Borlänge kommuns logotyp

Underhållstekniker inom processindustrin

Framtidens industri är i allt högre grad automa­ti­serad, vilket kräver helt nya kunskaper. Som under­hålls­tek­niker blir du en viktig spelare i uppdraget att skapa en modern och hållbar industri.

Underhållstekniker minskar risken för driftstopp inom industrin genom förebyggande och avhjälpande underhåll på industrimaskiner och mekanisk utrustning i till exempel en tillverkningsindustri. Felsökning och reparation av maskiner ingår i jobbet.

Att arbeta som under­hålls­­tek­niker är omväxlande och roligt och passar dig som gillar högt tempo, är stresstålig och gillar att lösa problem.

Över 90% av de som gått utbildningen har fått jobb!

Sen ansökan öppen till utbildningen. Välkommen med din ansökan!

Fakta om utbildningen

Utbildningsort: Borlänge
Utbildningslängd: 2 år
Yh-poäng: 420
Nästa utbildningsstart: 12 augusti 2024.
Utbildningsform: Utbildningen bedrivs på plats med klassundervisning och på heltid.
Antal platser: 20 stycken

Ansök till utbildningen

Ansök här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att din ansökan ska behandlas behöver följande handlingar bifogas:

 • Gymnasiebetyg
 • Eventuella övriga betyg, från t ex vuxenutbildning, folkhögskola eller högskola.
 • Intyg, cv, personligt brev eller liknande om du saknar formella betyg.
 • Intyg som styrker de uppgifter du lämnar under ”Yrkeserfarenhet”, t ex arbetsgivarintyg eller eller ett intyg där din yrkeserfarenhet beskrivs klart och tydligt.
 • Översatta betyg från Universitets- och högskolerådet (UHR) om du har utländska betyg. Läs mer på UHRs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om hur du går tillväga för att översätta dina betyg.

Om du inte har alla dokument elektroniskt kan du:

 • Scanna dokumenten
 • Fota och spara som pdf- eller jpg-format och ladda upp

Skola

Lokaler vid Erikslunds utbildningscenter, Röda vägen 56.

Utbildningen till underhållstekniker inom processindustrin drivs av Borlänge kommun och är framtagen i nära samarbete med branschen. Företag är delaktiga i utbildningens innehåll, medverkar i ledningsgruppen och tar emot studerande under Lärande i arbetet (LIA).

Ledningsgruppen medverkar för att säkerställa en dagsaktuell utbildning som är anpassad till företagens behov.

Några av de deltagande branschföretagen i utbildningen är: SSAB, Arctic Paper, Quantservice, One Nordic, Northvolt, Spendrups, Outokumpu, Ahlstrom.

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 • har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 • har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 • är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 • genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Läs mer under rubriken Reell kompetens nedan.

Särskilda förkunskaper

För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen till Underhållstekniker inom processindustrin krävs också att du har godkänt i:

 •  Svenska 1/Svenska A
 •  Matematik 1/Matematik A
 •  Engelska 5/Engelska A

Reell kompetens

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen. Vi kan nämligen i vissa fall göra undantag om vi bedömer att du har så kallad reell kompetens, d.v.s. att du kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till.

Exempelvis om du har arbetat inom området kan du åberopa reell kompetens. Glöm inte att du ska bifoga intyg från arbetsgivare som beskriver de arbetsuppgifter du har utfört samt i vilken utsträckning. Ladda upp dokumenten tillsammans med dina andra handlingar i samband med din ansökan.

Har du några frågor om förkunskaper eller reell kompetens, kontakta Vägledningscentrum genom e-tjänst Länk till annan webbplats. eller Servicecenter Länk till annan webbplats..

För studier på yrkeshögskola kan du ansöka om studiemedel.

Alla yrkeshögskoleutbildningar berättigar till studiemedel, en bidragsdel och en lånedel. Har du barn, eller är 25 år och har arbetat innan du börjar studera, kan du dessutom ansöka om extra studielån.

Du kan läsa mer här:
CSN Länk till annan webbplats.

CSN Yrkeshögskola Länk till annan webbplats.

Du kan ansöka om att få tillgodoräkna dig kurser som du har läst på eftergymnasial nivå. Tillgodoräknande av andra studier kommer att mätas och bedömas utifrån kursens innehåll och mål. Utbildningsledaren ansvarar för att ärendet går rätt tillväga och att ledningsgruppen avgör beslutet.

Du kan läsa mer här:
Tillgodoräknande och reell kompetens Länk till annan webbplats. 

Det är ditt ansvar som studerande att berätta för skolan att du har svårigheter i studierna och har behov av stödinsatser i form av särskilt pedagogiskt stöd. Ta kontakt med skolan i ett tidigt skede för att informera om vilka insatser du behöver. Du behöver ha tänkt igenom ditt stödbehov och kunna visa på de omständigheter som talar för att du har ett behov av särskilt pedagogiskt stöd.

Du behöver då styrka ditt behov av stöd. Det kan du göra genom att visa att du under tidigare utbildning har fått hjälp motsvarande särskilt pedagogiskt stöd, t ex att du fått undervisning i mindre grupp eller någon annan form av stödinsats. Ditt behov av stöd kan också intygas av lärare på pågående utbildning

Du kan läsa mer här: Pedagogiskt stöd och tillgänglighet Länk till annan webbplats. 

 • Flexibel
 • Handlingskraftig
 • Organisationsförmåga
 • Problemlösningsförmåga
 • Samarbetsförmåga
 • Serviceinriktad
 • Stresstålig 

För att du ska kunna tillgodose dig utbildningen på bästa sätt, behöver du ha tillgång till en egen bärbar dator.

Inför utbildningen kommer du behöva köpa egen kurslitteratur och annat studiematerial, precis som på en högskoleutbildning. Kostnaden blir ca 3500 kronor.

Verkstadshandboken

Författare: Nils-Olof Eriksson, Bo Karlsson
Förlag: Liber. ISBN: 9789147115419

Verkstadshandboken övningshäfte

Författare: Nils-Olof Eriksson, Bo Karlsson
Förlag: Liber. ISBN: 9789147115600
Boken finns på Inläsningstjänst med möjlighet att lyssna på

Underhållsteknik Faktabok

Författare: Per Möller, Jürgen Steffens
Förlag: Liber. ISBN: 9789147019045
Boken finns på Inläsningstjänst med möjlighet att lyssna på

Ellära 2.0 komvuxpaketet

Författare: Sven Spiegelberg
Förlag: Sven Spiegelberg AB. ISBN (Paket): 9789198648010

Faktabok: 9789198648003

Övningsbok del 1: 9789198198270
Övningsbok del 2: 9789198198287

Faktaboken finns på Inläsningstjänst med möjlighet att lyssna på

Elektronik och mikrodatorteknik

Författare: Bo Ståhl
Förlag: Liber. ISBN: 9789151109510
Boken finns på Inläsningstjänst med möjlighet att lyssna på

Elkraftteknik

Författare: Paul Håkansson
Förlag: PE Allkonsult AB. ISBN: 9789189259003
Boken finns på Inläsningstjänst med möjlighet att lyssna på

Motorstyrning                                                             

Författare: Paul Håkansson och Anders Sällberg
Faktabok: 9789189259119
Övningsbok: 9789189259126
Faktaboken finns på Inläsningstjänst med möjlighet att lyssna på.      

Utbildningen använder sig av lärplattformen Learnpoint vilket ger dig tillgång till all information gällande  utbildningen vart du än befinner dig så länge det finns internet.

Du kommer vid kursstart få tillgång till office 365 (molnbaserad version) som ett verktyg till din dator för att kunna arbeta med dina uppgifter på ett kvalitativt sätt. 

Inom ramen för utbildningen ingår följande certifieringar:

 • SSG ENTRE: Standard solution group samordnar industriell kompetens och tar fram standardiserade lösningar.
 • Heta arbeten: arbete som innebär användning av verktyg eller utrustning som genererar värme, gnistor eller öppen eld.
 • Diplom i hydraulik grund för underhållstekniker: en kurs på ca en vecka där du får god förståelse för hur hydrauliska system och komponenter fungerar.

Utöver ditt examensbetyg så kommer du att få ett europaintyg, som gör att du kan söka likvärdiga jobb inom hela EU. Intyget grundar sig på EFNMS som framtagit detta.

Intyget är ett dokument som gör det lättare för arbetsgivare och utbildningsinstitutioner att förstå någons yrkeskvalifikation.

Dokumentet omfattar utbildningsmål med de mål som finns beskrivna i den av myndigheten beslutade utbildningsplanen.

EFNMS = European Federation of National Maintenance Societies

 • Kunskap om den kvalificerade teknik som används inom processindustrin.
 • Kunskap i att hantera automatiserade processer med säkerhetssystem.
 • Praktiskt hantera underhåll, mekaniskt och elektriskt underhåll.
 • Utföra förebyggande underhåll inom avancerade processer
 • Klara avhjälpande underhåll och felsökning i processtyrda anläggningar.

Utbildningens kurser, yhp (yrkeshögskolepoäng)

 • Introduktion Underhållstekniker inom processindustrin, 50 yhp
 • Automation i processindustrin, grundkurs, 20 yhp
 • El och elektronik, grundkurs, 20 yhp
 • Mekaniskt underhåll, grundkurs, 40 yhp
 • Matematik, fysik och energi i underhållsmiljö, 30 yhp
 • Arbetsledning inom underhåll, 40 yhp
 • Teknisk engelska, 10 yhp
 • LIA 1, 45 yhp
 • LIA 2, 65 yhp
 • Examensarbete, 25 yhp

Fördjupning kurser (inriktningar):

 • Automation i processindustrin, fördjupning, 50 yhp
 • El och elektronik, fördjupning, 25 yhp
  eller
 • Mekaniskt underhåll, fördjupning, 75 yhp (erbjuds förutsatt att minst 10 studerande väljer denna inriktning)

En viktig del av utbildningen är kurserna Lärande i arbete (LIA) där du får tillämpa dina teoretiska kunskaper på en arbetsplats med en handledare. Utbildningen innehåller två perioder av LIA där du sammanlagt får vara ute hos ett företag i 22 veckor. De flesta platserna är belägna i närområdet inom Dalarna. Du får själv stå för de kostnader som kan uppkomma i samband med LIA, till exempel resa till och från LIA-platsen och extra boende.

Efter godkänd avslutad utbildning får du en yrkeshögskoleexamen som underhållstekniker och du kan söka jobb som underhållstekniker, processtekniker, automationstekniker, servicetekniker eller -montör.

Du får också ett "Europass" - en engelsk översättning av dina examen som du kan använda om du vill jobba i andra länder inom EU.

Som underhållstekniker arbetar du med att felsöka, utreda och lösa driftproblem. I ditt arbete ingår det även dokumentation samt att du ska kunna läsa och tolka ritningar och manualer. Det krävs god samarbetsförmåga eftersom planeringen sker i nära samarbete med produktionen. I din roll ingår det att ta beslut om vilka åtgärder som bäst passar att avhjälpa specifika problem.

Utbildningen ger dig den tekniska breda kompetensen som idag krävs inom mekatronik, automationsteknik, hydraulik, el och elektronik inom processindustrin.

Om du vill läsa hur arbetet kan se ut som underhållstekniker och lönestatistik kan du även använda dig av arbetsförmedlingens yrkesbeskrivning. Se länk nedan.

Yrkesbeskrivning Underhållsmekaniker från arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besök utbildningen

Du är varmt välkommen att ta kontakt för att göra ett personligt besök vid och få mer information om utbildningen. Ta kontakt med utbildningsledare Jens Larsson, telefon: 076-867 81 10 eller e-post: jens.larsson@borlange.se

 • Ingen giltig användare vald.