Borlänge kommuns logotyp

Validering

Att validera betyder att kunskaper och kompetenser synliggörs och bekräftas och att man får papper i form av intyg och betyg på sina kompetenser.

Validering kan handla om att:

  • Tillvarata, synliggöra, värdera och ge erkännande för tidigare lärande och kompetens.
  • Underlätta och förkorta studietid samt öka anställningsbarhet
  • Öka förutsättningar för omställning på arbetsmarknaden

Så här går validering till - Valideringsprocessen

Validering i Borlänge kan ske utifrån vilka yrkesutbildningar som finns i vuxenutbildningens utbud i Borlänge kommun. Valideringsprocessen innehåller flera steg:

1. Du som har erfarenhet från yrke/bransch ansöker till validering i ansökanswebben.

2. Du blir kontaktad av en studie- och yrkesvägledare som pratar med dig om dina erfarenheter genom en översiktlig kartläggning i samtal om syftet och målsättningen, förväntningar och vilka kunskaper som du besitter och hur de införskaffats.

3. Om det utifrån samtal visar sig att det finns en grund att se över validering startar inledande kartläggning. Kartläggningsformulär används.

4. Därefter kan efter bedömning gå vidare till en fördjupad kartläggning tillsammans med yrkeslärare kopplat till det yrkesområde med de kurser som ingår i yrkesutbildningen. Under den fördjupade kartläggningen studerar du inom en orienteringskurs, 50 poäng, som du kan söka studiestöd från CSN för.

5. Utifrån fördjupad kartläggning tas beslut av yrkeslärare om validering ska genomföras.

6. Validering kan genomföras på olika sätt. Den kan vara praktisk där du får visa dina kunskaper och färdigheter på en arbetsplats eller i en arbetsplatsliknande miljö. Valideringen kan också vara teoretisk där du får beskriva eller skriva ner dina kunskaper inom området. Under valideringen studerar du inom en orienteringskurs 200 p, som du kan söka studiestöd från CSN för.

7. Validering utmynnar i intyg eller betyg. För att få betyg måste en prövning genomföras i respektive kurs.

Du som ska gå en yrkesutbildning på vuxenutbildningen

Blir du antagen till en yrkesutbildning kan du ha möjlighet att validera tidigare kunskaper och färdigheter inom yrket. När du börjar utbildningen får du svara på frågor om dina tidigare kunskaper.

Om du har tillräckligt mycket kunskaper sedan tidigare kan du gå vidare och göra en validering. Det kan i sådant fall leda till att din studietid kan kortas.

Intyg efter validering i vuxenutbildningen

Studerande som genomgått en validering får ett erkännande i form av intyg som utfärdas av utbildningsanordnare, om inte prövning för betyg görs.

Betyg efter validering från vuxenutbildningen

Om den studerande vill ha betyg efter en validering kan det ske genom prövning, det vill säga genom en bedömning av den studerandes kunskaper i förhållanden till kunskapskraven. Prövning är i detta fall kostnadsfri. Prövning ska kunna göras i en kedja i anslutning till valideringen hos utbildningsanordnare.

Validering i andra kommuner eller genom arbetsförmedling

När det gäller yrkesutbildningar (t ex frisör) som inte finns i vuxenutbildningen i Borlänge behöver valideringsansökan mot andra yrken göras till andra kommuner och ansökan görs av den enskilde Borlängebon.

Person som är inskriven hos arbetsförmedlingen, där syftet är att få jobb, ska ta en kontakt med handläggare vid arbetsförmedlingen och fråga om validering, s k branschvalidering.

Valideringskartan

Valideringskartan som myndigheten för yrkeshögskola sammanställt ger en snabb överblick över möjligheterna till validering och vem som ansvarar för vad. Varje avsnitt innehåller kort information och länkar vidare till de som ansvarar för valideringens genomförande eller till ansvarig myndighet.

Ansvaret för validering delas av flera olika aktörer, inom både utbildning och arbetsmarknad. Genom att samla information på ett ställe ska valideringskartan underlätta för i första hand personer som arbetar med vägledning, till exempel studie- och yrkesvägledare, handläggare på Arbetsförmedlingen eller omställningscoacher.

Kartan kan även komma till nytta för andra grupper, till exempel företrädare för en region eller bransch, och användas för att informera om validering.

Valideringskartan Pdf, 708.8 kB.

Validering, studier från annat land

Validering kan vara något för dig som flyttat till Sverige från ett annat land och inte fått med dig dina betyg eller intyg. Det kan också handla om kunskaper du skaffat dig på annat sätt än genom studier, exempelvis genom arbete.

Om du har med dig betyg från gymnasiet eller högskolan från annat land kan du kontakta Universitets- och högskolerådet (UHR) för att få hjälp med bedömning  och utlåtande av din utländska utbildning. Om du saknar delar av utbildningen  kan du istället få en beskrivning av din utbildning.

Länkar validering

Här nedanför hittar du bra länkar kring validering.

Universitets- och högskolerådet, UHR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverkets Valideringsinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingens valideringsinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för Yrkeshögskolan valideringsinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Antagning.se om reell kompetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UHR bedömning av utländsk utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


  • Ingen giltig användare vald.