Borlänge kommuns logotyp

Söka yrkesutbildning i annan kommun

Önskar du studera en yrkesutbildning som inte finns i Vuxenutbildningen inom Borlänge kommuns regi? Det finns möjlighet att söka i en annan kommun.

Du som är folkbokförd i Borlänge och vill studera i annan kommun måste lämna ansökan via Vuxenutbildningen i Borlänge för beslut. Du ansöker till den andra kommunen, men lämnar kopia på ansökan till Borlänge.

Du behöver få två JA-beslut för att få börja utbildningen.
1. Borlänge åtar sig att betala för utbildningen genom Interkommunal ersättning (IKE)
2. Den andra kommunen beviljar och du har plats på utbildningen.

Var ute i god tid! Vi behöver ha din ansökan minst två veckor före utbildningens sista ansökningsdag för att handlägga och skicka beslut till den andra kommunen.

Vem kan söka en yrkesutbildning?

Yrkesutbildningar riktar sig främst till personer som saknar fullständig gymnasieutbildning och behöver stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Antalet platser är alltid begränsat.

Även du som har gymnasieutbildning kan söka yrkesutbildning, men uppdraget är att prioritera dem med kortast utbildning och står längst från arbetsmarknaden. Om alla sökande inte kan beviljas studier görs ett urval.

Borlänge Kommun kan inte betala för utbildning som anordnas av privat utbildningsanordnare.

Yrkesutbildning i annan kommun är ingen rättighet

Vuxenutbildningen har begränsad ekonomi och det är ingen rättighet att få läsa en yrkesutbildning i en annan kommun.

Borlänge kommun beviljar endast yrkesutbildningar som följer Skolverkets kursplaner, och om ekonomiska medel finns.

Yrkesutbildningarna måste ha en yrkesutgång som är ett bristyrke i regionen. Ett bristyrke är ett yrke som Arbetsförmedlingen eller Region Dalarna har rapporterat sakna kvalificerad arbetskraft, alternativt att prognoser visar på kommande brist på arbetskraft. Att i en annan kommun läsa en sådan yrkesutbildning som vi själva erbjuder eller planerar att erbjuda i Borlänge, beviljas inte utan särskilda skäl.

Beslut grundar sig i 20 kapitlet 19-20 §§ skollagen.

Ansökan

 1. Ansök på ansökningsformulär eller webbansökan hos den kommun som anordnar utbildningen.
 2. Bifoga betyg/intyg/dokument som styrker att du har rätt förkunskaper som krävs för utbildningen.
 3. Logga in i ansökningswebben för vuxenutbildningen i Borlänge. Här kan du välja att bifoga ansökan under menyvalet "Här kan du lämna din ansökan till annan kommun".
 4. Du kan också välja att istället skriva ut din ansökan och sedan skicka in kopia på ansökan och bilagorna till Vuxenutbildningen i Borlänge. Adress:
  Vägledningscentrum
  Borlänge kommun
  781 81 Borlänge

Du kan även lämna in ansökan till Borlänge kommuns Servicecenter, Röda vägen 50 måndag-fredag 08.00-16.00. Servicecenter skickar därefter din ansökan till Vuxenutbildningen.  

Vill du skicka ansökan till oss genom e-post gör du det genom kommun@borlange.se

Vad händer med din ansökan?

 • När din ansökan kommit in beslutar Vuxenutbildningen om Borlänge kommun ska betala utbildningskostnaden genom Interkommunal ersättning.
 • Därefter skickas din ansökan vidare till anordnande kommun som ansvarar för antagningen till utbildningen.
 • Anordnande kommun meddelar sedan dig om du antagits till utbildningen.

Yrkesutbildningar i andra kommuner i Dalarna

Om du vill se vilka yrkesutbildningar som finns inom vuxenutbildningen i Dalarnas övriga kommuner, se www.dalawux.se Länk till annan webbplats.. Då uppdateringen av denna sida inte sker regelbundet är det säkrast att gå in på länkarna till respektive kommuns hemsida för aktuellt kursutbud.