Borlänge kommuns logotyp

Sfi på distans med handledning

Sfi på distans med handledning är till för dig som kommit en bit på väg med svenska språket.

Vem kan studera sfi på distans med handledning?

Du studerar sfi på C eller D-nivå och har lång studiebakgrund från hemlandet, minst 13 år. Om du har särskilda skäl och studerar på studieväg 1 eller 2 kan du också studera på distans med handledning.

Du kan välja mellan att ha handledning under dagtid eller kvällstid. Välj det som passar dig bäst.

Distans med handledning dagtid

Handledning sker på torsdagar mellan 08.00-17.00. Du väljer själv vilka timmar under dagen du vill närvara. 5 timmars handledningstid per vecka är obligatorisk.

Du ska komma till handledning varje vecka. Om du inte kommer vid tre tillfällen efter varandra blir du avslutad på kursen.

All information inom kursen skickas genom e-post.

Distans med handledning kvällstid

Handledning sker på måndagar mellan 17.00-20.00. 3 timmars handledningstid per vecka är obligatorisk.

Du ska komma till handledning varje vecka. Om du inte kommer vid tre tillfällen efter varandra blir du avslutad på kursen.

All information inom kursen skickas genom e-post. 

Individuell studieplan

Under dina studier har du en individuell studieplan i som skapas i samband med din anmälan. Efter introduktionen genomförs en fördjupad studieplan som kan innehålla kartläggning och samtal om din studienivå och kommande studier.

Kombinera sfi med grund- eller gymnasiekurser

Du som läser sfi har möjlighet att kunna kombinera dina studier i svenska med kurser på grundläggande nivå i engelska eller matematik. Du kan även kombinera sfi med gymnasiekurser i engelska och matematik.

Stöd i dina sfi-studier

Sfi på distans med handledning kräver mycket eget arbete men du kan få stöd i dina studier. Du får individuellt stöd under din handledningstid. 

Läromedel

Inom sfi använder vi olika former av läromedel så som tryckt studielitteratur, digitala läromedel, appar, lärplattform där kurs- och utbildningsinformation finns samlade i. Du får oftast dina uppgifter i lärplattformen, övar dina färdigheter i och skickar in dina klara uppgifter i och får din återkoppling i plattformen. 

Tester kan genomföras genom plattformen där resultatet avgör kommande moment och studieuppgifter utifrån kunskapskraven.