa en kurs i taget eller kurser parallellt. Du kan också ange annat som handlar om dina kommande studier.  

Om du vill läsa kurser som bygger på varandra i kunskapsnivå, t ex svenska 1,2 och 3 kan du söka alla tre samtidigt på distans. Ange under rubriken "Övrigt" i ansökan att du vill läsa kurserna efter varandra.

Antagningsbesked och kallelse

Efter ansökningsperiodens slut börjar antagningsarbetet. Senast två veckor innan kursstart ska du ha fått ett antagningsbesked.

Kallelse från Astar kommer närmare kursstart.

Utbildningsanordnare

Samtliga kurser som ges på distans har Astar som utbildningsanordnare. Från Astar får du kallelse till din kursstart. De kommer även i samband med din kursstart ge dig den praktiska information som du behöver för att komma i gång med dina studier.

Upprop

Du som är antagen till kurser på distans blir kallad till en uppropsträff på plats i Borlänge i anslutning till kursstart. Obligatorisk närvaro.

På uppropet kommer du att få information om praktiska frågor såsom studiemedel, studieplanering, eventuell praktik, schema och kurslitteratur.

Handledningstider

Även som studerande på disanskurser har du möjlighet att kunna få handledning till en del av kurserna vid Astar. Se förteckning om handledningstider och vilka kurser det gäller. Ta kontakt med Astar för att kunna logga in till handledningen.

Handledningstider för kurser Excel, 12 kB.

Lärplattform

Utbildningen genom Astar sker genom självstudier i den webbaserade lärplattformen Google classroom.

Under utbildningen

Under utbildningen finns möjlighet till stöd i form av specialpedagog, kurator och studie- och yrkesvägledare.

Du kommer vid utbildningens start få tillgång till Astars informationssida där information om kurslitteratur, stödfunktioner och annan nyttig information finns tillgänglig.

Kurslitteratur Astar

För dig som ska läsa kurser genom Astar finns kurslitteratur till några allmänna kurser i nedanstående länk:

Läromedelsförteckning, Astar Distans, allmänna kurser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Examination och nationella prov

För distansstudier kan du behöva vara tillgänglig för slutprov och/eller praktiska moment, detta kommer då ske i ditt närområde.

Nationella prov är en viktig betygsgrundande del och finns i vissa kurser. Nationella prov är obligatoriskt och ska genomföras om inte särskilda skäl finns.

Prövning vid F-betyg

Om du får betyget F efter genomgången kurs på distans har du möjlighet att göra en gratis prövning inom 6 månader. Du anmäler dig till prövning hos Astar.

Ansökan

Du ansöker till gymnasial vuxenutbildning via länken nedan.

Länk till ansökningsportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du bokförd i en annan kommun än Borlänge söker du via din hemkommun.

Kursutbud till samtliga kursstarter under året

Kursutbud

Kursnamn

Poäng

Rekommenderade förkunskaper

Administration 1

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Administration 2

100

Administration 1

Administration av nätverks- och serverutrustning

100

Datorteknik 1a eller datorteknik 1b

Administration specialisering

100

Administration 1 eller servicekunskap

Affärsjuridik

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Affärskommunikation

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Affärsutveckling och ledarskap

100

Marknadsföring 1

Aktiviteter och upplevelser

100

Besöksnäringen eller Naturbruk

Aktivitetsledarskap

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Anatomi och fysiologi 1

50

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Anatomi och fysiologi 2

50

Anatomi och fysiologi 1

Barn- och ungdomssjukvård

200

Vård- och omsorgsarbete 2 och Medicin 1

Barns lärande och växande

100

Lärande och utveckling och Människors miljöer

Besöksnäringen

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Bild och form 1

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Biologi 1

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Biologi 2

100

Biologi 1

Branschkunskap inom handel och administration

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Cad 1

50

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Cad 2

50

Cad 1

Dator och nätverksteknik

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Datorsamordning och support

100

Datorteknik 1a eller datorteknik 1b

Datorteknik 1a

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Digital kommunikationsteknik

100

Datorteknik 1a eller kursen dator- och nätverksteknik.

Drift och underhåll av fritidsanläggningar

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Drycker och ansvarsfull alkoholservering

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Elektronik och mikrodatateknik

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Energiteknik 1

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Engelska 5

100

Grundläggande engelska eller motsvarande

Engelska 6

100

Engelska 5

Engelska 7

100

Engelska 6

Entreprenörskap

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Entreprenörsskap och företagande

100

Företagsekonomi 1 eller Entreprenörskap

Etik och människans livsvillkor

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Etnicitet och kulturmöten

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Filosofi 1

50

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Filosofi 2

50

Filosofi 1

Franska 1

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Franska 2

100

Franska 1

Franska 3

100

Franska 2

Franska 4

100

Franska 3

Franska 5

100

Franska 4

Franska 6

100

Franska 5

Friskvård och hälsa (innehåller APL)

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Fritids- och friskvårdsverksamheter

200

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Fritids- och idrottskunskap

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Fritidsmiljöer och arenor

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Frukost- och bufféservering (innehåller APL)

100

Logi

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

Fysik 1a

150

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Fysik 1b1

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Fysik 1b2

50

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Fysik 2

100

Fysik 1a eller Fysik 1b2

Fysik 3

100

Fysik 2

Företagsekonomi 1

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Företagsekonomi 2

100

Företagsekonomi 1

Företagsekonomi - specialisering

100

Företagsekonomi 2

Geografi 1

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Geografi 2

100

Geografi 1

Gerontologi och geriatrik

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Grundläggande vård och omsorg

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Handel - specialisering

100

Servicekunskap eller Praktisk marknadsföring 1

Hemsjukvård

100

Vård- och omsorgsarbete 2 och Medicin 1

Historia 1a1

50

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Historia 1a2

50

Historia 1a1

Historia 1b

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Historia 2a

100

Historia 1a2 eller Historia 1b

Historia 2b - kultur

100

Historia 1a2 eller Historia 1b

Historia 3

100

Historia 1a2 eller Historia 1b

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100

Beroende på valt kunskapsområde, Samhällskunskap 2, Psykologi 2, Historia 2 eller Moderna språk 4. Kan läsas flera gånger med olika innehåll

Hållbart samhällsbyggande

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Hälsopedagogik

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Information och kommunikation 1

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Information och kommunikation 2

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Inköp 1

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Inköp 2

100

Inköp 1

Intern och extern kommunikation

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Internationell ekonomi

100

Samhällskunskap 1a2 eller Samhällskunskap 1b

Internationella relationer

100

Samhällskunskap 1a2 eller Samhällskunskap 1b

Internationellt arbete

100

Etik och människans livsvillkor och Vård- och omsorgsarbete 2

Kemi 1

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande, alternativt grundläggande kemi

Kemi 2

100

Kemi 1

Kommunikation

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Kommunikationsnät 1

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Komvuxarbete Barn och fritid

100

Majoriteten av kurserna i yrkesexamen Barn och fritid

Komvuxarbete Handel och administration

100

Majoriteten av kurserna i yrkesexamen Handel och administration

Komvuxarbete Hotell och turism

100

Majoriteten av kurserna i yrkesexamen Hotell och turism

Komvuxarbete Restaurang och livsmedel

100

Majoriteten av kurserna i yrkesexamen Restaurang och livsmedel

Komvuxarbete Vård och omsorg

100

Majoriteten av kurserna i yrkesexamen Vård och omsorg

Komvuxarbete Naturvetenskap och teknik

100

Majoriteten av kurserna i högskoleförberedande examen Naturvetenskap och teknik

Komvuxarbete Samhällsvetenskap och humaniora

100

Majoriteten av kurserna i högskoleförberedande examen Samhällsvetenskap och humaniora

Konferens 1 (innehåller APL)

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Konferens 2 (innehåller APL)

100

Konferens 1

Konferens 3 (innehåller APL)

100

Konferens 2

Konferens och evenemang

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Kost, måltid och munhälsa

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Ledarskap och organisation

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Livsmedels- och näringskunskap 1

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Logi

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Logistik 1

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Logistik 2

100

Logistik 1

Lärande och utveckling

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Marknadsföring

100

Företagsekonomi 1 eller Entreprenörskap och företagande

Matematik 1a

100

Grundläggande matematik eller motsvarande. Ingår i samtliga yrkesexamen.

Matematik 1b

100

Grundläggande matematik eller motsvarande. Ingår i högskoleförberedande gymnasieexamen.

Matematik 1c

100

Grundläggande matematik eller motsvarande. Ingår i högskoleförberedande gymnasieexamen.

Matematik 2a

100

Matematik 1a, 1b eller 1c

Matematik 2b

100

Matematik 1a, 1b eller 1c

Matematik 2c

100

Matematik 1a, 1b eller 1c

Matematik 3b

100

Matematik 2a, 2b eller 2c

Matematik 3c

100

Matematik 2a, 2b eller 2c

Matematik 4

100

Matematik 3b eller 3c

Matematik 5

100

Matematik 4

Medicin 1

150

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Medicin 2

100

Medicin 1

Människans språk 1

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Människans språk 2

100

Människans språk 1

Människors miljöer

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Naturkunskap 1a1

50

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Naturkunskap 1a2

50

Naturkunskap 1a1

Naturkunskap 1b

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Naturkunskap 2

100

Naturkunskap 1a2 eller Naturkunskap 1b

Näthandel 1

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Näthandel 2

100

Näthandel 1

Nätverksadministration

100

Nätverksteknik

Nätverkssäkerhet

100

Nätverksteknik

Nätverksteknik

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Nätverksteknologier

100

Nätverksteknik

Palliativ vård

100

Vård- och omsorgsarbete 2 och Medicin 1

Pedagogiska teorier och praktiker

100

Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete

200

Lärande och utveckling samt Människors miljöer

Pedagogiskt ledarskap

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Personaladministration

100

Administration 2 och våningsservice 2

Personlig försäljning 1

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Personlig försäljning 2

100

Personlig försäljning 1

Personlig försäljning 3

100

Personlig försäljning 2

Politik och hållbar utveckling

100

Personlig försäljning 1

Praktisk ellära

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Praktisk marknadsföring 1

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Praktisk marknadsföring 2

100

Praktisk marknadsföring 1

Praktisk marknadsföring 3

100

Praktisk marknadsföring 2

Privatjuridik

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Programhantering

100

Information och kommunikation 1

Programmering 1

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Programmering 2

100

Programmering 1

Psykiatri 1

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Psykiatri 2

100

Psykiatri 1

Psykologi 1

50

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Psykologi 2a

50

Psykologi 1

Psykologi 2b

50

Psykologi 1

Reception 1 (innehåller APL)

100

Logi

Reception 2 (innehåller APL)

100

Reception 1

Reception 3 (innehåller APL)

100

Reception 2

Receptions- och konferensservice

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Redovisning 1

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Redovisning 2

100

Redovisning 1

Religionskunskap 1

50

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Religionskunskap 2

50

Religionskunskap 1

Resmål och resvägar

100

Besöksnäringen eller transportbranschens villkor och arbetsområden

Retorik

100

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

Rums- och konferensbokning

100

Konferens 2 eller Reception 2

Rätten och samhället

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Rättspsykiatri

100

Psykiatri 2

Samhällskunskap 1a1

50

Grundläggande svenska/ svenska som andra språk och samhällskunskap eller motsvarande

Samhällskunskap 1a2

50

Samhällskunskap 1a1

Samhällskunskap 1b

100

Grundläggande svenska/svenska som andra språk och samhällskunskap eller motsvarande

Samhällskunskap 2

100

Samhällskunskap 1a2 eller Samhällskunskap 1b

Samhällskunskap 3

100

Samhällskunskap 2

Samtida kulturuttryck

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Service och bemötande 1 (innehåller APL)

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Service och bemötande 2

100

Service och bemötande 1

Service och reparationsarbete

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Servicekunskap

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Skapande verksamhet

100

Grundläggande svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande

Skrivande

100

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

Social omsorg 1

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Social omsorg 2

100

Social omsorg 1

Socialpedagogik

100

Grundläggande svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande

Sociologi

100

Grundläggande svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande

Spanska 1

100

Grundläggande svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande

Spanska 2

100

Spanska 1

Spanska 3

100

Spanska 2

Spanska 4

100

Spanska 3

Spanska 5

100

Spanska 4

Spanska 6

100

Spanska 5

Specialpedagogik 1

100

Grundläggande svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande

Specialpedagogik 2

100

Specialpedagogik 1

Support och hemservice

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Svenska 1

100

Grundläggande svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande

Svenska 2

100

Svenska 1

Svenska 3

100

Svenska 2

Svenska som andraspråk 1

100

Svenska som andra språk eller motsvarande

Svenska som andraspråk 2

100

Svenska som andra språk 1

Svenska som andraspråk 3

100

Svenska som andra språk 2

Teknik 1

150

Grundläggande svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande

Textkommunikation

100

Grundläggande svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande

Träningslära 1

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Träningslära 2

100

Träningslära 1

Ungdomskulturer

100

Grundläggande svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande

Vardagsolyckor

100

Grundläggande svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande

Våningsservice 1 (innehåller APL)

100

Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande

Våningsservice 2 (innehåller APL)

100

Våningsservice 1

Våningsservice 3 (innehåller APL)

100

Våningsservice 2

Vård och omsorg specialisering

100

Någon av kurserna Vård- och omsorgsarbete 2, Medicin 2,
Psykiatri 2, Akutsjukvård eller Palliativ vård

Vård och omsorg vid demenssjukdom

100

Vård- och omsorgsarbete 2

Vårdpedagogik och handledning

100

Grundläggande svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande

Webbserverprogrammering 1

100

Grundläggande svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande

Webbserverprogrammering 2

100

Webbserverprogrammering 1

Webbutveckling 1

100

Grundläggande svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande

Webbutveckling 2

100

Webbutveckling 1

Äldres hälsa och livskvalité

200

Vård- och omsorgsarbete 2