Borlänge kommuns logotyp

Behörighet, underhållstekniker

För att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan behöver du ha vissa förkunskaper, det kallas för behörighet.

Här kan du läsa mer om vilken behörighet som krävs för utbildningen till underhållstekniker inom processindustrin.

Behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

  • har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
  • har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
  • är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
  • genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Läs mer under rubriken Reell kompetens nedan.

Särskilda förkunskaper

För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen till Underhållstekniker inom processindustrin krävs också att du har godkänt i:

  •  Svenska 1/Svenska A
  •  Matematik 1/Matematik A
  •  Engelska 5/Engelska A

Reell kompetens

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen. Vi kan nämligen i vissa fall göra undantag om vi bedömer att du har så kallad reell kompetens, d.v.s. att du kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till.

Exempelvis om du har arbetat inom området kan du åberopa reell kompetens. Glöm inte att du ska bifoga intyg från arbetsgivare som beskriver de arbetsuppgifter du har utfört samt i vilken utsträckning. Ladda upp dokumenten tillsammans med dina andra handlingar i samband med din ansökan.

Har du några frågor om förkunskaper eller reell kompetens, kontakta Vägledningscentrum.