Borlänge kommuns logotyp

Byggutbildningar

Vuxenutbildningen erbjuder flera inriktningar inom byggutbildningen.

Efter en gemensam utbildningsdel väljer du sedan någon av inriktningarna till:

 • Betongarbetare
 • Murare
 • Plattsättare
 • Snickare

Kursstart

19 augusti 2024

28 oktober 2024

Ansökan

27 april - 2 juni ansökningsperiod inför start i augusti 2024

17 augusti - 15 september ansökningsperiod inför oktober 2024

Länk till ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter du gjort ansökan har du två veckor på dig att skicka in dina betyg och andra dokument, dock ska dokumenten ha inkommit senast senast 7 dagar efter ansökan stängt.

Vid restplatsansökan ska betyg och andra dokument skickas in samtidigt som ansökan.

Utbildningslängd och studietakt

55 eller 60 veckor, heltidsstudier. Inget uppehåll under sommaren eller jul och nyår.

Förkunskapskrav

 • Godkända betyg i matematik på grundskolenivå
 • Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå

Om du har tidigare kunskaper i ett eller flera av dessa ämnen men saknar godkänt betyg, görs en bedömning i fall du istället erbjuds att visa dina kunskaper genom nivåtest.

B-körkort är ofta ett krav för att få arbete efter utbildningen, då du behöver kunna ta dig till olika arbetsplatser.

OBS! Om du inte uppfyller dessa krav finns utbildningen i kombination med svenska, se Byggutbildningar med svenska.

Studieform

Klassundervisning.

Skola

Yrkesakademin, Fraktgatan 5

Gemensamma kurser, 800 p

Här kan du se vilka kurser som är gemensamma i byggutbildningen.

 • Introduktion till yrket, 100 p
 • Husbyggnadsprocessen, 200 p
 • Husbyggnad 1, 100 p
 • Husbyggnad 2, 200 p
 • Husbyggnad 3, ombyggnad, 200 p

Efter de gemensamma kurserna väljer du inriktning till Betongarbetare, Murare, Plattsättare eller Snickare på din skola.

Valfri kurs

Svenska/svenska som andraspråk 1, 2 eller 3, beroende på tidigare betyg, 100 p (OBS! Frivillig kurs som ger något högre studietakt än heltid. Önskas avbrott i kursen meddelas skolan.)

Kurser Betongarbetare, 400 p

 • Betong 1 lågform och platta på mark, 100 p
 • Betong 2 väggar och pelare, 100 p
 • Betong 3 bärlag, 100 p
 • Betong 4, golv, 100 p

Tillval

 • Komvuxarbete, 100 p (OBS! Frivillig kurs som krävs om man läser mot gymnasieexamen, ger en utbildningslängd på 65 veckor.)

Kurser Murare, 300 p

 • Mur- och putsverk 1 grundmurar, 100 p
 • Mur- och putsverk 2 murverk, 100 p
 • Mur- och putsverk 3, 100 p

Tillval

 • Komvuxarbete, 100 p (OBS! Frivillig kurs som krävs om man läser mot gymnasieexamen, ger en utbildningslängd på 60 veckor.)

Kurser Plattsättare, 500 p

 • Specialyrken 1, 100 p
 • Specialyrken 2, 200 p
 • Specialyrken 3, 200 p

Tillval

 • Komvuxarbete, 100 p (OBS! Frivillig kurs som krävs om man läser mot gymnasieexamen, ger en utbildningslängd på 70 veckor.)

Kurser Snickare, 300 p

 • Trä 1 stommar, 100 p
 • Trä 2 beklädnad, 100 p
 • Trä 3 montage, 100 p

Tillval

 • Komvuxarbete, 100 p (OBS! Frivillig kurs som krävs om man läser mot gymnasieexamen, ger en utbildningslängd på 60 veckor.)

Besök utbildningen

Du som är intresserad av Byggutbildningen har möjlighet att besöka utbildningen på plats på Fraktgatan 5 i Borlänge. Varje tisdag klockan 10.00 kan du komma och få mer information från personal på skolan om utbildningen.

Utbildningsplan med kurser

Utbildningsplan Byggutbildningar, start augusti 2023 Pdf, 150 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbildningsplan Bygg, CNC, Elektriker, Fastighetsskötare, Svetsutbildning, start oktober 2023 Excel, 32.7 kB.

Utbildningsplan Bygg, CNC, Fastighetsskötare, Svetsutbildning med start januari 2024 Excel, 24.6 kB.

Utbildningsplan Bygg, CNC, Elektriker, Fastighetsskötare, Svetsutbildning med start mars 2024 Excel, 26.2 kB.

Mindre kostnad för kurslitteratur kan förekomma. Personlig skyddsutrustning finns att låna. Utbildningen är kostnadsfri.

Under utbildningen ingår praktik genom Arbetsplatsförlagt lärande 15 % av utbildningstiden, vilket innebär totalt 7-8 veckor.

Om du har medicinska hinder i form av till exempel astma, allergier eller svårigheter att lyfta tungt är det viktigt att du tar reda på om det kan vara ett hinder i just detta yrke. Se mer på jobbafrisk.se Länk till annan webbplats..

Det föreligger risker på Yrkesakademins utbildningar. Det kan handla om risker för olycksfall och ohälsa. Därför bedriver Yrkesakademin kontinuerligt arbete att undersöka och bedöma vilka risker som finns i undervisningen. Under utbildningen kommer eleverna utföra moment som är riskfyllda och kan utgöra risk för sig själv eller andra personer i utbildningslokalen. Som en åtgärd i det skadeförebyggande arbetet kan elever stängas av från praktiska moment under del av utbildningstiden.

Betongarbetare

 • Gilla utmaningar
 • Noggrann
 • Inte rädd att arbeta i högt tempo med tungt kroppsarbete
 • Vara beredd på att pendla till jobbet ibland

Murare

 • Praktiskt lagd
 • Hitta kreativa lösningar på problem,
 • Noggrann
 • Lätt för att samarbeta
 • Mån om att få ett resultat som både håller och ser bra ut
 • Ha mjuka handleder
 • Orädd för att bli lortig och för höga höjder

Snickare

 • Händig med bra finmotorik
 • Noggrann
 • Ansvarsfull
 • Effektiv
 • En kreativ problemlösare
 • Intresserad av matematik
 • Kommunikationsförmåga
 • Kan anpassa sig efter ritningar och förslag
 • Gillar att arbeta i varierade miljöer

Efter utbildningen följer färdigutbildning på ett företag inom branschen. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt gällande avtal. Du måste själv söka anställning som lärling. Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 6800 timmar.

Är detta yrke värt att satsa på? Du kan läsa mer om framtidsutsikterna för yrket på Hitta yrkesprognoser Länk till annan webbplats.. Om du vill veta hur arbetsmarknaden ser ut i Falun/Borlänge, kontakta Arbetsförmedlingen eller en branschorganisation för yrket, som exempel:

Byggnads (Svenska Byggnadsarbetareförbundet) - Byggnads Länk till annan webbplats.

Byggbranschens Yrkesnämnd, BYN (byggbranschensyrkesnamnd.se) Länk till annan webbplats.

För att bli behörig till yrkeshögskola eller studier på högskola/universitet behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser som leder till yrkesexamen omfattande 2400 poäng, varav 100 poäng är ett godkänt komvuxarbete/gymnasiearbete. För grundläggande behörighet till högskola behöver vissa kurser i svenska och engelska ingå. Du kan läsa mer här: Gymnasieexamen och slutbetyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du studerar hos Vuxenutbildningen kan du ansöka om något av CSN:s tre olika studiestöd. Du kan ansöka om studiemedel som består av en bidragsdel och en valfri lånedel. Om du uppfyller villkoren kan du ansöka om studiestartsstöd, som bara består av bidrag. För dig som arbetar finns även ett omställningsstudiestöd. Mer information finns på csn.se Länk till annan webbplats.. Du kan också läsa mer här: Studieekonomi, poäng och studietakt Länk till annan webbplats.

Har du redan vissa kunskaper och erfarenheter inom området kan dessa valideras. Validering innebär att dina kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms. Validering kan användas för att anpassa utbildningen eller att förkorta den.

Du som ansöker till yrkesutbildningen från annan kommun än Borlänge ska skriva ut din ansökan och skicka den till din hemkommun som måste bevilja Interkommunal ersättning (IKE). Detta görs i anslutning till din ansökan. Utan Interkommunal ersättning beviljas du inte utbildningen.

OBS: Beslut om IKE måste vara antagningen tillhanda senast 12 dagar efter sista ansökningsdag.

Film om snickare

Två byggnadsarbetare.

Klicka på bilden för att se Arbetsförmedlingens film om snickaryrket på YouTube.

Vid frågor om utbildningen

Ta gärna gärna kontakt med undervisande lärare om utbildningen och dess innehåll.

Tommy Kieksi, lärare
070-864 07 32
tommy.kieksi@ya.se