Borlänge kommuns logotyp

Validering

Att validera betyder att kunskaper och kompetenser synliggörs och bekräftas och att du får dokumentation i form av intyg eller betyg på din kunskap.

Validering handlar om att:

  • Tillvarata, synliggöra, värdera och ge erkännande för tidigare lärande och kompetens.
  • Underlätta och förkorta studietid samt öka anställningsbarhet
  • Öka förutsättningar för omställning på arbetsmarknaden

Validering föregås av en inledande kartläggning.

Observera att validering kräver tid och arbete! Du behöver praktiskt visa och/eller teoretiskt beskriva och skriva ner dina kunskaper i kursen du vill validera.

Ansök om validering

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här går validering till

Validering i Borlänge kan ske utifrån vilka utbildningar som finns i vuxenutbildningens utbud i Borlänge kommun. Valideringsprocessen innehåller flera steg:

1. Du som har erfarenhet från yrke/bransch/ämne ansöker till validering i e-tjänst ovan.

2. Du blir kontaktad av en studie- och karriärvägledare som informerar om kartläggning och valideringsprocessen. Erfarenheter, målsättning och förväntningar diskuteras. Inledande kartläggning genomförs utifrån Skolverkets kartläggningsformulär.

3. Studie- och karriärvägledare beslutar om en fördjupad kartläggning av lärare ska genomföras. Fördjupad kartläggning görs tillsammans med lärare kopplat till det område med de kurser som ingår i utbildningen. Den fördjupade kartläggningen genomförs inom en orienteringskurs, 50 poäng (CSN-berättigad på 50 % studietakt).

4. Utifrån fördjupad kartläggning tas beslut av lärare om validering ska genomföras.

5. Validering kan genomföras på olika sätt. Den kan vara praktisk där du får visa dina kunskaper och färdigheter på en arbetsplats eller i en arbetsplatsliknande miljö. Valideringen kan också vara teoretisk där du får beskriva eller skriva ner dina kunskaper inom området. Under valideringen studerar du inom en orienteringskurs 200 p (CSN-berättigad).

6. Validering utmynnar i intyg eller betyg. För att få betyg måste prövning genomföras i respektive kurs.

Validering för dig som börjar på en yrkesutbildning

Blir du antagen till en yrkesutbildning kan du ha möjlighet att validera tidigare kunskaper och färdigheter inom yrket. När du börjar utbildningen får du svara på frågor om dina tidigare kunskaper.

Om du har tillräckligt mycket kunskaper sedan tidigare kan du gå vidare och göra en validering. Det kan leda till att din studietid kan kortas. Det är yrkeslärare som avgör om validering är möjlig för dig och är ansvarig för valideringsprocessen.

Intyg efter validering i vuxenutbildningen

Du som genomgått en validering får ett erkännande i form av intyg som utfärdas av skolan, om inte prövning för betyg görs.

Betyg efter validering från vuxenutbildningen

Du som vill ha betyg efter en validering få det genom prövning, det vill säga genom en bedömning av den studerandes kunskaper i förhållanden till betygskriterier. Prövning görs i anslutning till valideringen hos skolan. Prövningen är kostnadsfri för dig som validerar.

Validering i andra kommuner eller genom arbetsförmedling

En inledande kartläggning sker alltid i hemkommunen. När det gäller yrkesutbildningar (t ex frisör) som inte finns i vuxenutbildningen i Borlänge behöver fördjupad kartläggning och valideringen göras i annan kommun.

Du som är inskriven hos arbetsförmedlingen, där syftet är att få jobb, kan ta en kontakt med handläggare vid arbetsförmedlingen och fråga om möjlighet till validering, så kallad branschvalidering.

Valideringskartan

Valideringskartan som myndigheten för yrkeshögskola sammanställt ger en snabb överblick över möjligheterna till validering och vem som ansvarar för vad. Varje avsnitt innehåller kort information och länkar vidare till de som ansvarar för valideringens genomförande eller till ansvarig myndighet.

Ansvaret för validering delas av flera olika aktörer, inom både utbildning och arbetsmarknad. Genom att samla information på ett ställe ska valideringskartan underlätta för i första hand personer som arbetar med vägledning, till exempel studie- och yrkesvägledare, handläggare på Arbetsförmedlingen eller omställningscoacher.

Valideringskartan Pdf, 604.5 kB.

Validering, studier från annat land

Validering kan vara något för dig som flyttat till Sverige från ett annat land och inte fått med dig dina betyg eller intyg. Det kan också handla om kunskaper du skaffat dig på annat sätt än genom studier, exempelvis genom arbete.

Om du har med dig betyg från gymnasiet eller högskolan från annat land kan du kontakta Universitets- och högskolerådet (UHR) för att få hjälp med bedömning  och utlåtande av din utländska utbildning. Om du saknar delar av utbildningen  kan du istället få en beskrivning av din utbildning.

Länkar validering

Här nedanför hittar du bra länkar kring validering.

Universitets- och högskolerådet, UHR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverkets Valideringsinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingens valideringsinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för Yrkeshögskolan valideringsinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reell kompetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UHR bedömning av utländsk utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


  • Ingen giltig användare vald.