Borlänge kommuns logotyp
CNC-operatör

CNC-operatör

Som CNC-operatör arbetar man med att sköta datorstyrda maskiner som genom till exempel svarvning, borrning eller fräsning tillverkar detaljer av metall, trä eller plast. Efter utbildningen kan du arbeta med grundläggande arbetsuppgifter inom CNC.

CNC (Computer Numerical Control) är ett datorsystem för att styra verkstadsmaskiner i tillverkningsindustrin. Med hjälp av styrsystemet kan man tillverka komplicerade delar på ett enhetligt och automatiskt sätt.

Efterfrågan på CNC-operatörer förväntas öka de närmaste tio åren när industrierna automatiseras och rationaliseras bland annat genom ny teknik.

Kursstart

19 augusti 2024

28 augusti 2024

Ansökan

27 april - 2 juni ansökningsperiod inför start i augusti 2024

17 augusti - 15 september ansökningsperiod inför oktober 2024

Länk till ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter du gjort ansökan har du två veckor på dig att skicka in dina betyg och andra dokument, dock ska dokumenten ha inkommit senast senast 7 dagar efter ansökan stängt.

Vid restplatsansökan ska betyg och andra dokument skickas in samtidigt som ansökan.

Utbildningslängd och studietakt

53 veckor, heltidsstudier.

Inget uppehåll under sommaren eller jul och nyår.

Förkunskapskrav

 • Godkända betyg i matematik på grundskolenivå
 • Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå

Om du har tidigare kunskaper i ett eller flera av dessa ämnen men saknar godkänt betyg, görs en bedömning i fall du istället erbjuds att visa dina kunskaper genom ett nivåtest.

Studieform

Klassundervisning.

Skola

Yrkesakademin, Fraktgatan 5 i Borlänge. Kurserna i Truck och travers genomförs på Främbyvägen 6 i Falun.

Kurser, 1050 p

 • Datorstyrd produktion 1, 100 p
 • Datorstyrd produktion 2, 100 p
 • Datorstyrd produktion 3, 100 p
 • Datorstyrd produktion 4, 100 p
 • Datorstyrd produktion 5, 100 p
 • Industriell mätteknik grund, 50 p
 • Produktionskunskap 1, 100 p
 • Produktionsutrustning 1, 100 p
 • Svets grund, 100 p
 • Interna transporter (truck), 50 p
 • Interna transporter (travers), 50 p
 • Komvuxarbete, 100 p (grönt certifikat) eller Orienteringskurs, 100 p (om du redan har Komvuxarbetet klart)

Valfri kurs sökbar i anslutning till ansökan

 • Svenska/svenska som andraspråk 1, 2 eller 3, beroende på tidigare betyg, 100 p (OBS! Frivillig kurs som ger något högre studietakt än heltid. Önskas avbrott i kursen meddelas skolan.)

Besök utbildningen

Du som är intresserad av CNC-utbildningen har möjlighet att besöka utbildningen på plats på Fraktgatan 5 i Borlänge. Varje tisdag klockan 10.00 kan du komma och få mer information från personal på skolan om utbildningen.

Grön nivå är ett verktyg för validering och certifiering av personal som arbetar med CNC-styrda maskiner för skärande bearbetning. 

Målet är att du ska få kunskaper under utbildningen för att klara den praktiska delen (4 timmar). För att klara det teoretiska provet (3 timmar) bör du läsa in mera teori utöver kursen. Till det har du möjlighet att låna litteratur av skolan.

Mindre kostnad för kurslitteratur kan förekomma. Personlig skyddsutrustning finns att låna. Utbildningen är kostnadsfri.

Under utbildningen ingår praktik genom Arbetsplatsförlagt lärande 15 % av utbildningstiden, vilket innebär totalt sex veckor.

Om du har medicinska hinder i form av till exempel astma, allergier eller svårigheter att lyfta tungt är det viktigt att du tar reda på om det kan vara ett hinder i just detta yrke. Se mer på jobbafrisk.se Länk till annan webbplats.

 • Noggrann
 • Kvalitets- och resultatinriktad
 • Samarbetsförmåga
 • Initiativförmåga

Är detta yrke värt att satsa på? Du kan läsa mer om framtidsutsikterna för yrket på Hitta yrkesprognoser Länk till annan webbplats.. Om du vill veta hur arbetsmarknaden ser ut i Falun/Borlänge, kontakta Arbetsförmedlingen eller en branschorganisation för yrket, som exempel: https://www.ifmetall.se/ Länk till annan webbplats.

För att bli behörig till yrkeshögskola eller studier på högskola/universitet behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser som leder till yrkesexamen omfattande 2400 poäng, varav 100 poäng är ett godkänt komvuxarbete/gymnasiearbete. För grundläggande behörighet till högskola behöver vissa kurser i svenska och engelska ingå. Du kan läsa mer här: Gymnasieexamen och slutbetyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du studerar hos Vuxenutbildningen kan du ansöka om något av CSN:s tre olika studiestöd. Du kan ansöka om studiemedel som består av en bidragsdel och en valfri lånedel. Om du uppfyller villkoren kan du ansöka om studiestartsstöd, som bara består av bidrag. För dig som arbetar finns även ett omställningsstudiestöd. Mer information finns på csn.se Länk till annan webbplats.. Du kan också läsa mer här: Studieekonomi, poäng och studietakt Länk till annan webbplats.

Har du redan vissa kunskaper och erfarenheter inom området kan dessa valideras. Validering innebär att dina kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms. Validering kan användas för att anpassa utbildningen eller att förkorta den.

Du som söker till utbildningen från annan kommun än Borlänge ska skriva ut din ansökan och skicka den till din hemkommun som måste bevilja Interkommunal ersättning (IKE). Detta görs i anslutning till din ansökan. Utan Interkommunal ersättning beviljas du inte utbildningen.

OBS: Beslut om IKE måste vara antagningen tillhanda senast 7 dagar efter sista ansökningsdag.

Här kan du läsa om Arbetsförmedlingens information om yrket.

CNC-operatör Länk till annan webbplats.

Vid frågor om utbildningen

Ta gärna gärna kontakt med undervisande lärare om utbildningen och dess innehåll.

Mathias Rofelt
070-810 97 40
mathias.rofelt@ya.se

Film om CNC-operatör

CNC-operatör i industrilokal.

Klicka på bilden för att se en kort film om yrket CNC-operatör på YouTube.