Borlänge kommuns logotyp

Yrkesutbildningar på gymnasienivå

Vill du bli mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden? Genom att läsa en yrkesutbildning på gymnasienivå kan du öka dina möjligheter till att få jobb.

Hos Vuxenutbildningen Borlänge finns ett brett urval av yrkesutbildningar att välja mellan. Utbildningarna innehåller praktik och är kortare än yrkesprogrammen i gymnasieskolan. 

När du läser en yrkesutbildning på gymnasial nivå hos Vuxenutbildningen läser du i de flesta fall enbart yrkeskurserna. Genom att du inte läser övriga teoretiska ämnen kortas längden på utbildningen ner. 

Yrkesutbildningar som startar januari 2022

Arbete pågår med att planera utbudet för yrkesutbildningar inför 2022. Ansökan till yrkesutbildningar som startar i januari görs 1 november - 28 november 2021.

Nedan framgår de utbildningar som preliminärt ska erbjudas till januaristarten.

Utbildningarna startar om erfoderliga beslut fattas.

Länk till ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Yrkesutbildningar och starter i Falun eller andra kommuner

Yrkesutbildningar i Falun och andra kommuner kan ha helt andra ansökningsperioder än i Borlänge. I dessa fall måste du som sökande undersöka vilken ansökningsperiod som gäller för dem.

Hur går urvalet till?

Om det är fler ansökningar än platser görs urval utifrån Skolverkets riktlinjer.

Vid urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande

  1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
  2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan,
  3. är eller riskerar att bli arbetslös,
  4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
  5. behöver utbildningen för planerat yrkesval
  • Ingen giltig användare vald.