Borlänge kommuns logotyp

Studieveckor inom sfi

Du som studerar eller ska börja studera sfi tilldelas ett visst antal studieveckor med ett start- och ett slutdatum.

När vi erbjuder en kurs tar vi hänsyn till de uppgifter du lämnat i din sfi-anmälan. Din studiebakgrund från annat land samt eventuella tidigare sfi-studier påverkar vilken kurs som passar dig bäst. Antalet studieveckor per kurs varierar mellan 30 och 48 veckor.

Betyg efter studieveckor

När studieveckorna för en kurs är klara sätts betyg. Betygsskalan är A-F, enligt Skolverkets bestämmelser. Betyget F innebär icke godkänt. Om du inte hinner klart med kursen och giltiga skäl finns, kan du erbjudas maximalt 20 veckors extra kurstid. Som elev inom sfi kan du även studera snabbare och få betyg tidigare än antalet angivna studieveckor. Prata med din sfi-lärare om just ditt studieläge.

Under studietiden kommer din lärare regelbundet att följa upp och samtala med dig om din utveckling inom svenska språket. Vid samtal kan även diskussion om individuella förändringar så som möjligheter till annan aktivitet eller andra studier tas upp.

Delkurser och antal veckor inom sfi

Delkurser och antal veckor inom sfi

Delkurs

Antal veckor

1A

48 veckor

1B

40 veckor

1C

30 veckor

1D

30 veckor

2B

48 veckor

2C

30 veckor

2D

30 veckor

3C

40 veckor

3D

30 veckor


Information på andra språk

Information om studieveckor inom sfi finns översatt till olika språk

Studieveckor inom sfi på Arabiska Pdf, 793.5 kB.

Studieveckor inom sfi på Kurdiska (Kurmanji) Pdf, 426 kB.

Studieveckor inom sfi på Persiska Pdf, 780.6 kB.

Studieveckor inom sfi på Somaliska Pdf, 419.9 kB.

Studieveckor inom sfi på Tigrinja Pdf, 157.4 kB.

  • Ingen giltig användare vald.