Borlänge kommuns logotyp

Svetsare med svenska

Vill du arbeta inom industrin som svetsare? Det här är utbildningen för dig som tycker om att skapa, har stort tålamod och är noggrann.

Utbildningen syftar till att ge de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta inom industrin.

Utbildningen bygger på Skolverkets nationella yrkespaket i kombination med det regionala behov som uttrycks av branschen i närregionen.

Kursstart

28 oktober 2024.

Ansökan

17 augusti-15 september 2024.

Länk till ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du har två veckor på dig att skicka in dina betyg och andra dokument. Senast 7 dagar efter ansökan stängt måste alla dokument vara inskickade till kommun@borlange.se eller inlämnade till kommunens Servicecenter.

Utbildningslängd och studietakt

114 veckor, heltidsutbildning.

Utbildningen pågår hela tiden och har därför inget uppehåll under sommaren eller jul och nyår.

Förkunskapskrav

Du behöver vara klar med sfi D för som förkunskap.

Studieform

Klassundervisning.

Skola

Yrkesakademin, Fraktgatan 5.

Kurser

 • Interna transporter (truck), 50 p
 • Interna transporter (travers), 50 p
 • Kälsvets 1, 100 p
 • Kälsvets 2, 100 p
 • Materialkunskap 1, 100 p
 • Produktionskunskap 1, 100 p
 • Produktionsutrustning 1, 100 p
 • Industriell mätteknik- grund, 50 p
 • Sammanfogning, 100 p
 • Stumsvets 1, 100 p
 • Stumsvets 2, 100 p
 • Svets grund, 100 p
 • Orienteringskurs 100 p (förberedelse inför licensbedömning) eller Komvuxarbete (förberedelse inför licensbedömning) 100 p

Utbildningen ger totalt 1050 (samt orienteringskurs på 100 poäng) eller 1150 gymnasiepoäng. Komvuxarbete krävs om du läser mot en gymnasieexamen.

Du studerar svenska på grundskolenivå samtidigt som yrkesutbildningen, hälften av tiden yrkeskurser och hälften av tiden svenska. Om du blir klar med svenska på grundskolenivå fortsätter du läsa svenska på gymnasienivå.

Besök utbildningen

Du som är intresserad av svetsutbildningen har möjlighet att besöka utbildningen på plats på Fraktgatan 5 i Borlänge. Varje tisdag klockan 10.00 kan du komma och få mer information från personal på skolan om utbildningen.

Mindre kostnad för kurslitteratur kan förekomma. Personlig skyddsutrustning finns att låna. Utbildningen är kostnadsfri.

Under utbildningen ingår praktik genom Arbetsplatsförlagt lärande 15 % av utbildningstiden.

Det föreligger risker på skolans utbildningar. Det kan handla om risker för olycksfall och ohälsa. Därför bedriver skolan kontinuerligt arbete att undersöka och bedöma vilka risker som finns i undervisningen. Under utbildningen kommer eleverna utföra moment som är riskfyllda som kan utgöra risk för en själv eller för andra personer i utbildningslokalen. Som en åtgärd i det skadeförebyggande arbetet kan elever stängas av från praktiska moment under del av utbildningstiden.

Om du har medicinska hinder i form av till exempel astma, allergier eller svårigheter att lyfta tungt är det viktigt att du tar reda på om det kan vara ett hinder i just detta yrke. Se mer på jobbafrisk.se Länk till annan webbplats.

 • Händig
 • Noggrann
 • Ansvarsfull
 • Kvalitetsmedveten
 • Serviceinriktad
 • Förmåga att följa instruktioner samt läsa och förstå ritningar

Är detta yrke värt att satsa på? Du kan läsa mer om framtidsutsikterna för yrket på Hitta yrkesprognoser Länk till annan webbplats.. Om du vill veta hur arbetsmarknaden ser ut i Falun/Borlänge, kontakta Arbetsförmedlingen eller en branschorganisation för yrket, som exempel: IF Metall - Startsida Länk till annan webbplats.

När du studerar hos Vuxenutbildningen kan du ansöka om något av CSN:s tre olika studiestöd. Du kan ansöka om studiemedel som består av en bidragsdel och en valfri lånedel. Om du uppfyller villkoren kan du ansöka om studiestartsstöd, som bara består av bidrag. För dig som arbetar finns även ett omställningsstudiestöd. Mer information finns på csn.se Länk till annan webbplats.. Du kan också läsa mer här: Studieekonomi, poäng och studietakt Länk till annan webbplats.

Du som studerar en kombinationsutbildning med yrkeskurser och grundskolesvenska kan söka studiemedel för gymnasiestudier (yrkeskurserna) omfattande 50 % och grundskolestudier omfattande 50 %.

Du som ansöker till yrkesutbildningen från annan kommun än Borlänge ska skriva ut din ansökan och skicka den till din hemkommun som måste bevilja Interkommunal ersättning (IKE). Detta görs i anslutning till din ansökan. Utan Interkommunal ersättning beviljas du inte utbildningen.

OBS: Beslut om IKE måste vara antagningen tillhanda senast 7 dagar efter sista ansökningsdag.

Här kan du läsa mer om Yrkesakademins information om utbildningen.

Svetsare Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa om Arbetsförmedlingens information om yrket.

Svetsare Länk till annan webbplats.

Vid frågor om utbildningen

Ta gärna gärna kontakt med undervisande lärare om utbildningen och dess innehåll.

Thomas Söderström
070-282 35 41
thomas.soderstrom@ya.se

Se en film om att jobba som svetsare

Youtube: Svetsare Yrkesfilm Arbetsförmedlingen'

Klicka på bilden ovan för att se klippet "Svetsare Yrkesfilm Arbetsförmedlingen" på Youtube.

 • Ingen giltig användare vald.