Borlänge kommuns logotyp

Barnskötare/Elevassistent Bas med sfi/svenska med sfi/svenska

Vill du bli barnskötare? Vuxenutbildningen erbjuder den första delen inom barnskötar- elevassistentutbildningen som som kombinationsutbildning med svenska. Utbildningen omfattar 900 gymnasiepoäng. Utbildningen kan därefter byggas på till en fullständig barnskötarutbildning utifrån skolverkets nationella yrkespaket inom vuxenutbildningen.

Du lär dig om barns och ungas utveckling, lärande, behov och deras rättigheter. Du får en förberedelse för arbetet som barnskötare i förskolan.

Utbildningen genomförs med klassrumsundervisning. Teori varvas med praktiska moment under utbildningen. Du kommer vara ute på arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du lär dig det praktiska under utbildningen. Praktiken är ett bra tillfälle för dig att visa arbetsgivaren dina kunskaper. 

Utbildningsstart

Nästa start av Barnskötare/Elevassistent Bas är 10 januari 2022.

Är du?

Ansvarsfull, uppmärksam, och flexibel? Har du förmåga att kommunicera, samarbeta och ta egna initiativ? Vill du arbeta med barn i förskola eller skola? Då kan barnskötare och elevassistent vara yrken som passar dig!

Förutsättningar för att kunna studera på utbildningen

För att ha förutsättningar att kunna studera utbildningen ska du ha

 • godkänt i kurs C inom svenska för invandrare

Vi erbjuder nivåtest för dig som inte har betyg.

Fakta om utbildningen

 • Du studerar obligatoriskt svenska under utbildningstiden, sfi D eller grundläggande sva/sve.
 • Utbildningen sker i klass.
 • Du kan ansöka om studiestöd från CSN. Du söker 50 % på gymnasial nivå och 50 % på grundläggande nivå. Du som kombinerar utbildningen med sfi D kan enbart söka CSN för gymnasial nivå på 50 %.
 • Utbildningen kostar inget, men en mindre kostnad för böcker och annat kursmaterial kan förekomma.

Kurser som ingår i Barnskötare, baspaket 900 p

 • Etnicitet och kulturmöten, 100 p
 • Grundläggande vård och omsorg, 100 p
 • Hälsopedagogik, 100 p
 • Kommunikation, 100 p
 • Lärande och utveckling, 100 p
 • Människors miljöer, 100 p
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 p
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 p
 • Specialpedagogik 1, 100 p

Utbildningen ger totalt 900 gymnasiepoäng.

Studier i svenska under utbildningstiden

För dig som har studienivå inom sfi D eller på grundläggande nivå bedrivs studier i svenska samtidigt som yrkesutbildningen.  

Poängplan med kurser

Här kan du se poängplaner med kurser och när de planeras att gå. Med reservation för att ändringar kan komma att ske.

Poängplan med kurser Barnskötare baspaket, start januari 2022 Pdf, 96.4 kB.

Komplettera med yrkesfördjupning 500 p

För att få bättre möjligheter till arbete finns efter baspaketet att komplettera med skolverkets nationella yrkesfördjupning omfattande 500 gymnasiepoäng till Barnskötare och Elevassistent.

Komvuxarbete för examen

Läser du mot en gymnasieexamen kan du också välja till kursen Komvuxarbete, 100 poäng. Den är en fördjupning av något du själv väljer inom ramen för din yrkesutbildning, och en obligatorisk kurs för en gymnasieexamen. Men den är alltså frivillig för själva yrkesutbildningen och inget du måste läsa för att kunna få jobb inom branschen. Ansökan till kursen Komvuxarbete görs innan eller under yrkesutbildningen.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Under utbildningen ingår praktik genom Arbetsplatsförlagt lärande 15 % av utbildningstiden, vilket innebär totalt 10-12 veckor.

Vaccinationskrav Covid 19 för APL

Utifrån att Borlänge kommun beslutat att vaccinationskrav för nyanställd personal gäller även detta elever som ska genomföra APL inom Barnskötarutbildning.

För att läsa mer om vad som gäller kring vaccinationskrav kring att vara fullvaccinerad och uppvisande av godkänt vaccinationsbevis, se länk nedan.

Vaccinationskrav Pdf, 322.6 kB.

Studieform

Utbildningen går med klassundervisning.

Utbildningslängd

90 veckor

Heltidsutbildning

Utbildningen som innehåller både studier i svenska och gymnasiala yrkeskurser bedrivs på heltid, studietakt 100 %. Det innebär att du förväntas lägga ner minst 8 timmar/dag (lektioner och hemstudier).

Om du blir klar med grundläggande svenska under utbildningen fortsätter du med yrkeskurserna på 50 % (Astar). Som komplettering för att studera på heltid kan du söka andra grundläggande eller gymnasiala kurser.

Utbildningsanordnare

Astar.

Kurslitteratur

Du får själv bekosta kurslitteratur och resor till studiebesök inom utbildningen.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är 1 november - 28 november 2021. Vid din ansökan ska betygsbilagor vara bifogade senast 12 dagar efter sista ansökningsdag.

För dig som är klar med sfi C ska du använda följande ansökningslänk

Länk till ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som är klar med sfi D ska du använda följande ansökningslänk

Länk till ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sökande från annan kommun än Borlänge

Du som ansöker till utbildningen från annan kommun än Borlänge ska skriva ut din ansökan och skicka den till din hemkommun som måste bevilja Interkommunal ersättning (IKE). Detta görs i anslutning till din ansökan. Utan Interkommunal ersättning beviljas du inte utbildningen.

OBS: Beslut om IKE måste vara antagningen tillhanda senast 12 dagar efter sista ansökningsdag.

Hälsoscreening

Inför APL kan det bli aktuellt att studerande genomför en hälsoscreening med frågor om din hälsa.

Utdrag ur belastningsregistret

För att få genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL) under din utbildning måste du begära ett utdrag ur belastningsregistret från polisen. Utdraget ska lämnas in till utbildningens utförare i obrutet kuvert inför APL-perioden. 

Studiestöd från CSN

När du studerar hos Vuxenutbildningen kan du ansöka om något av CSN:s två olika studiestöd. Du kan ansöka om studiemedel som består av en bidragsdel och en valfri lånedel. Om du uppfyller villkoren kan du ansöka om studiestartsstöd, som bara består av bidrag. Mer information finns på csn.se Länk till annan webbplats.. Du kan också läsa mer här: Studiekonomi, poäng och studietakt Länk till annan webbplats.

Du som studerar kombinationsutbildningen med yrkeskurser tillsammans med svenska kan söka studiemedel för gymnasiala studier omfattande 50 %. Kombinerar du studierna med svenska på grundläggande nivå kan du söka studiemedel på grundläggande omfattande 50 %.

Arbetsmarknad

Är detta yrke värt att satsa på? Du kan läsa mer om framtidsutsikterna för yrket på arbetsförmedlingens hemsida. Sök på "Yrkeskompassen". OBS! Även om det kommer finnas jobb i Dalarna kan det variera mellan kommunerna, vilket innebär att det kan krävas att du får flytta/pendla till en annan kommun. Om du vill veta hur arbetsmarknaden ser ut i Falun/Borlänge, kontakta Arbetsförmedlingen eller en branschorganisation för yrket, se nedan.

Branschorganisation

Kommunal: https://www.kommunal.se/ Länk till annan webbplats.

 • Ingen giltig användare vald.