Borlänge kommuns logotyp

Prövning / läsa upp betyg

En prövning innebär att dina kunskaper i en kurs bedöms, utan att vara inskriven på kursen. Du studerar helt på egen hand och får utföra ett eller flera prov. När du utfört alla prov sätter en lärare betyg.

Du kan göra en prövning för att höja ditt betyg i en kurs som du redan läst, eller för att få betyg i en kurs som du inte tidigare läst.

Genom Vuxenutbildningen i Borlänge har du möjlighet att göra prövningar i olika kurser. Om du är inskriven hos Vuxenutbildningen och har fått betyget F på en kurs du läst genom Vuxenutbildningen har du rätt att göra en kostnadsfri prövning.

Har du inte läst kursen hos oss, eller om du läst hos oss och fått ett godkänt betyg på kursen du vill göra prövning på kostar prövningen 500:-/kurs. Vi beviljar två prövningar per prövningsperiod.

Om du betalat för en prövning men sedan ångrat dig och inte genomför den får du inga pengar tillbaka.

Kurser

Vuxenutbildningen i Borlänge erbjuder prövning i alla de kurser som finns i vårt kursutbud på sfi-, grundskolenivå och gymnasienivå.

Prövningsperioder 2022

Prövningar för grundskolenivå och gymnasial nivå genomförs i olika prövningsperioder. Följande ansökningstider och prövningsperioder gäller för 2022.

Max två prövningar per prövningsperiod beviljas.

Period 1
Prövningsanmälan: 17 januari - 13 februari
Se prövningsdatum för våren längre ner.

Period 2 

Prövningsanmälan: 22 augusti - 18 september
Prövning genomförs: 17 oktober - 27 november. Enskilda prövningsdatum på plats ej fastställda.

Anmälan till prövning

 • Du gör din anmälan till prövning under anmälningsperioden.
 • Du får en bekräftelse genom e-post att du gjort en anmälan.
 • Efter anmälningsperiodens slut handläggs alla prövningsanmälningar av Vuxenutbildningen.
 • Du får e-post om betalningsinstruktioner som innehåller datum då betalning ska vara gjord.
 • Utbildningsanordnare Astar ger dig information om introduktion och hur prövningen går till.

Länk till prövningsanmälan Öppnas i nytt fönster.

Hur går en prövning till?

En prövning är prov på en hel kurs som du skriver på särskild tid och plats. Innehållet i prövningen är utformad utifrån kursplanen. Betygsmål och kriterier finns för alla kurser på Skolverkets hemsida. Se länk nedan.

Skolverket - hitta kurser, mål och kriterier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samtliga prövningar utförs idag på plats i Astars lokaler på Målaregatan 13. Följande datum är fastställda för prövningar våren 2022

 • Lördag 9 april kl. 9-16 – adress målaregatan 13
 • Lördag 23 april kl. 9-16 – adress målaregatan 13

Utbildningsanordnare Astar meddelar anmäld person vilket datum som gäller för prövning i respektive kurs.

Beroende på vilken kurs det handlar om kan en del moment tillkomma. Det kan handla laborationer eller muntliga delmoment. I vissa fall utförs momenten i samband med prövningen men ibland behöver du ha utfört dem sedan tidigare.

Det erbjuds en skriftlig rekommendation om kurslitteratur och annan viktig information inför din prövning i samband med utskick av kallelse.

Både vid skriftligt och muntligt prov krävs legitimation (fotolegitimation)

Prövning ger inte rätt till studiemedel från CSN.

Vid frågor om prövningar, vänligen kontakta prövningsansvarig

Isabelle Spata.

Admin.stockholm@astar.se

Tel: 072-452 49 22

Utbildningsanordnare

Prövningar genomförs med Astar som utbildningsanordnare.

Prövning i annan kommun

För dig som är borlängebo är det även möjligt att anmäla sig till prövning i någon annan kommun som har aktuell kurs. Du får själv söka upp respektive kommun och göra din prövningsanmälan.

Du som inte är borlängebo har möjlighet att anmäla dig till prövning i Borlänge utifrån vilka kurser som finns i vårt utbildningsutbud.

Avgifter vid prövning

Följande framgår av skolverket om avgifter vid prövning.

Huvudmannen får ta ut en avgift om högst 500 kronor av den som vill genomföra en prövning i grundskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Avgiften går till huvudmannen.

För elever som har slutfört sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller ett studiebevis under 2020 eller 2021 är avgiften 150 kr. Detta gäller för ett prövningstillfälle per kurs och till och med den 31 december 2022.

De tillfällen en avgift inte får tas ut är för:

 • den som har gått ut grundskolan och inte uppnått godkänt betyg i årskurs 9 i det ämne prövningen gäller,
 • elev i gymnasieskolan som har fått betyget F på den kurs prövningen gäller eller om betyg inte har kunnat sättas därför att det saknats underlag för bedömning på grund av elevens frånvaro,
 • elev i kommunal vuxenutbildning som har fått betyget F på den kurs prövningen gäller,
 • elev i kommunal vuxenutbildning som inom ramen för en kurs går igenom prövning efter validering, samt
 • den som efter avslutad kurs inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen inte har nått upp till nivån för betyget E.