Borlänge kommuns logotyp

Barnskötare/Elevassistent

Vill du bli barnskötare? Du lär dig om barns och ungas utveckling, lärande, behov och deras rättigheter. Du får en god förberedelse för arbetet som barnskötare i förskolan.

Utbildningen genomförs med klassrumsundervisning. Teori varvas med praktiska moment under utbildningen. Tillgång till dator krävs för att genomföra utbildningen och det är en fördel om du har viss datavana.

Du kommer vara ute på arbetsplatsförlagt lärande (APL) under ca 10 veckor där du lär dig det praktiska under utbildningen. Praktiken är ett bra tillfälle för dig att visa arbetsgivaren dina kunskaper. 

Film om dessa yrken finns längre ner på sidan!

Utbildningsstart

Nästa start är 10 januari 2022.

Är du?

Ansvarsfull, uppmärksam, och flexibel? Har du förmåga att kommunicera, samarbeta och ta egna initiativ? Vill du arbeta med barn i förskola eller skola? Då kan barnskötare och elevassistent vara yrken som passar dig!

Förutsättningar för att kunna studera på utbildningen

För att ha förutsättningar att kunna studera utbildningen ska du ha

 • godkänt i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå

Du som läst inom Vuxenutbildningen måste ha godkänt betyg i delkurs 4 i ovanstående ämne. Vi erbjuder nivåtest för dig som inte har betyg.

Ingående kurser

 • Barns lärande och växande, 100 p
 • Etnicitet och kulturmöten, 100 p
 • Grundläggande vård och omsorg, 100 p
 • Hälsopedagogik, 100 p
 • Kommunikation, 100 p
 • Komvuxarbete, 100 p
 • Lärande och utveckling, 100 p
 • Människors miljöer, 100 p
 • Pedagogiskt arbete, 200 p
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 p
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 p
 • Skapande verksamhet, 100 p
 • Specialpedagogik 1, 100 p
 • Specialpedagogik 2, 100 p
 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 p
 • Yrkessvenska (orienteringskurs), 150 p

Utbildningen ger totalt 1600 gymnasiepoäng samt 150 poäng yrkessvenska. Personer som redan har svenska 1/svenska som andraspråk 1 får studera Fritids- och idrottskunskap 100 poäng.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Under utbildningen ingår praktik genom Arbetsplatsförlagt lärande 15 % av utbildningstiden, vilket innebär totalt ca 10-12 veckor.

Yrkessvenska

Yrkessvenska ingår inom utbildningen, för dig som inte är född i Sverige och behöver extra hjälp med svenska språket.

Poängplan med kurser

Här kan du se en poängplan med kurser och när de planeras att gå. Med reservation för ändringar.

Poängplan Barnskötare/elevassistent start januari 2022 Pdf, 86.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Poängplan Banskötare/elevassistent start augusti 2021 Pdf, 104.5 kB.

Studieform

Utbildningen går med klassundervisning.

Utbildningslängd

Utbildningen pågår i cirka 4 terminer. Jul- och sommaruppehåll förekommer.

Heltidsutbildning

Utbildningen bedrivs på heltid, studietakt 100 %. Det innebär att du förväntas lägga ner minst 8 timmar/dag (lektioner och hemstudier). Den schemalagda tiden är cirka 20 timmer/vecka och du behöver därutöver studera minst 20 timmar/vecka på egen hand.

Utbildningsanordnare

Komvux är utbildningsanordnare för Barnskötarutbildningen. Vissa kurser kan under utbildningens gång genomföras hos annan utbildningsanordnare.

Dator för att genomföra utbildningen

Det är viktigt att du har tillgång till en dator för att på ett bra sätt kunna genomföra utbildningen.

Kurslitteratur

Undervisningen är kostnadsfri, däremot får du själv betala kurslitteratur och annat studiematerial du kan behöva. Nedan finns lista på kurslitteratur som ingår i utbildningen.

Lista kurslitteratur Pdf, 110.8 kB.

Ansökningsperiod

Ansökningsperiod är 1 november - 28 november 2021. Vid din ansökan ska betygsbilagor vara bifogade senast 12 dagar efter sista ansökningsdag (gäller ej restplatsansökan).

Länk till ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sökande från annan kommun än Borlänge

Du som söker till utbildningen från annan kommun än Borlänge ska skriva ut din ansökan och skicka den till din hemkommun som måste bevilja Interkommunal ersättning (IKE). Detta görs i anslutning till din ansökan. Utan Interkommunal ersättning beviljas du inte utbildningen.

OBS: Beslut om IKE måste vara antagningen tillhanda senast 12 dagar efter sista ansökningsdag.

Hälsoscreening

Inför APL kan det bli aktuellt att studerande genomför en hälsoscreening med frågor om din hälsa.

Utdrag ur belastningsregistret

För att få genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL) under din utbildning måste du begära ett utdrag ur belastningsregistret från polisen. Utdraget ska lämnas in till utbildningens utförare i obrutet kuvert inför APL-perioden. 

Studiestöd från CSN

När du studerar hos Vuxenutbildningen kan du ansöka om något av CSN:s två olika studiestöd. Du kan ansöka om studiemedel som består av en bidragsdel och en valfri lånedel. Om du uppfyller villkoren kan du ansöka om studiestartsstöd, som bara består av bidrag. Mer information finns på csn.se Länk till annan webbplats.. Du kan också läsa mer här: Studiekonomi, poäng och studietakt Länk till annan webbplats.

Arbetsmarknad

Är detta yrke värt att satsa på? Du kan läsa mer om framtidsutsikterna för yrket på arbetsförmedlingens hemsida. Sök på "Yrkeskompassen". OBS! Även om det kommer finnas jobb i Dalarna kan det variera mellan kommunerna, vilket innebär att det kan krävas att du får flytta/pendla till en annan kommun. Om du vill veta hur arbetsmarknaden ser ut i Falun/Borlänge, kontakta Arbetsförmedlingen eller en branschorganisation för yrket, se nedan.

Branschorganisation

Kommunal: https://www.kommunal.se/ Länk till annan webbplats.

Behörighet till yrkeshögskola och högskola

För att bli behörig till yrkeshögskola eller studier på högskola/universitet behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser som leder till yrkesexamen omfattande 2400 poäng, varav 100 poäng är ett godkänt komvuxarbete. Yrkesexamen behöver då inkludera kurser som ger grundläggande behörighet. Goda kunskaper i svenska krävs.

Filmer om att arbeta som barnskötare och elevassistent