Borlänge kommuns logotyp

Barnskötare/Elevassistent med svenska

Vill du bli barnskötare? Vuxenutbildningen erbjuder barnskötar-elevassistentutbildningen som yrkesutbildning med svenska. Utbildningens del 1, Barnskötare bas omfattar 900 gymnasiepoäng och del 2, påbyggnadsutbildning omfattar 500 gymnasiepoäng.

Du lär dig om barns och ungas utveckling, lärande, behov och deras rättigheter. Du får en förberedelse för arbetet som barnskötare i förskolan eller elevassistent på en skola.

För att få hela yrkespaketet till Barnskötare/Elevassistent krävs:

Del 1, Barnskötare bas, 900 p, samt

Del 2, Barnskötare/Elevassistent påbyggnad, 500 p

För att vara färdigutbildad barnskötare och elevassistent måste du läsa både del 1 och del 2. Sammanlagt 1400 p.

Kursstart

Preliminärt, del 1: oktober 2024
Del 2: 5 augusti 2024

Ansökan

Ansökningsperiod del 1: 17 augusti - 15 september 2024
Ansökningsperiod del 2: 27 april - 2 juni 2024

Länk till ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du har två veckor på dig att skicka in dina betyg och andra dokument. Senast 7 dagar efter ansökan stängt måste alla dokument vara inskickade till kommun@borlange.se eller inlämnade till kommunens Servicecenter.

Utbildningslängd och studietakt

Del 1, Barnskötare bas 90 veckor, heltidsutbildning.

Del 2, Påbyggnad är 35 veckor, heltidsutbildning

Utbildningen har några veckors uppehåll under sommaren.

Förkunskapskrav, del 1

 • Godkända betyg i sfi D eller motsvarande.

Om du har tidigare kunskaper i detta ämne men saknar godkänt betyg, görs en bedömning i fall du istället erbjuds att visa dina kunskaper genom ett nivåtest.

Förkunskapskrav, del 2

 • Godkända betyg i del 1, Barnskötare Bas eller motsvarande.

Studieform

Klassundervisning.

Skola

Komvux, Målaregatan 13.

Om du är i slutet på svenska på grundskolenivå

Om du befinner dig i slutet på svenska på grundskolenivå kan du ofta få en kortare utbildningstid om du först läser klart alla delkurserna och sedan ansöker till Barnskötare/elevassistent på gymnasienivå i stället. Kontakta gärna en studie- och karriärvägledare om du är osäker på vad som blir bäst för dig.

Kurser

 • Etnicitet och kulturmöten, 100 p
 • Grundläggande vård och omsorg, 100 p
 • Hälsopedagogik, 100 p
 • Kommunikation, 100 p
 • Lärande och utveckling, 100 p
 • Människors miljöer, 100 p
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 p
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 p
 • Specialpedagogik 1, 100 p

Du studerar grundskolekurser i svenska/svenska som andraspråk samtidigt som yrkesutbildningen, hälften av tiden yrkeskurser och hälften av tiden svenska. Om du blir klar med svenska på grundskolenivå fortsätter du läsa svenska på gymnasienivå.

Kurser, del 2

 • Barns lärande och växande, 100 p
 • Pedagogiskt arbete, 200 p
 • Skapande verksamhet, 100 p
 • Specialpedagogik 2, 100 p

Yrkeskurser går med 75 % studietakt. Därutöver ges yrkessvenska.

Här kan du se utbildningsplaner för studieformen klass, som visar när kurserna börjar och slutar. Med reservation för att ändringar kan komma att ske.

Utbildningsplan med kurser Barnskötare/Elevassistent, del 2, start oktober 2023 Pdf, 129.2 kB.

För att få bättre möjligheter till arbete kan du efter denna utbildning komplettera med en påbyggnad med 500 gymnasiepoäng, enligt Skolverkets yrkespaket Barnskötare-Elevassistent Bas och Påbyggnad Länk till annan webbplats.. Prata med skolan när denna påbyggnad erbjuds.

Utbildningen kostar ingenting men du får själv bekosta kurslitteratur.

Under utbildningen ingår praktik genom Arbetsplatsförlagt lärande 15 % av utbildningstiden, vilket innebär totalt ca 10-12 veckor i del 1, med lärande ute på en arbetsplats. Resor till och från APL-plats bekostas av dig som studerande.

För att få genomföra arbetsplatsförlagt lärande under din utbildning måste du begära ett utdrag ur belastningsregistret från polisen "utdrag för arbete inom skola eller förskola". Utdraget ska lämnas in till skolan i obrutet kuvert inför APL-perioden.

Om du har medicinska hinder i form av till exempel astma, allergier eller svårigheter att lyfta tungt är det viktigt att du tar reda på om det kan vara ett hinder i just detta yrke. Se mer på jobbafrisk.se Länk till annan webbplats..

 • Ansvarsfull
 • Uppmärksam
 • Flexibel
 • Förmåga att kommunicera, samarbeta och ta egna initiativ
 • Empati
 • Intresse för barn

Är detta yrke värt att satsa på? Du kan läsa mer om framtidsutsikterna för yrket på Hitta yrkesprognoser Länk till annan webbplats.. Om du vill veta hur arbetsmarknaden ser ut i Falun/Borlänge, kontakta Arbetsförmedlingen eller en branschorganisation för yrket, som exempel: Kommunal: https://www.kommunal.se/ Länk till annan webbplats.

När du studerar hos Vuxenutbildningen kan du ansöka om något av CSN:s tre olika studiestöd. Du kan ansöka om studiemedel som består av en bidragsdel och en valfri lånedel. Om du uppfyller villkoren kan du ansöka om studiestartsstöd, som bara består av bidrag. För dig som arbetar finns även ett omställningsstudiestöd. Mer information finns på csn.se Länk till annan webbplats.. Du kan också läsa mer här: Studieekonomi, poäng och studietakt Länk till annan webbplats.

Du som studerar en yrkesutbildning med svenska kan söka studiemedel för gymnasiala studier (yrkeskurserna) på 50 % och grundskolestudier (svenska) på 50 %.

Du som ansöker till utbildningen från annan kommun än Borlänge ska skriva ut din ansökan och skicka den till din hemkommun som måste bevilja Interkommunal ersättning (IKE). Detta görs i anslutning till din ansökan. Utan Interkommunal ersättning beviljas du inte utbildningen.

OBS: Beslut om Interkommunal ersättning måste vara antagningen tillhanda senast 7 dagar efter sista ansökningsdag.

Här kan du läsa om Arbetsförmedlingens information om Barnskötare och Elevassistent.

Barnskötare Länk till annan webbplats.

Elevassistent Länk till annan webbplats.

Se korta filmer om att arbeta som barnskötare och elevassistent

Barnskötare Länk till annan webbplats.

Elevassistent Länk till annan webbplats.

Vid frågor om utbildningen

Ta gärna gärna kontakt med undervisande lärare om utbildningen och dess innehåll.

Sandra Bernt, lärare
0243-662 33
sandra.bernt@borlange.se

 • Ingen giltig användare vald.