Borlänge kommuns logotyp

Sfi i klass

Om du studerar sfi i klass har du minst 15 timmars lärarledd undervisning per vecka. Studierna pågår tre timmar per dag. Förutom sfi-undervisning ger Borlänge kommuns vuxenutbildning eleverna en samlad skoldag genom orienteringskurser på grundläggande nivå inom flera olika områden.

Sfi-undervisning i kombination med orienteringskurs

Sfi i klass innebär studier på halvtid. Det kan däremot krävas att du studerar på heltid.

Då du anmäler dig till sfi i klass och har studiebakgrund 0-5 år ingår också orienteringskurs. Vid Komvux ingår orienteringskurser inom studiehandledning samt läs- och skrivträning.

Då du anmäler dig till sfi i klass och har studiebakgrund 6-12 år ingår orienteringskurser som är kopplade till Yrkes-sfi.

Då du anmäler dig till sfi i klass och har studiebakgrund, minst 13 år (högskola/universitet) ingår orienteringskurser som är kopplade till Yrkes-sfi.

Orienteringskurserna omfattar 10 timmar/vecka.

Om du inte önskar studera orienteringskurs kan du tacka nej till orienteringskurs.  Observera: Om du avbryter orienteringskurs kan eventuella ersättningar från arbetsförmedling och försörjningsstöd komma att minskas.  

Utbildningsanordnare

Vuxenutbildningen i Borlänge har två utbildningsanordnare för elever som studerar sfi i klass.

  • Komvux
  • Astar

Sfi i klass vid Komvux

Komvux ger undervisning till elever som studerar sfi-kurser A1 och B1. Inom ramen för samlad skoldag får eleverna dessutom utökad studietid med orienteringskurser inom studiehandledning samt läs- och skrivträning 10 timmar i veckan.

Sfi i klass vid Astar

Astar ger undervisning till elever som studerar sfi-kurser B2, C1, C2, C3, D1, D2 och D3. Inom ramen för samlad skoldag får eleverna dessutom utökad studietid med ytterligare anpassade orienteringskurser 10 timmar i veckan på Astar.

Från 2022 ska Vuxenutbildningen arbeta med Yrkes-sfi.

Yrkes-sfi

Yrkes-sfi startar januari 2022 och genomförs från sfi kurs B2. Sfi-undervisningen ska med sitt innehåll ha en tydligare koppling till yrken och arbetsliv. Utbildningen med yrkesinriktad sfi och orienteringskurs kommer att variera mellan 40-50 veckor.

Som elev väljer du dessutom en yrkesintroduktion inom något av följande områden:

  • Vård- och omsorg
  • Förskola och skola
  • Hotell och turism
  • Service och handel
  • Allmän mot vidare studier

Yrkes-SFI B2 50 veckor

Vecka

Kurs

Poäng

1-10

Introduktion till grundläggande samhällskunskap, svenska som andraspråk 1

200p

11-20

21-30

Grundläggande kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige 1

100p

31-40

Yrkesintroduktion

200p

41-50


Yrkes-SFI C2 40 veckor

Vecka

Kurs

Poäng

1-10

Digital kompetens 1

100p

11-20

Grundläggande kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige 2

100p

21-30

Yrkesintroduktion

200p

31-40Yrkes-SFI D2 40 veckor

Vecka

Kurs

Poäng

1-10

Digital kompetens 2

100p

11-20

Grundläggande kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige 3 eller Matematik orienterinskurs 1/2

100p

21-30

Yrkesintroduktion

200p

31-40


YRKES-SFI C1 40 veckor

Vecka

Kurs

Poäng

1-10

Grundläggande kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige 1

100p

11-20

Digital kompetens 1

100p

21-30

Yrkesintroduktion

200p

31-40


Yrkes-sfi D1 40 veckor

Vecka

Kurs

Poäng

1-10

Introduktion till matematik 1

100p

11-20

Introduktion till matematik 2

100p

21-30

Yrkesintroduktion

200p

31-40

Individuell studieplan

Under dina studier har du en individuell studieplan i som skapas i samband med din anmälan. Efter introduktionen genomförs en fördjupad studieplan som kan innehålla kartläggning och samtal om din studienivå och kommande studier.

Kombinera sfi med grund- eller gymnasiekurser

Du som läser sfi har möjlighet att kunna kombinera dina studier i svenska med kurser på grundläggande nivå i engelska eller matematik för att komma upp i heltidsstudier, om du inte läser orienteringskurs. Du kan även kombinera sfi med gymnasiekurser i engelska och matematik.

Stöd i dina sfi-studier

Det bästa stödet i dina sfi-studier får du i klassrum med din/dina lärare, och handledare då du deltar i all undervisning ända från kursintroduktionen. Undervisningen kan innebära föreläsningar, färdighetsträning och studiebesök. Du har även möjlighet att få extra tid och hjälp med andra resurspersoner.

Extra anpassningar

Extra anpassningar i dina studier kan innebära studiehandledning på modersmål i de vanligast förekommande språken, inlästa läromedel, digitala program, längre tid vid prov, muntliga prov och hörselslinga.

Läromedel

Inom sfi använder vi olika former av läromedel så som tryckt studielitteratur, digitala läromedel, appar, lärplattform där kurs- och utbildningsinformation finns samlade i. Du får oftast dina uppgifter i lärplattformen, övar dina färdigheter i och skickar in dina klara uppgifter i och får din återkoppling i plattformen. 

Tester kan genomföras genom plattformen där resultatet avgör kommande moment och studieuppgifter utifrån kunskapskraven.

Du kan alltid få hjälp med att lära dig att använda dator och andra hjälpmedel under lektionstid när du studerar i klass.

Anmälan till sfi

Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.