Borlänge kommuns logotyp

Sfi på distans

Sfi på distans är till för dig som kommit en bit på väg med svenska språket.

Vem får studera sfi på distans?

Du studerar sfi på C eller D-nivå och har lång studiebakgrund från hemlandet, minst 13 år. Om du har särskilda skäl och studerar på studieväg 1 eller 2 kan du också studera på distans.

Sfi på distans via webb och lärplattform kräver mycket eget arbete. Du har kontakt med din lärare via webben men det är obligatoriskt att delta i kursens introduktion.

Individuell studieplan

Under dina studier har du en individuell studieplan i som skapas i samband med din anmälan. Efter introduktionen genomförs en fördjupad studieplan som kan innehålla kartläggning och samtal om din studienivå och kommande studier.

Kombinera sfi med grund- eller gymnasiekurser

Du som läser sfi har möjlighet att kunna kombinera dina studier i svenska med kurser på grundläggande nivå i engelska eller matematik. Du kan även kombinera sfi med gymnasiekurser i engelska och matematik.

Läromedel

Inom sfi använder vi olika former av läromedel så som tryckt studielitteratur, digitala läromedel, appar, lärplattform där kurs- och utbildningsinformation finns samlade i. Du får oftast dina uppgifter i lärplattformen, övar dina färdigheter i och skickar in dina klara uppgifter i och får din återkoppling i plattformen. 

Tester kan genomföras genom plattformen där resultatet avgör kommande moment och studieuppgifter utifrån kunskapskraven.