Borlänge kommuns logotyp

Vårdbiträde med svenska

Vill du arbeta med människor som av olika anledningar är i behov av vård, stöd och uppmuntran? Som vårdbiträde eller undersköterska kan du arbeta inom exempelvis äldreomsorg, på en vårdcentral, inom psykiatri eller daglig verksamhet. Vårdyrket innebär ofta tjänstgöring under kvällar och helger. Behovet av personal inom vård och omsorg är stort.

Inom äldreomsorg handlar dina arbetsuppgifter ofta om att ge hjälp med personlig omvårdnad och hygien, städning, tvätt, hjälpa till vid måltider samt vid sociala aktiviteter. Om du arbetar inom hälso- och sjukvård kan arbetsuppgifterna bestå av omvårdnad, lägga om sår, mäta blodtryck samt städning av apparatur eller förråd.

Inom vården kan du arbeta ensam, exempelvis inom hemtjänsten eller som personlig assistent. På grupp- och äldreboende arbetar du däremot oftast i grupp.

Kursstart

Ingen planerad start under 2024.

Ansökan

Ej fastställt

Länk till ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du har två veckor på dig att skicka in dina betyg och andra dokument. Senast 7 dagar efter ansökan stängt måste alla dokument vara inskickade till kommun@borlange.se eller inlämnade till kommunens Servicecenter.

Utbildningslängd och studietakt

80 veckor, heltidsutbildning.

Utbildningen pågår hela tiden och har därför inget uppehåll under sommaren eller jul och nyår.

Förkunskapskrav

 • Godkända betyg i kurs D i svenska för invandrare (sfi D) eller motsvarande.

Om du har tidigare kunskaper i detta ämne men saknar godkänt betyg, görs en bedömning i fall du istället erbjuds att visa dina kunskaper genom ett nivåtest.

Studieform

Klassundervisning.

Skola

Komvux, målaregatan 13.

Om du är i slutet på svenska på grundskolenivå

Om du befinner dig i slutet på svenska på grundskolenivå kan du ofta få en kortare utbildningstid om du först läser klart alla delkurserna och sedan ansöker till Vård och omsorg på gymnasienivå i stället. Kontakta gärna en studie- och karriärvägledare om du är osäker på vad som blir bäst för dig.

Kurser

 • Anatomi och fysiologi 1, 50 p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 p
 • Gerontologi och geriatrik, 100 p
 • Hälso- och sjukvård 1, 100 p
 • Omvårdnad 1, 100 p
 • Psykiatri 1, 100 p
 • Psykologi 1, 50 p
 • Social omsorg 1, 100 p
 • Grundläggande svenska/svenska som andraspråk
 • Orienteringskurs - Digital kompetens, 50 p
 • Orienteringskurs - yrkessvenska, 200 p

Du studerar svenska på grundskolenivå samtidigt som yrkesutbildningen, hälften av tiden yrkeskurser och hälften av tiden svenska.

Om du blir klar med svenska på grundskolenivå fortsätter du läsa svenska på gymnasienivå.

Fortsätta läsa till undersköterska efter utbildningen

Denna utbildning är del 1 av vård- och omsorgsutbildningen, som innebär att du kan söka tjänst som vårdbiträde efter avslutad utbildning. Vill du efter utbildningen ansöka till del 2, för att kunna söka tjänst som undersköterska, behöver du även ha godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande. Du kan läsa om innehåll och kursstarter i del 2 här.

Utbildningsplan med kurser

Utbildningsplan Vård och omsorg med svenska, start augusti 2023 Pdf, 124.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Du får själv bekosta kurslitteratur och resor till studiebesök inom utbildningen. Utbildningen kostar inget, men en mindre kostnad för böcker och annat kursmaterial kan förekomma.

Som en del av utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL).  APL innebär att vara på en arbetsplats med en handledare på plats. Tiden för APL omfattar även helger och kvällar. Vissa resor kan bli aktuellt i samband med APL. Om du studerar mot Vårdbiträde är APL-tiden sex veckor under utbildningen.

Om du har medicinska hinder i form av till exempel astma, allergier eller svårigheter att lyfta tungt är det viktigt att du tar reda på om det kan vara ett hinder i just detta yrke. Se mer på jobbafrisk.se Länk till annan webbplats.

 • Empatisk
 • Positiv
 • Noggrann
 • Uppmärksam
 • Samarbetsförmåga
 • Bra på att kommunicera med andra

Är detta yrke värt att satsa på? Du kan läsa mer om framtidsutsikterna för yrket på Hitta yrkesprognoser Länk till annan webbplats.. Om du vill veta hur arbetsmarknaden ser ut i Falun/Borlänge, kontakta Arbetsförmedlingen eller en branschorganisation för yrket.

När du studerar hos Vuxenutbildningen kan du ansöka om något av CSN:s tre olika studiestöd. Du kan ansöka om studiemedel som består av en bidragsdel och en valfri lånedel. Om du uppfyller villkoren kan du ansöka om studiestartsstöd, som bara består av bidrag. För dig som arbetar finns även ett omställningsstudiestöd. Mer information finns på csn.se Länk till annan webbplats.. Du kan också läsa mer här: Studieekonomi, poäng och studietakt Länk till annan webbplats.

Du som studerar en yrkesutbildning med svenska kan söka studiemedel för gymnasiala studier (yrkeskurserna) på 50 % och grundskolestudier (svenska) på 50 %.

Du som ansöker till utbildningen från annan kommun än Borlänge ska skriva ut din ansökan och skicka den till din hemkommun som måste bevilja Interkommunal ersättning (IKE). Detta görs i anslutning till din ansökan. Utan Interkommunal ersättning beviljas du inte utbildningen.

OBS: Beslut om IKE måste vara antagningen tillhanda senast 7 dagar efter sista ansökningsdag.

Här kan du läsa om Arbetsförmedlingens information om yrket .

Vårdbiträde Länk till annan webbplats.

Vid frågor om utbildningen

Ta gärna gärna kontakt med undervisande lärare om utbildningen och dess innehåll.

Danne Persson, lärare
danne.persson@borlange.se

Se en kort film om att arbeta som vårdbiträde