Borlänge kommuns logotyp

Elektriker

Är du noggrann, har ett tekniskt intresse och vill ha ett rörligt och varierat jobb? Då kan vår elektrikerutbildning vara något för dig.

Utbildningen till Elektriker är utformad för arbete med installation, underhåll och service inom det eltekniska området.

Utbildningen bygger på Skolverkets nationella yrkespaket på 1450-1500 gymnasiepoäng som elbranschen varit med och tagit fram.

Det krävs en hel del självstudier och matematisk förmåga för denna utbildning.

Film om yrket finns längst ner på sidan!

Utbildningsstart

Nästa utbildningsstart till Elektriker är 21 mars 2022.

Ytterligare start är planerad till 17 oktober 2022

Förutsättningar för att kunna studera på utbildningen

För att ha förutsättningar att kunna studera utbildningen ska du ha

 • godkänt i engelska på grundskolenivå
 • godkänt i matematik på grundskolenivå
 • godkänt i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå.

Du som läst inom Vuxenutbildningen måste ha godkänt betyg i delkurs 4 i ovanstående ämnen. Vi erbjuder nivåtest för dig som inte har betyg.

Ingående kurser

Här kan du se vilka kurser som ingår i Elektrikerutbildningen.

 • Elkraftteknik, 100 p
 • Elektromekanik, 100 p
 • Praktisk ellära, 100 p
 • Elinstallationer, 200 p
 • Belysningsteknik, 100 p
 • Elmotorstyrning, 100 p
 • Kommunikationsnät 1, 100 p
 • Datorteknik 1a, 100 p
 • Energiteknik 1, 100 p
 • Mekatronik 1, 100 p
 • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 p
 • Fastighetsautomation 1, 100 p
 • Servicekunskap, 100 p
 • Orienteringskurs, 50 p eller Komvuxarbete 100 p
 • Orienteringskurs förberedande matematik, 20 p inför kursen Praktisk ellära
 • Svenska/svenska som andraspråk 1, 2 eller 3, beroende på tidigare betyg, 100 p

Utbildningen ger totalt 1500 (samt 70 poäng i orienteringskurs) eller 1600 gymnasiepoäng.

Komvuxarbete för certifiering/examen

För att uppnå möjlighet till certifiering enligt Elbranschens Centrala yrkesnämnd (ECY) läser du ett Komvuxarbete, 100 poäng, alternativt orienteringskurs 50 poäng för dig som redan har gymnasiearbete/komvuxarbete. Komvuxarbete krävs även om du läser mot en gymnasieexamen.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Under utbildningen ingår praktik genom Arbetsplatsförlagt lärande 15 % av utbildningstiden, vilket innebär totalt ca 11 veckor.

Studieform

Utbildningen går med klassundervisning.

Utbildningslängd

Utbildningen pågår i cirka 75 veckor.

Eventuellt tillkommer en inledande orienteringskurs i inledningen av utbildningen.

Heltidsutbildning

Utbildningen bedrivs på heltid, studietakt 100 %. Det innebär att du förväntas lägga ner minst 8 timmar/dag (lektioner och hemstudier).

Utbildningsanordnare

Yrkesakademin, Fraktgatan 5 i Borlänge.

Kurslitteratur

Kostnaden för litteratur för studerande är cirka 1500 kronor. Utbildningen är kostnadsfri.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är 17 januari - 13 februari 2022 för start mars 2022.

Ansökningsperioden är 22 augusti - 18 september 2022 för start oktober 2022.

Vid din ansökan ska betygsbilagor vara bifogade senast 12 dagar efter sista ansökningsdag.

Länk till ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Restplatser

Inga restplatser erbjuds för utbildningen till elektriker. Välkommen att söka nästa tillfälle utbildningen erbjuds.

Sökande från annan kommun än Borlänge

Du som ansöker till yrkesutbildningen från annan kommun än Borlänge ska skriva ut din ansökan och skicka den till din hemkommun som måste bevilja Interkommunal ersättning (IKE). Detta görs i anslutning till din ansökan. Utan Interkommunal ersättning beviljas du inte utbildningen.

OBS: Beslut om IKE måste vara antagningen tillhanda senast 12 dagar efter sista ansökningsdag.

Studiestöd från CSN

När du studerar hos Vuxenutbildningen kan du ansöka om något av CSN:s två olika studiestöd. Du kan ansöka om studiemedel som består av en bidragsdel och en valfri lånedel. Om du uppfyller villkoren kan du ansöka om studiestartsstöd, som bara består av bidrag. Mer information finns på csn.se Länk till annan webbplats.. Du kan också läsa mer här: Studiekonomi, poäng och studietakt Länk till annan webbplats.

Efter utbildningen

Efter utbildningen följer färdigutbildning på ett företag inom branschen. Färdigutbildningen erhålls genom en anställning i ett installationsföretag och under tiden utgår lärlingslön enligt gällande avtal. Den som genomgått yrkespaketet måste själv söka anställning som lärling. Enligt gällande yrkesutbildningsavtal kan certifikat erhållas efter 1600 timmar som lärling.

Elsäkerhetsverkets krav för begränsad auktorisation (B) innebär att kurserna Praktisk ellära och Elkraftteknik ska ha genomgåtts med godkänt resultat samt minst två års praktisk erfarenhet av elinstallationsarbete i elinstallationsföretag eller annat arbete med el. Ansökan om auktorisation görs till Elsäkerhetsverket.

Arbetsmarknad

Är detta yrke värt att satsa på? Du kan läsa mer om framtidsutsikterna för yrket på arbetsförmedlingens hemsida. Sök på "Yrkeskompassen". OBS! Även om det kommer finnas jobb i Dalarna kan det variera mellan kommunerna, vilket innebär att det kan krävas att du får flytta/pendla till en annan kommun. Om du vill veta hur arbetsmarknaden ser ut i Falun/Borlänge, kontakta Arbetsförmedlingen eller en branschorganisation för yrket. Hemsidor till olika branschorganisationer hittar du här på hemsidan under Studie- och yrkesvägledning.

Behörighet till yrkeshögskola och högskola

För att bli behörig till yrkeshögskola eller studier på högskola/universitet behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser som leder till yrkesexamen omfattande 2400 poäng, varav 100 poäng är ett godkänt komvuxarbete/gymnasiearbete. Yrkesexamen behöver då inkludera kurser som ger grundläggande behörighet. Goda kunskaper i svenska krävs.

Yrkesakademins information om elektrikerutbildningen

Genom länken kan du läsa mer om utbildningen till elektriker.

Elektriker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se en film om elektriker

Genom länken kan du se en kort film om vad det innebär att arbeta som elektriker.

Elektriker Länk till annan webbplats.

 • Ingen giltig användare vald.