Borlänge kommuns logotyp

Prövning / läsa upp betyg

En prövning innebär att dina kunskaper i en kurs bedöms, utan att vara inskriven på kursen. Du studerar helt på egen hand och får utföra ett eller flera prov. När du utfört alla prov sätter en lärare betyg.

Du kan göra en prövning för att höja ditt betyg i en kurs som du redan läst, eller för att få betyg i en kurs som du inte tidigare läst.

Genom Vuxenutbildningen i Borlänge har du möjlighet att göra prövningar. Prövningen kostar 500 kronor per kurs, med vissa undantag där prövningen är gratis, till exempel om du tidigare har betyg F/IG i kursen.

Om du betalat för en prövning men sedan ångrat dig och inte genomför den får du inga pengar tillbaka.

Kurser

Vuxenutbildningen i Borlänge erbjuder prövning i alla de kurser som finns i vårt kursutbud på sfi-, grundskolenivå och gymnasienivå.

Prövningsperioder grundläggande och gymnasial nivå, 2024

Prövningar för grundskolenivå och gymnasial nivå genomförs i olika prövningsperioder. Max två prövningar per prövningsperiod beviljas.

Följande anmälningsperioder och prövningsperioder gäller:

Period 1, 2024

Prövningsanmälan: 15 januari - 11 februari

Prövningsdatum: 23 mars 2024 samt 6 april 2024

Period 2, 2024

Prövningsanmälan: 17 augusti - 15 september

Prövningsdatum: 29 oktober 2024 och 5 november 2024

Prövningsperioder sfi, 2024

Period 1
Prövningsanmälan: 15 januari - 11 februari
Prövning genomförs under veckorna 8 och 20

Period 2 

Prövningsanmälan: 29 april - 2 juni
Prövning genomförs under vecka 38

Period 3

Prövningsanmälan: 19 augusti - 15 september
Prövning genomförs under vecka 49

Anmälan till prövning

  • Du gör din anmälan till prövning under anmälningsperioden.
  • Du får en bekräftelse genom e-post att du gjort en anmälan.
  • Efter anmälningsperiodens slut handläggs alla prövningsanmälningar av Vuxenutbildningen.
  • Du får e-post om betalningsinstruktioner som innehåller datum då betalning ska vara gjord.
  • Skolan ger dig information om introduktion och hur prövningen går till.

Länk till prövningsanmälan Öppnas i nytt fönster.

Hur går en prövning till?

En prövning är prov på en hel kurs som du skriver på särskild tid och plats. Innehållet i prövningen är utformad utifrån kursplanen. Betygsmål och kriterier finns för alla kurser på Skolverkets hemsida.

Skolverket - hitta kurser, mål och kriterier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beroende på vilken kurs det handlar om kan en del moment tillkomma. Det kan handla om laborationer eller muntliga delmoment. I vissa fall utförs momenten i samband med prövningen men ibland behöver du ha utfört dem sedan tidigare.

Både vid skriftligt och muntligt prov krävs legitimation (fotolegitimation)

Prövning ger inte rätt till studiemedel från CSN.

Skola

Prövningar på grundskolenivå och gymnasienivå genomförs med Arena från hösten 2024. Prövningar för sfi genomförs med Komvux.

Vid frågor om prövningar

Kontakta Arena

E-post:

Telefon:

Telefontider:

Förbered dig för prövning

När du ska göra en prövning är det också bra om du förbereder dig. Det erbjuds en skriftlig rekommendation om kurslitteratur och annan viktig information inför din prövning i samband med utskick av kallelse för prövning.

Prövning i annan kommun

För dig som är Borlängebo är det även möjligt att anmäla sig till prövning i någon annan kommun som har aktuell kurs. Du får själv söka upp respektive kommun och göra din prövningsanmälan.

Du som inte är Borlängebo har möjlighet att anmäla dig till prövning i Borlänge utifrån vilka kurser som finns i vårt utbildningsutbud.

Avgifter vid prövning

Följande framgår av skolverket om avgifter vid prövning.

Huvudmannen får ta ut en avgift om högst 500 kronor av den som vill genomföra en prövning i grundskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Avgiften går till huvudmannen.

De tillfällen en avgift inte får tas ut är för:

  • den som har gått ut grundskolan och inte uppnått godkänt betyg i årskurs 9 i det ämne prövningen gäller,
  • elev i gymnasieskolan som har fått betyget F på den kurs prövningen gäller eller om betyg inte har kunnat sättas därför att det saknats underlag för bedömning på grund av elevens frånvaro,
  • elev i kommunal vuxenutbildning som har fått betyget F på den kurs prövningen gäller,
  • elev i kommunal vuxenutbildning som inom ramen för en kurs går igenom prövning efter validering, samt
  • den som efter avslutad kurs inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen inte har nått upp till nivån för betyget E.