Borlänge kommuns logotyp

Vårdbiträde med sfi/svenska

Skulle du vilja arbeta med människor som av olika anledningar är i behov av vård, stöd och uppmuntran? Du kan arbeta inom exempelvis äldreomsorg, på en vårdcentral, inom psykiatri eller daglig verksamhet. Då ska du ta chansen att utbilda dig till vårdbiträde! Behovet av duktiga medarbetare inom vården och omsorgen är stort.

Film om yrket finns längst ner på sidan!

Är du?

Empatisk, positiv, noggrann, uppmärksam samt bra på att samarbeta och kommunicera med andra? Då kan utbildningen till vårdbiträde vara något för dig.

Inom äldreomsorg handlar dina arbetsuppgifter ofta om att ge hjälp med personlig omvårdnad och hygien, städning, tvätt, hjälpa till vid måltider samt vid sociala aktiviteter. Om du arbetar inom hälso- och sjukvård kan arbetsuppgifterna bestå av omvårdnad, lägga om sår, mäta blodtryck samt städning av apparatur eller förråd.

Inom vården kan du arbeta ensam, exempelvis inom hemtjänsten eller som personlig assistent. På grupp- och äldreboende arbetar du däremot oftast i grupp. Tänk på att inom vårdyrket innebär det ofta tjänstgöring under kvällar och helger.

Utbildningsstart

Nästa start av Vård- och omsorgsutbildningen är 10 januari 2022.

Förutsättningar för att kunna studera på utbildningen

För att ha förutsättningar att kunna studera utbildningen ska du ha

 • godkänt i kurs C inom svenska för invandrare

Vi erbjuder nivåtest för dig som inte har betyg.

Fakta om utbildningen

 • Du studerar obligatoriskt svenska under utbildningstiden, sfi D eller grundläggande sva/sve.
 • Utbildningen sker i klass.
 • Du kan ansöka om studiestöd från CSN. Om din utbildningsanordnare är Astar söker du 50 % på gymnasial nivå och 50 % på grundläggande nivå. Om din utbildningsanordnare är Komvux söker du 75 % på gymnasial nivå och 25 % på grundläggande nivå. Du som kombinerar utbildningen med sfi D kan enbart söka CSN för gymnasial nivå på 50 % (Astar) eller 75 % (Komvux).
 • Utbildningen kostar inget, men en mindre kostnad för böcker och annat kursmaterial kan förekomma.
 • Utbildningen motsvarar del 1 i den 2-åriga vård- och omsorgsutbildningen till undersköterska. Om du blir godkänd i alla kurser på Vårdbiträde finns möjlighet att ansöka till "Vård och omsorg del 2", under förutsättning att du även är godkänd i grundläggande svenska eller på annat sätt anses ha förutsättningar att klara studierna.

Kurser som ingår i yrkesutgång Vårdbiträde

 • Anatomi och fysiologi 1, 50 p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 p
 • Gerontologi och geriatrik, 100 p
 • Hälso- och sjukvård 1, 100 p
 • Omvårdnad 1, 100 p
 • Psykiatri 1, 100 p
 • Psykologi 1, 50 p
 • Social omsorg 1, 100 p
 • sfi D eller grundläggande svenska/svenska som andraspråk
 • Orienteringskurs - Digital kompetens, 50 p
 • Orienteringskurs - yrkessvenska, 200 p

Studier i svenska under utbildningstiden

För dig som har studienivå inom sfi D eller på grundläggande nivå bedrivs studier i svenska samtidigt som yrkesutbildningen.

Komvuxarbete för examen

Läser du mot en gymnasieexamen kan du också välja till kursen Komvuxarbete, 100 poäng. Den är en fördjupning av något du själv väljer inom ramen för din yrkesutbildning, och en obligatorisk kurs för en gymnasieexamen. Men den är alltså frivillig för själva yrkesutbildningen och inget du måste läsa för att kunna få jobb inom branschen. Ansökan till kursen Komvuxarbete görs innan eller under yrkesutbildningen.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Som en del av utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL).  APL innebär att vara på en arbetsplats med en handledare på plats. Tiden för APL omfattar även helger och kvällar. Vissa resor kan bli aktuellt i samband med APL. Om du studerar mot Vårdbiträde är APL-tiden sex veckor under utbildningen.

Vaccinationskrav Covid 19 för APL

Utifrån att Borlänge kommun beslutat att vaccinationskrav för nyanställd personal gäller även detta elever som ska genomföra APL inom Vård och omsorgsutbildning.

För att läsa mer om vad som gäller kring vaccinationskrav kring att vara fullvaccinerad och uppvisande av godkänt vaccinationsbevis, se länk nedan.

Vaccinationskrav Pdf, 322.6 kB.

Studieform

Utbildningen går med klassundervisning.

Utbildningslängd

80 veckor.

Heltidsutbildning

Utbildningen som innehåller både studier i svenska och gymnasiala yrkeskurser bedrivs på heltid, studietakt 100 %. Det innebär att du förväntas lägga ner minst 8 timmar/dag (lektioner och hemstudier).

Om du blir klar med grundläggande svenska under utbildningens gångfortsätter du med yrkeskurserna på 50 %. Som komplettering för att studera på heltid kan du söka andra grundläggande eller gymnasiala kurser.

Utbildningsanordnare

Astar.

Kurslitteratur

Du får själv bekosta kurslitteratur och resor till studiebesök inom utbildningen.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är 1 november - 28 november 2021. Vid din ansökan ska betygsbilagor vara bifogade senast 12 dagar efter sista ansökningsdag.

För dig som är klar med sfi C ska du använda följande ansökningslänk

Länk till ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som är klar med sfi D ska du använda följande ansökningslänk

Länk till ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sökande från annan kommun än Borlänge

Du som ansöker till utbildningen från annan kommun än Borlänge ska skriva ut din ansökan och skicka den till din hemkommun som måste bevilja Interkommunal ersättning (IKE). Detta görs i anslutning till din ansökan. Utan Interkommunal ersättning beviljas du inte utbildningen.

OBS: Beslut om IKE måste vara antagningen tillhanda senast 12 dagar efter sista ansökningsdag.

Hälsoscreening

Inför APL kan det bli aktuellt att studerande genomför en hälsoscreening med frågor om din hälsa.

Utdrag ur belastningsregistret

För att få genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL) under din utbildning måste du begära ett utdrag ur belastningsregistret från polisen. Utdraget ska lämnas in till utbildningens utförare i obrutet kuvert inför APL-perioden. 

Studiestöd från CSN

När du studerar hos Vuxenutbildningen kan du ansöka om något av CSN:s två olika studiestöd. Du kan ansöka om studiemedel som består av en bidragsdel och en valfri lånedel. Om du uppfyller villkoren kan du ansöka om studiestartsstöd, som bara består av bidrag. Mer information finns på csn.se Länk till annan webbplats.. Du kan också läsa mer här: Studiekonomi, poäng och studietakt Länk till annan webbplats.

Du som studerar kombinationsutbildningen med yrkeskurser tillsammans med svenska kan söka studiemedel för gymnasiala studier omfattande 50 %. Kombinerar du studierna med svenska på grundläggande nivå kan du söka studiemedel på grundläggande omfattande 50 %.

Arbetsmarknad

Är detta yrke värt att satsa på? Du kan läsa mer om framtidsutsikterna för yrket på arbetsförmedlingens hemsida. Sök på "Yrkeskompassen". OBS! Även om det kommer finnas jobb i Dalarna kan det variera mellan kommunerna, vilket innebär att det kan krävas att du får flytta/pendla till en annan kommun. Om du vill veta hur arbetsmarknaden ser ut i Falun/Borlänge, kontakta Arbetsförmedlingen eller en branschorganisation för yrket, se nedan.

Branschorganisation

Undersköterska - frågor och svar | SKR Länk till annan webbplats.

Film om att jobba som vårdbiträde

 • Ingen giltig användare vald.