Borlänge kommuns logotyp

Frågor och svar Äldreomsorgslyftet

Vem kan söka till utbildningen?

Du som har en tillsvidareanställning inom äldreomsorgen, ordinärt eller särskilt boende.

Vilka krav behöver jag uppfylla för att kunna bli antagen?

För att studera och bli antagen inom äldreomsorgslyftet i Borlänge kommun ska du ha godkänt i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå (årskurs 9) eller motsvarande. Du som läst vid Vuxenutbildningen måste ha godkänt betyg i delkurs 4.

Hur många platser finns det?

22 platser.

Hur går ansökan till?

Du ansöker hos Vuxenutbildningen 25 mars-12 april på hemsidan.

Ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur görs urvalet?

I första hand väljs de medarbetare av Enhetschef ut som har goda förutsättningar att fullfölja och tillgodogöra sig studierna. I urvalet kommer godkänt i grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande vara ett krav. Bifoga därför betyg som visar på tidigare utbildning när du ansöker.

Hur ser utbildningsupplägget ut?

  • Utbildningen börjar den 19 augusti 2024.
  • Studierna är på 100 % studietakt.
  • Under veckorna 26 -33 (2025) är det uppehåll i utbildningen för semester och arbete.
  • Utbildning till undersköterska (1500 gymnasiepoäng) ska ske i enlighet med nationellt yrkespaketen som Skolverket tagit fram.
  • Du som läst sve1/sva1 och samhällskunskap 1a1 eller motsvarande behöver inte komplettera med dessa kurser.

Vem bekostar utbildningen och studielitteratur?

Arbetsgivaren står för samtliga kostnader med digital studielitteratur (dock inte digital utrustning såsom dator och surfplatta).

Vad händer med OB-ersättningen under studierna?

Studierna är förlagda till vardagar, utanför OB-tid, vilket innebär att det då inte utgår någon OB-ersättning. Du har möjlighet att söka studiemedel (bidragsdelen) genom CSN om du har CSN-veckor kvar på gymnasienivå.

Vad händer om jag inte lämnar in uppgifter i tid och inte klarar studierna?

Vid uteblivna inlämningar utan godtagbara skäl, tilldelas en varning till medarbetare av enhetschef. Om elev inte följer studieplanen kan utbildningen avbrytas och medföra löneavdrag. Utöver detta gäller vuxenutbildningens regelverk om närvaro/frånvaro och progression i utbildningen.

Vad händer om jag hoppar av utbildningen?

Om du gör ett avhopp återgår du till din ordinarie tjänst.

Vad gäller för de som arbetar deltid?

Om du har ett deltidsarbete idag måste du gå upp i sysselsättningsgrad till 100 % under studietiden.

Kan jag vara ledig under utbildningen?

Studierna pågår med 100 % studietakt vilket kommer göra det svårt att ta övrig ledighet, utöver enstaka dagar när det inte genomförs obligatoriska moment, t ex APL, metodövning och prov.

Är man garanterad jobb efter utbildningen?

Ditt arbete i kommunen fortsätter som vanligt efter studierna. Du kommer då att få en löneökning efter uppvisat dokument utifrån sammanhållen yrkesutbildning. I en förlängning kan den som slutfört utbildningen söka arbete som undersköterska inom vård och omsorg i både kommun och region.

Får jag jobba extra utöver studierna?

Studierna går inte att kombinera med arbete. Upplägget för 2024 är 100 % studietakt, vilket innebär att du behöver lägga runt 40 timmar i veckan på studier. Du kommer inte att bli utbeordrad att arbeta mer utöver studierna. Vi är mån om att alla som ingår i äldreomsorgslyftet ska klara sina studier och det är en av anledningarna till att extra arbete utöver heltid ej är tillåtet.

Om jag har frågor, till vem ska jag vända mig?

Verksamhetsfrågor ordinärt boende:
Johanna Munters johanna.munters@borlange.se

Verksamhetsfrågor särskilt boende:
Ulf Cristoffersson ulf.cristoffersson@borlange.se

Frågor om utbildningen:
Ronny Björn, vuxenutbildningen ronny.bjorn@borlange.se

  • Ingen giltig användare vald.