Borlänge kommun

Om gymnasiekurser

Gymnasial utbildning ska ge vuxna motsvarande utbildning som ges i de nationella programmen för gymnasieskolan. Du väljer själv om du vill läsa mot en gymnasieexamen eller enstaka kurser.

Utbildningarna riktar sig först och främst till dig som saknar hela eller delar av en gymnasieutbildning eller vill bli behörig till högskola/universitet.

Undervisningen är kostnadsfri, däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva.

Olika sätt att studera

Inom den gymnasiala vuxenutbildningen kan du studera på tre olika sätt:

  • schemabundet i klass
  • distans med handledning av lärare
  • genom studier på distans som är helt webbaserade

Du kan välja samma studieform för alla dina kurser eller läsa vissa kurser på distans och vissa i klass.

Behörighet

Du kan börja studera tidigast från andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Har du gymnasieexamen, alternativt studiebevis från gymnasiet, får du börja tidigare. För att vara behörig ska du också sakna eller ha brister i sådana kunskaper som kursen avser att ge.

Urval

Efter din anmälan till sfi eller ansökan till annan kurs/utbildning inom Vuxenutbildningen går vi igenom dina tidigare studieerfarenheter med betyg som bifogats anmälan/ansökan.

För att du ska få en korrekt bedömning för behörighet och antagning är det viktigt att du bifogat dina tidigare betyg och dokument som krävs för att kunna bli antagen vid din anmälan/ansökan till Vuxenutbildningen.

Om det är fler ansökningar än platser görs urval utifrån Skolverkets riktlinjer.

När det gäller komvux på gymnasial nivå innebär den nya regleringen att vid urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande

  1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
  2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan,
  3. är eller riskerar att bli arbetslös,
  4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
  5. behöver utbildningen för planerat yrkesval

Restplatser

Till kursstarter i januari, mars, augusti och oktober kan restplatser till vissa kurser erbjudas vid vår utbildningsanordnare Komvux.

Restplatsansökan är öppen måndag till och med onsdag under kursstartsveckan. Ansökningarna behandlas i kronologisk ordning, så ju tidigare du ansöker desto större chans att få en plats. Antagningsbesked ges på e-post senast under fredagen samma vecka. Om du blir antagen startar du dina studier måndagen veckan därpå.

För att se vilka kurser som är sökbara behöver du logga in i ansökan.

Detta gäller studier i klass eller distans med handledning vid vår utbildnings-anordnare Komvux.

Studietakt

Du väljer själv om du läser med studietakt 25 %, 50 % eller 100 % . 100 % = 20 poäng/vecka, vilket innebär 400 poäng för 20 veckor. Räkna med cirka 40 studietimmar per vecka för heltidsstudier, 20 timmar för halvtidsstudier och 10 timmar för studier på 25 %.

Studieplanering

Du är välkommen att kontakta en studie- och yrkesvägledare om du behöver hjälp med vilka kurser du behöver läsa och/eller en tidsplanering av dina kurser. Om du vet vilka kurser du behöver läsa och själv vill göra en tidsplanering är det bra att tänka på följande:

Utgå från kursstaterna som finns under året och se till att ansöka rätt antal kurser/poäng (max 400 poäng per söktillfälle) så att du hinner bli klar i anslutning till en ny kursstart, som du gör din nästa ansökan till, så att du inte får glapp i dina studier. Observera att du behöver söka 250 poäng inför oktoberstarten om du läser på heltid och önskar läsa på distans över jul och nyår (vecka 52 och 1.)

Utbildningsanordnare

Gymnasiekurser som ges i klass och distans med handledning har i de flesta fallen Komvux som utbildningsanordnare. Gymnasiekurser som ges på distans har Astar som utbildningsanordnare.

Prövning vid F-betyg

Om du får betyget F efter genomgången fristående gymnasiekurs hos Astar har du möjlighet att göra en gratis prövning inom 6 månader. Du anmäler dig till prövning genom Astar.

Om du får betyget F efter genomgången fristående gymnasiekurs på Komvux hänvisas du till att anmäla dig till gratis prövning enligt vuxenutbildningens ordinarie prövningsperioder under året.

Ansökan

Du söker till våra utbildningar genom den ansökningsportal som du når via länken här nedanför. Observera att du behöver Bank-ID eller annan e-legitimation för att kunna göra ansökan.

Ansök här! Länk till annan webbplats.

Du kan också besöka kommunens Servicecenter, Röda vägen 50, för att få hjälp med ansökan.

Mer information - hitta snabbt

Via länkarna här nedanför hittar du mer information du kan ha nytta av om du är intresserad av studier på gymnasienivå. Här finns också länk till Centrala studiestödsnämnden (CSN) om du vill läsa mer om möjligheter till ekonomiskt stöd vid studier.

Ansökan och aktuella datum för kursstarter Länk till annan webbplats.

Våra yrkesutbildningar Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om gymnasial vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Betyg och examen Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om ansökan och antagning

CSN Länk till annan webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.