Borlänge kommuns logotyp

Anmälan till sfi

Sfi är för dig som är vuxen med utländsk härkomst och saknar grundkunskaper i svenska språket. Man får börja sfi från och med andra kalenderhalvåret då man fyller 16 år. Enligt lokal överenskommelse studerar personer under 20 år vid Introduktionsprogrammen i Borlänge kommun.

Anmälan till sfi

För att anmäla till sfi behöver du ha ett BankID eller mobilt BankID samt en e-postadress. klicka på knappen här nedanför för att anmäla dig till utbildning i svenska för invandrare (sfi).

Du anmäler dig till sfi genom vuxenutbildningens hemsida. Du kan också besöka Servicecenter, adress: Röda vägen 50 för att få hjälp med din anmälan. Tänk på att ta med dig pass eller annan id-handling.

Anmälan till sfi

Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mottagande till sfi

För att bli mottagen till sfi ska ett av följande kriterier vara uppfyllt:

 • Folkbokförd i Borlänge kommun och svenskt personnummer (841231-xxxx)
 • För EU-medborgare gäller att person ska ha en registrerad postadress i Borlänge kommun och ha samordningsnummer (910376-xxxx). Dessutom måste en identitetshandling styrka EU-medborgarskap.
 • För person som är folkbokförd i annan kommun gäller beviljad Interkommunal ersättning (IKE)

Ej mottagen till sfi

Det kan finnas orsaker till att du inte blir mottagen till SFI. Det kan vara en eller fler av följande anledningar:

 • Upprepade avbrott
 • Utskrivning från SFI
 • Du har inte förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
 • Du har blivit erbjuden plats, men ej kommit till kursstart.
 • Du har tidigare SFI studier under längre tid utan att ha nått upp till kursmål.
 • Studieformen erbjuds inte på din SFI nivå (t.ex. distansstudier på A1).
 • Du är folkbokförd i en annan kommun och din hemkommun betalar inte för dina SFI-studier i Borlänge.
 • Du har ej kompletterat din anmälan eller besvarat kontaktförsök. ”

Tidigare betyg i sfi

Om du studerat sfi tidigare i annan kommun är det viktigt att du tar bifogar dina betyg i samband med din anmälan. Det gör att du blir placerad på rätt studienivå.

Om du har barn och anmäler dig till sfi

Om du anmäler dig till sfi i klass ska du ha ordnat med barnomsorg genom förskola eller fritidshem om du har barn. Du kan även anmäla dig om du har fått ett besked om datum för start av förskola. Ange vilket datum barnet börjar i förskolan.

Om du anmäler dig till sfi på distans med handledning och har barn ska barnet ha barnomsorg då du är på handledning.

Från och med att barnet är ett år ska plats erbjudas på förskola om det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete eller studier, enligt Skollagen 8 kap. 5 §.  

Om du inte har BankID

Besök vårt Servicecenter, Röda vägen 50 om du vill anmäla dig men inte har mobilt BankID. Här finns personal som kan hjälpa dig med din anmälan till sfi.

Vid anmälan utan mobilt BankID måste du ta med dig giltig legitimation:

ID-kort eller pass

Körkort

Utländskt pass för icke EU-medborgare skall kompletteras med personbevis från Skatteverket som visar folkbokföringsadress. Utländskt pass/id-kort för EU-medborgare ska kompletteras med dokument ”Anmälan särskild postadress” från Skatteverket gällande registrerad postadress i Borlänge kommun.

Öppettider och mer information om servicecenter

Rätt att läsa sfi i Borlänge

Du har rätt att läsa sfi om du

 • är folkbokförd i Borlänge kommun och svenskt personnummer (841231-xxxx)
 • är EU-medborgare eller har medborgarskap i Schweiz, har en registrerad postadress i Borlänge kommun och har samordningsnummer (910376-xxxx). Dessutom måste en identitetshandling styrka ditt medborgarskap.
 • är folkbokförd i annan kommun och din hemkommun har beviljat interkommunal ersättning (IKE).

Om du

Sökande från annan kommun än Borlänge

Du som anmäler till sfi från annan kommun än Borlänge ska skriva ut din anmälan och skicka den till din hemkommun som måste bevilja Interkommunal ersättning (IKE). Detta görs i anslutning till din anmälan. Utan Interkommunal ersättning beviljas du inte utbildningen.