Borlänge kommuns logotyp

Komvux som anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning är en utbildning för dig som har fyllt 20 år och som har inlärningssvårigheter som beror på intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. I Borlänge kallar vi denna utbildning även för Lärvux.

Utbildningen utgår från dig som individ och är anpassad efter just dina förutsättningar. Du studerar i liten grupp och studietakten är individuell. 

Vi arbetar tillsammans med planering av undervisningens innehåll och sätter upp mål utifrån dina önskemål, erfarenheter och kunskaper.

Du kan söka till Lärvux om du vill lära dig mer, eller om du vill repetera tidigare studier.

Utbildningen består av tre nivåer:

Nivå ett: Grundläggande Lärvux som motsvarar träningsskolan.
Nivå två: Grundläggande Lärvux som motsvarar grundsärskolan.
Nivå tre: Gymnasial Lärvux som motsvarar gymnasiesärskolans nationella program.

De som söker till Lärvux på grundläggande nivåer har företräde.

Inom Lärvux finns ett brett urval av kurser. Du har dessutom möjlighet att själv komma med önskemål.

Urval av fasta kurser

  • Geografi
  • Biologi
  • Historia
  • Religion
  • Samhällskunskap
  • Svenska
  • Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Digital kompetens

Vid behov har vi möjlighet att erbjuda kurspaket externt, vilket bland annat innebär att kurser kan vara ute i daglig verksamhet. 

Ansökan

Ansökan ger du genom att kontakta personalen på Lärvux.

Gunilla Sidenmark: gunilla.sidenmark@borlange.se
Magnus Tiderman-Österberg: magnus.tiderman-osterberg@borlange.se
Telefon Lärvux: 0243-661 29

Efter att du har gjort din ansökan blir du kallad till ett samtal om du inte har studerat på Lärvux tidigare. Du får då information om Lärvux och du får berätta om dig själv. I god tid innan kursstart får du sedan hem ett brev där det står om du fått någon plats eller inte. Får du inte en plats på den termin du sökt står du kvar i kön till nästkommande termin.

Vissa kurser har fortlöpande intag, vilket innebär att du kan bli antagen under terminens gång om det blir en plats ledig.

Du som bor utanför Borlänge kan också söka.

Även om du bor utanför Borlänge kommun har du möjlighet att göra en ansökan till Lärvux i Borlänge. Kontakta Vuxenutbildningen om du är boende i annan kommun för studier inom Lärvux.