Borlänge kommuns logotyp

Elektriker

Är du noggrann, har ett tekniskt intresse och vill ha ett rörligt och varierat jobb? Då kan vår elektrikerutbildning vara något för dig.

Utbildningen riktar sig till dig som vill jobba som elektriker. Elektrikern arbetar med flera olika uppgifter beroende på sin inriktning. Efter de gemensamma kurserna väljer du vilken av de tre inriktningarna som du vill läsa.

Utbildningen bygger på Skolverkets nationella yrkespaket som elbranschen varit med och tagit fram. Det krävs en hel del självstudier och matematisk förmåga för denna utbildning.

Installationselektriker

Installationselektriker installerar elektrisk utrustning i alla typer av fastigheter. Det kan vara montering av elcentraler och belysning, dra elledningar och installera strömbrytare. Efter utbildningen kan du direkt påbörja 1600 timmars lärlingstid med lärlingslön på ett branschanslutet företag.

Industrielektriker

Industrielektriker arbetar med att installera och montera el- och automationsutrustning, t ex styr- och reglersystem på olika industrier. En utbildning för dig som vill påbörja en anställning utan lärlingstid.

Larm- och säkerhetstekniker

Larm- och säkerhetstekniker arbetar oftast i ett elektronikföretag med att installera, programmera och driftsäkra olika säkerhetssystem som till exempel brandlarm, inbrottslarm och passersystem. En utbildning för dig som direkt vill påbörja en anställning utan lärlingstid.

Kursstart

19 augusti 2024

28 oktober 2024

Ansökan

27 april - 2 juni ansökningsperiod inför start i augusti 2024

17 augusti - 15 september ansökningsperiod inför oktober 2024

Länk till ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter du gjort ansökan har du två veckor på dig att skicka in dina betyg och andra dokument, dock ska dokumenten ha inkommit senast senast 7 dagar efter ansökan stängt.

Vid restplatsansökan ska betyg och andra dokument skickas in samtidigt som ansökan.

Utbildningslängd och studietakt

Cirka 75-80 veckor beroende på inriktning, heltidsstudier.

Eventuellt tillkommer en inledande orienteringskurs i inledningen av utbildningen.

Inget uppehåll under sommaren eller jul och nyår.

Förkunskapskrav

 • Godkända betyg i matematik på grundskolenivå
 • Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå
 • Godkända betyg i engelska på grundskolenivå

Om du har tidigare kunskaper i ett eller flera av dessa ämnen men saknar godkänt betyg, görs en bedömning i fall du istället erbjuds att visa dina kunskaper genom ett nivåtest.

B-körkort är ofta ett krav för att få arbete efter utbildningen, då du behöver kunna ta dig till olika arbetsplatser. Se vidare branschkrav nedan.

Studieform

Klassundervisning.

Skola

Yrkesakademin, Fraktgatan 5

Kurser

Gemensamma kurser, 720 poäng

 • Datorteknik 1a, 100 p
 • Elektromekanik, 100 p
 • Elkraftteknik, 100 p
 • Elmotorstyrning, 100 p
 • Energiteknik 1, 100 p
 • Mekatronik 1, 100 p
 • Praktisk ellära, 100 p
 • Orienteringskurs matematik, 20 p

Valfri kurs sökbar i anslutning till ansökan

 • Svenska/svenska som andraspråk 1, 2 eller 3, beroende på tidigare betyg, 100 p (OBS! Frivillig kurs som ger något högre studietakt än heltid. Önskas avbrott i kursen meddelas skolan.)

Efter de gemensamma kurserna väljer du inriktning Installation, Industri eller Larm och säkerhet. I alla inriktningar kan du välja att läsa svenska utöver angivna kurser.

Inriktning installation, 800 poäng

 • Belysningsteknik, 100 p
 • Elinstallationer, 200 p
 • Fastighetsautomation 1, 100 p
 • Kommunikationsnät 1, 100 p
 • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 p
 • Servicekunskap, 100 p
 • Komvuxarbete El- och energi, 100 p

Inriktning industri, 700 poäng

 • Elinstallationer, 200 p
 • Fastighetsautomation 1, 100 p
 • Kommunikationsnät 1, 100 p
 • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 p
 • Mät- och reglerteknik, 100 p
 • Programmerbara styrsystem, 100 p

Tillval

 • Komvuxarbete, 100 p

Inriktning larm och säkerhetstekniker, 800 poäng

 • Brandlarmssystem, 100 p
 • CCTV-system, 100 p
 • Inbrottslarmsystem, 100 p
 • Kommunikationsnät 1, 100 p
 • Kommunikationsnät 2, 100 p
 • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 p
 • Passersystem, 100 p
 • Servicekunskap, 100 p

Tillval

 • Komvuxarbete, 100 p

Utbildningsplan med kurser

Utbildningsplan Bygg, CNC, Elektriker, Fastighetsskötare, Svetsutbildning, start oktober 2023 Excel, 32.7 kB.

Utbildningsplan Bygg, CNC, Elektriker, Fastighetsskötare, Svetsutbildning med start mars 2024 Excel, 27 kB.

Utbildningsplan Bygg, CNC, Elektriker, Svetsutbildning med start augusti 2024 Pdf, 225.4 kB.

Kostnaden för litteratur för studerande är cirka 1500 kronor. Utbildningen är kostnadsfri.

 • Serviceinriktad
 • Händig
 • Noggrann med stort säkerhetstänk 
 • Normalt färgseende
 • Förmåga att klara ett rörligt och varierat arbete i trånga utrymmen och ibland på höga höjder
 • Förmåga att lära sig tekniska beskrivningar på installationer så att andra kan förstå hur de är gjorda
 • Smidig problemlösare med finmotorik och flexibilitet

Under utbildningen ingår praktik genom Arbetsplatsförlagt lärande 15 % av utbildningstiden, vilket innebär totalt ca 11 veckor.

Om du har medicinska hinder i form av till exempel astma, allergier eller svårigheter att lyfta tungt är det viktigt att du tar reda på om det kan vara ett hinder i just detta yrke. Se mer på jobbafrisk.se Länk till annan webbplats..

Det föreligger risker på Yrkesakademins utbildningar. Det kan handla om risker för olycksfall och ohälsa. Därför bedriver Yrkesakademin kontinuerligt arbete att undersöka och bedöma vilka risker som finns i undervisningen. Under utbildningen kommer eleverna utföra moment som är riskfyllda och kan utgöra risk för en själv eller för andra personer i utbildningslokalen. Som en åtgärd i det skadeförebyggande arbetet kan elever stängas av från praktiska moment under del av utbildningstiden.

Om du väljer inriktning Installationselektriker följer färdigutbildning på ett företag inom branschen. Färdigutbildningen erhålls genom en anställning i ett installationsföretag och under tiden utgår lärlingslön enligt gällande avtal. Den som genomgått yrkespaketet måste själv söka anställning som lärling. Enligt gällande yrkesutbildningsavtal kan certifikat erhållas efter 1600 timmar som lärling.

Godkända betyg i Svenska 1 (A), Engelska 5 (A) och Matematik 1 (A) krävs för att kunna tillgodoräkna sig lärlingstiden och så småningom få ut sitt yrkescertifikat.

Elsäkerhetsverkets krav för begränsad auktorisation (B) innebär att kurserna Praktisk ellära och Elkraftteknik ska ha genomgåtts med godkänt resultat samt minst två års praktisk erfarenhet av elinstallationsarbete i elinstallationsföretag eller annat arbete med el. Ansökan om auktorisation görs till Elsäkerhetsverket.

Är detta yrke värt att satsa på? Du kan läsa mer om framtidsutsikterna för yrket på Hitta yrkesprognoser Länk till annan webbplats.. Om du vill veta hur arbetsmarknaden ser ut i Falun/Borlänge, kontakta Arbetsförmedlingen eller en branschorganisation för yrket, som exempel: Svensk Elektronik i världsklass, först in i framtiden! Länk till annan webbplats.

För att bli behörig till yrkeshögskola eller studier på högskola/universitet behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser som leder till yrkesexamen omfattande 2400 poäng, varav 100 poäng är ett godkänt komvuxarbete/gymnasiearbete. För grundläggande behörighet till högskola behöver vissa kurser i svenska och engelska ingå. Du kan läsa mer här: Gymnasieexamen och slutbetyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du studerar hos Vuxenutbildningen kan du ansöka om något av CSN:s tre olika studiestöd. Du kan ansöka om studiemedel som består av en bidragsdel och en valfri lånedel. Om du uppfyller villkoren kan du ansöka om studiestartsstöd, som bara består av bidrag. För dig som arbetar finns även ett omställningsstudiestöd. Mer information finns på csn.se Länk till annan webbplats.. Du kan också läsa mer här: Studieekonomi, poäng och studietakt Länk till annan webbplats.

Har du redan vissa kunskaper och erfarenheter inom området kan dessa valideras. Validering innebär att dina kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms. Validering kan användas för att anpassa utbildningen eller att förkorta den.

Du som ansöker till yrkesutbildningen från annan kommun än Borlänge ska skriva ut din ansökan och skicka den till din hemkommun som måste bevilja Interkommunal ersättning (IKE). Detta görs i anslutning till din ansökan. Utan Interkommunal ersättning beviljas du inte utbildningen.

OBS: Beslut om IKE måste vara antagningen tillhanda senast 7 dagar efter sista ansökningsdag.

Här kan du läsa om Arbetsförmedlingens information om yrket.

Se en film om elektriker

Elektriker.

Klicka på bilden för att se en film på YouTube om hur det är att arbeta som elektriker.

Vid frågor om utbildningen

Ta gärna gärna kontakt med undervisande lärare om utbildningen och dess innehåll.

Anneli Carlqvist, lärare
070-891 33 43
Mail: anneli.carlqvist@ya.se

Besim Numanovic, lärare
076-864 97 57
besim.numanovic@ya.se