Borlänge kommuns logotyp

Barnskötare/Elevassistent Bas

Vill du bli barnskötare? Vuxenutbildningen erbjuder den första delen inom barnskötar- elevassistentutbildningen som som kombinationsutbildning med svenska. Utbildningen omfattar 900 gymnasiepoäng. Utbildningen kan därefter byggas på till en fullständig barnskötarutbildning utifrån skolverkets nationella yrkespaket inom vuxenutbildningen.

Du lär dig om barns och ungas utveckling, lärande, behov och deras rättigheter. Du får en förberedelse för arbetet som barnskötare i förskolan.

Utbildningen genomförs med klassrumsundervisning. Teori varvas med praktiska moment under utbildningen. Du kommer vara ute på arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du lär dig det praktiska under utbildningen. Praktiken är ett bra tillfälle för dig att visa arbetsgivaren dina kunskaper. 

Utbildningsstart

Nästa start av Barnskötare/Elevassistent Bas är 10 januari 2022.

Förutsättningar för att kunna studera på utbildningen

För att ha förutsättningar att kunna studera utbildningen ska du ha

 • godkänt i kurs C inom svenska för invandrare

Vi erbjuder nivåtest för dig som inte har betyg.

Fakta om utbildningen

 • Du studerar obligatoriskt svenska under utbildningstiden, sfi D eller grundläggande sva/sve.
 • Utbildningen sker i klass.
 • Du kan ansöka om studiestöd från CSN. Du söker 50 % på gymnasial nivå och 50 % på grundläggande nivå. Du som kombinerar utbildningen med sfi D kan enbart söka CSN för gymnasial nivå på 50 %.
 • Utbildningen kostar inget, men en mindre kostnad för böcker och annat kursmaterial kan förekomma.

Kurser som ingår i Barnskötare, baspaket 900 p

 • Etnicitet och kulturmöten, 100 p
 • Grundläggande vård och omsorg, 100 p
 • Hälsopedagogik, 100 p
 • Kommunikation, 100 p
 • Lärande och utveckling, 100 p
 • Människors miljöer, 100 p
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 p
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 p
 • Specialpedagogik 1, 100 p

Utbildningen ger totalt 900 gymnasiepoäng.

Komplettera med yrkesfördjupning 500 p

För att få bättre möjligheter till arbete finns efter baspaketet att komplettera med skolverkets nationella yrkesfördjupning omfattande 500 gymnasiepoäng till Barnskötare och Elevassistent.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Som en del av utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL).  APL innebär att vara på en arbetsplats med en handledare på plats.

Studieform

Utbildningen går med klassundervisning.

Utbildningslängd

90 veckor

Heltidsutbildning

Utbildningen som innehåller både studier i svenska och gymnasiala yrkeskurser bedrivs på heltid, studietakt 100 %. Det innebär att du förväntas lägga ner minst 8 timmar/dag (lektioner och hemstudier).

Om du blir klar med grundläggande svenska under utbildningen fortsätter du med yrkeskurserna på 50 % (Astar).

Utbildningsanordnare

Astar.

Kurslitteratur

Du får själv bekosta kurslitteratur och resor till studiebesök inom utbildningen.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är 1 november - 28 november 2021. Vid din ansökan ska betygsbilagor vara bifogade senast 12 dagar efter sista ansökningsdag.

För dig som är klar med sfi C ska du använda följande ansökningslänk

Länk till ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För dig som är klar med sfi D ska du använda följande ansökningslänk

Länk till ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sökande från annan kommun än Borlänge

Du som ansöker till utbildningen från annan kommun än Borlänge ska skriva ut din ansökan och skicka den till din hemkommun som måste bevilja Interkommunal ersättning (IKE). Detta görs i anslutning till din ansökan. Utan Interkommunal ersättning beviljas du inte utbildningen.

OBS: Beslut om IKE måste vara antagningen tillhanda senast 12 dagar efter sista ansökningsdag.

Hälsoscreening

Inför APL kan det bli aktuellt att studerande genomför en hälsoscreening med frågor om din hälsa.

Utdrag ur belastningsregistret

För att få genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL) under din utbildning måste du begära ett utdrag ur belastningsregistret från polisen. Utdraget ska lämnas in till utbildningens utförare i obrutet kuvert inför APL-perioden. 

Studiestöd från CSN

När du studerar hos Vuxenutbildningen kan du ansöka om något av CSN:s två olika studiestöd. Du kan ansöka om studiemedel som består av en bidragsdel och en valfri lånedel. Om du uppfyller villkoren kan du ansöka om studiestartsstöd, som bara består av bidrag. Mer information finns på csn.selänk till annan webbplats. Du kan också läsa mer här: Studiekonomi, poäng och studietaktlänk till annan webbplats

Du som studerar kombinationsutbildningen med yrkeskurser tillsammans med svenska kan söka studiemedel för gymnasiala studier omfattande 50 %. Kombinerar du studierna med svenska på grundläggande nivå kan du söka studiemedel på grundläggande omfattande 50 %.

Arbetsmarknad

Är detta yrke värt att satsa på? Du kan läsa mer om framtidsutsikterna för yrket på arbetsförmedlingens hemsida. Sök på "Yrkeskompassen". OBS! Även om det kommer finnas jobb i Dalarna kan det variera mellan kommunerna, vilket innebär att det kan krävas att du får flytta/pendla till en annan kommun. Om du vill veta hur arbetsmarknaden ser ut i Falun/Borlänge, kontakta Arbetsförmedlingen eller en branschorganisation för yrket. Hemsidor till olika branschorganisationer hittar du under Vägledning och framtidsplaner.

 • Ingen giltig användare vald.