Borlänge kommuns logotyp

Barnskötare/Elevassistent

Vill du bli barnskötare eller elevassistent? Du lär dig om barns och ungas utveckling, lärande, behov och deras rättigheter. Du får en god förberedelse för arbetet som barnskötare i förskolan eller elevassistent i skolan.

Teori varvas med praktiska moment under utbildningen. Tillgång till dator krävs för att genomföra utbildningen och det är en fördel om du har viss datavana.

Kursstart

Preliminärt mars 2025.

Ansökan

Ansökan har stängt

Länk till ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter du gjort ansökan har du två veckor på dig att skicka in dina betyg och andra dokument, dock ska dokumenten ha inkommit senast senast 7 dagar efter ansökan stängt. Vid restplatsansökan ska betyg och andra dokument skickas in samtidigt som ansökan.

Utbildningslängd och studietakt

70 veckor.

Utbildningen har uppehåll under sommaren. Heltidsutbildning, det vill säga studier 40 timmar/vecka.

Förkunskapskrav

 • Godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande.

Om du har tidigare kunskaper i detta ämne men saknar godkänt betyg, görs en bedömning i fall du istället erbjuds att visa dina kunskaper genom ett nivåtest.

OBS! Om du inte uppfyller detta krav finns även utbildningen i kombination med svenska, se Barnskötare/Elevassistent Bas med svenska.

Studieform

Klassrumsundervisning.

Skola

Komvux, Målaregatan 13

Kurser

 • Barns lärande och växande, 100 p
 • Etnicitet och kulturmöten, 100 p
 • Grundläggande vård och omsorg, 100 p
 • Hälsopedagogik, 100 p
 • Kommunikation, 100 p
 • Lärande och utveckling, 100 p
 • Människors miljöer, 100 p
 • Pedagogiskt arbete, 200 p
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 p
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 p
 • Skapande verksamhet, 100 p
 • Specialpedagogik 1, 100 p
 • Specialpedagogik 2, 100 p
 • Yrkessvenska utifrån behov, enskilda fall (orienteringskurs)
 • Svenska/svenska som andraspråk 1, 2 eller 3, beroende på tidigare betyg, 100 p. Har du betyg i svenska/svenska som andraspråk 3, behöver du inte läsa denna kurs.

Utbildningen ger totalt 1400 gymnasiepoäng (yrkeskurser).

Utbildningsplan med kurser

Här kan du se en poängplan med kurser och när de planeras att gå. Med reservation för ändringar.

Utbildningsplan Barnskötare/elevassistent start augusti 2023 Pdf, 67.1 kB.

Utbildningsplan Barnskötare/elevassistent start januari 2024 Pdf, 123.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Undervisningen är kostnadsfri, däremot får du själv betala kurslitteratur och annat studiematerial du kan behöva. Nedan finns lista på kurslitteratur som ingår i utbildningen.

Lista kurslitteratur Pdf, 103 kB, öppnas i nytt fönster.

Under utbildningen ingår praktik genom Arbetsplatsförlagt lärande 15 % av utbildningstiden, vilket innebär totalt ca 10-12 veckor med lärande ute på en arbetsplats. Resor till och från APL-plats bekostas av dig som studerande.

Om du har medicinska hinder i form av till exempel astma, allergier eller svårigheter att lyfta tungt är det viktigt att du tar reda på om det kan vara ett hinder i just detta yrke. Se mer på jobbafrisk.se Länk till annan webbplats..

För att få genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL) under din utbildning måste du begära ett utdrag ur belastningsregistret från polisen "utdrag för arbete inom skola eller förskola". Utdraget ska lämnas in till skolan i obrutet kuvert inför APL-perioden.

 • Ansvarsfull
 • Uppmärksam
 • Flexibel
 • Förmåga att kommunicera, samarbeta och ta egna initiativ
 • Empati
 • Intresse för barns utveckling och lärande

Är detta yrke värt att satsa på? Du kan läsa mer om framtidsutsikterna för yrket på Hitta yrkesprognoser Länk till annan webbplats.. Om du vill veta hur arbetsmarknaden ser ut i Falun/Borlänge, kontakta Arbetsförmedlingen eller en branschorganisation för yrket, som exempel https://www.kommunal.se/ Länk till annan webbplats.

För att bli behörig till yrkeshögskola eller studier på högskola/universitet behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser som leder till yrkesexamen omfattande 2400 poäng, varav 100 poäng är ett godkänt komvuxarbete/gymnasiearbete. För grundläggande behörighet till högskola behöver vissa kurser i svenska och engelska ingå. Du kan läsa mer här: Gymnasieexamen och slutbetyg Länk till annan webbplats.

När du studerar hos Vuxenutbildningen kan du ansöka om något av CSN:s tre olika studiestöd. Du kan ansöka om studiemedel som består av en bidragsdel och en valfri lånedel. Om du uppfyller villkoren kan du ansöka om studiestartsstöd, som bara består av bidrag. För dig som arbetar finns även ett omställningsstudiestöd. Mer information finns på csn.se Länk till annan webbplats.. Du kan också läsa mer här: Studieekonomi, poäng och studietakt Länk till annan webbplats.

Har du redan vissa kunskaper och erfarenheter inom området kan dessa valideras. Validering innebär att dina kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms. Validering kan användas för att anpassa utbildningen eller att förkorta den.

Du som söker till utbildningen från annan kommun än Borlänge ska skriva ut din ansökan och skicka den till din hemkommun som måste bevilja Interkommunal ersättning (IKE). Detta görs i anslutning till din ansökan. Utan Interkommunal ersättning beviljas du inte utbildningen.

OBS: Beslut om IKE måste vara antagningen tillhanda senast 7 dagar efter sista ansökningsdag.

Här kan du läsa om Arbetsförmedlingens information om Barnskötare och Elevassistent.

Barnskötare Länk till annan webbplats.

Elevassistent Länk till annan webbplats.

Vid frågor om utbildningen

Ta gärna gärna kontakt med undervisande lärare om utbildningen och dess innehåll.

Sandra Bernt, lärare
sandra.bernt@borlange.se

Lena Lindberg Jansson
lena.jansson1@borlange.se

Youtube: Barnskötare, världens viktigaste jobb

Klicka på bilden ovan för att se klippet "Barnskötare - världens viktigaste jobb" på Youtube.

Youtube: Elevassistent Yrkesfilm Arbetsförmedlingen

Klicka på bilden ovan för att se klippet "Elevassistent Yrkesfilm Arbetsförmedlingen" på Youtube.