Borlänge kommuns logotyp

Validering

Validering Borlänge kommun vuxenutbildningen

Att validera betyder att kunskaper och kompetenser synliggörs och bekräftas och att man får papper i form av intyg på sina kompetenser. Om du vill ha betyg i kurs måste du göra prövning för att få betyget. 

Validering kan handla om att:

  • Tillvarata, synliggöra, värdera och ge erkännande för tidigare lärande och kompetens.
  • Underlätta och förkorta studietid samt öka anställningsbarhet
  • Öka förutsättningar för omställning på arbetsmarknaden

Så här går validering till - Valideringsprocessen

Valideringsprocessen innehåller flera steg. Du startar med att göra en kartläggning av dina kunskaper och erfarenheter. Det kallas för inledande kartläggning och här får du stöd av en studie- och yrkesvägledare. Därefter gör du en fördjupad kartläggning tillsammans med yrkeslärare kopplat till det område eller den kurs du tänkt validera och utifrån detta tas beslut om validering.

Validering kan genomföras på olika sätt beroende av vad du ska validera. Den kan vara praktisk där du får visa dina kunskaper och färdigheter på en arbetsplats eller i en arbetsplatsliknande miljö. Valideringen kan också vara teoretisk där du får beskriva eller skriva ner dina kunskaper inom området.

Du som ska gå en yrkesutbildning på vuxenutbildningen

Blir du antagen till en yrkesutbildning kan du ha möjlighet att validera tidigare kunskaper och färdigheter inom yrket. När du börjar utbildningen får du svara på frågor om dina tidigare kunskaper. Om du har tillräckligt mycket kunskaper sedan tidigare kan du gå vidare och göra en validering. Det kan i sådant fall leda till att din studietid kan kortas.

Intyg efter validering i vuxenutbildningen

Studerande som genomgått en validering ska få ett erkännande i form av intyg som utfärdas av utbildningsanordnare.

Betyg efter validering från vuxenutbildningen

Om den studerande vill ha betyg efter en validering kan det ske genom prövning, det vill säga genom en bedömning av den studerandes kunskaper i förhållanden till kunskapskraven. Prövning är i detta fall kostnadsfri. Prövning ska kunna göras i en kedja i anslutning till valideringen hos utbildningsanordnare.

Valideringskartan

Valideringskartan som myndigheten för yrkeshögskola sammanställt ger en snabb överblick över möjligheterna till validering och vem som ansvarar för vad. Varje avsnitt innehåller kort information och länkar vidare till de som ansvarar för valideringens genomförande eller till ansvarig myndighet.

Ansvaret för validering delas av flera olika aktörer, inom både utbildning och arbetsmarknad. Genom att samla information på ett ställe ska valideringskartan underlätta för i första hand personer som arbetar med vägledning, till exempel studie- och yrkesvägledare, handläggare på Arbetsförmedlingen eller omställningscoacher.

Kartan kan även komma till nytta för andra grupper, till exempel företrädare för en region eller bransch, och användas för att informera om validering.

ValideringskartanPDF

Validering, studier från annat land

Validering kan vara något för dig som flyttat till Sverige från ett annat land och inte fått med dig dina betyg eller intyg. Det kan också handla om kunskaper du skaffat dig på annat sätt än genom studier, exempelvis genom arbete.

Om du har med dig betyg från gymnasiet eller högskolan från annat land kan du kontakta Universitets- och högskolerådet (UHR) för att få hjälp med bedömning  och utlåtande av din utländska utbildning. Om du saknar delar av utbildningen  kan du istället få en beskrivning av din utbildning.

Länkar validering

Här nedanför hittar du bra länkar kring validering.

Universitets- och högskolerådet, UHRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverkets Valideringsinformationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsförmedlingens valideringsinformationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för Yrkeshögskolan valideringsinformationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Antagning.se om reell kompetenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UHR bedömning av utländsk utbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


  • Ingen giltig användare vald.