Borlänge kommuns logotyp

Yrkesintroduktion mot service, handel och turism

Yrkesintroduktionen ger dig inblick och kunskaper om vad som krävs mot yrken inom service, handel och turismbranschen. Du får här möjlighet att se vad arbete inom verksamhetsområdet innebär. I utbildningen kan du också prova på olika arbetsmoment samtidigt som du även studerar yrkessvenska.

Inom områdena service, handel och turism finns det olika yrken att utbilda sig till. För att känna sig för och veta vad dessa yrken innebär erbjuds nu yrkesintroduktion mot branscherna.

Servicebranschen har de senaste åren växt och många i Sverige arbetar med att ge människor service på olika sätt. Handeln är stark, även om det är en bransch i förändring. Vi har gått från traditionell handel i butik till att besälla mer varor genom Internet. I Dalarna har är även turismen en stor näring. Många besöker länet för olika former av kultur- och naturupplevelser.

Vuxenutbildningen vill med denna utbildning bidra till arbetslivets behov av kompetens och på ett bra sätt möta vuxnas behov av utbildning.

Utbildningsstart

Nästa utbildningsstart är 18 oktober 2021.

Förutsättningar för att studera utbildningen

För att ha förutsättningar att kunna studera utbildningen ska du ha förkunskaper motsvarande minst godkänt i kurs B inom svenska för invandrare.

Två utbildningsdelar

Yrkesintroduktionen mot bransch innehåller två utbildningsdelar

  • Yrkesförberedande orienteringskurs på grundläggande nivå
  • Yrkessvenska

Orienteringskurs Yrkesintroduktion

Yrkesförberedande orienteringskurs "Yrkesintroduktion" ligger på grundläggande nivå handlar om att få en bred bild av utbildningsinnehåll i form av praktiska moment samt branschkunskap och information kring möjliga yrkesutgångar.

Mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs

  • Grundläggande kunskaper inom valt yrkesområde
  • Grundläggande kunskaper om det valda yrkesspecifika anställningsvillkor
  • Grundläggande kunskaper om krav, förväntningar och rutiner på en arbetsplats
  • Grundläggande kunskaper om lagar och regler som råder inom valt yrke
  • Grundläggande kunskaper om sociala uppgifter relaterade till valt yrke

Orienteringskurs Yrkessvenska

Samtidigt som du studerar yrkesförberedande orienteringskurs mot bransch studerar du även yrkessvenska som ger dig kunskaper om ord och uttryck inom branscherna.

Studieform

Utbildningen går med klassundervisning.

Utbildningslängd

Utbildningslängden för yrkesintroduktionen är 20 veckor.

Heltidsutbildning

Yrkesintroduktionen innehåller två olika orienteringskurser bedrivs på heltid, studietakt 100 %. Det innebär att du förväntas lägga ner minst 8 timmar/dag (lektioner och hemstudier).

Utbildningsanordnare

Astar.

Ansökningsperiod

Ansökningsperiod 16 augusti - 12 september 2021.

Ansök härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Efter utbildningen

Utbildningsanordnaren kan under utbildningstiden tillsammans med dig se på förutsättningar att gå vidare till utbildningar inom dessa yrkesområden eller om du kan behöva fördjupa dig i andra studier innan du kan ta klivet in i någon yrkesutbildning.

Vuxenutbildningen har utbildningar som kombinationsutbildningar med svenska och gymnasiala yrkesämnen att kunna gå vidare till inom flera yrkesområden.

Du kan också anmäla dig för att fortsätta med din sfi eller studera kurser på grundläggande nivå.

Se en presentation om Yrkesintroduktion

Här kan du se en digital presentation om att studera en yrkesutbildning i kombination med sfi/svenska

Yrkesintroduktionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Ingen giltig användare vald.