Borlänge kommuns logotyp

Vård & omsorg - Klass

Skulle du vilja arbeta med människor som av olika anledningar är i behov av vård, stöd och uppmuntran? Du kan arbeta inom exempelvis äldreomsorg, på en vårdcentral, inom psykiatri eller daglig verksamhet. Sök då till vår Vård- och omsorgsutbildning i Borlänge! Utbildningen är på gymnasial nivå och hämtad från gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram.

Filmer om yrket finns längst ner på sidan!

Utbildningsstart

Nästa start av Vård och omsorg del 1, yrkesutgång Vårdbiträde, är 8 augusti 2022.

Nästa start av Vård och omsorg del 2, yrkesutgång Undersköterska, är 8 augusti 2022.

Utbildningens upplägg

Vård- och omsorgsutbildningen består av två delar. Efter del 1, som är ett kurspaket på 800 gymnasiepoäng, blir du vårdbiträde. Fortsätter du sedan att även läsa del 2, som är ett kurspaket på 650-700 gymnasiepoäng, blir du undersköterska.

Är du?

Empatisk, positiv, noggrann, uppmärksam samt bra på att samarbeta och kommunicera med andra? Då kan vård- och omsorgsutbildningen vara något för dig.

Inom äldreomsorg handlar dina arbetsuppgifter ofta om att ge hjälp med personlig omvårdnad och hygien, städning, tvätt, hjälpa till vid måltider samt vid sociala aktiviteter. Om du arbetar inom hälso- och sjukvård kan arbetsuppgifterna bestå av omvårdnad, lägga om sår, mäta blodtryck samt städning av apparatur eller förråd.

Inom vården kan du arbeta ensam, exempelvis inom hemtjänsten eller som personlig assistent. På grupp- och äldreboende arbetar du däremot oftast i grupp. Tänk på att inom vårdyrket innebär det ofta tjänstgöring under kvällar och helger.

Förutsättningar för att studera del 1, yrkesutgång Vårdbiträde

För att ha förutsättningar att studera del 1 ska du ha

 • godkänt i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Du som läst inom Vuxenutbildningen måste ha godkänt betyg i delkurs 4 i ovanstående ämne. Vi erbjuder nivåtest för dig som inte har betyg.

Kurser del 1, yrkesutgång Vårdbiträde, 800 p

 • Anatomi och fysiologi 1, 50 p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 p
 • Gerontologi och geriatrik, 100 p
 • Hälso- och sjukvård 1, 100 p
 • Omvårdnad 1, 100 p
 • Psykiatri 1, 100 p
 • Psykologi 1, 50 p
 • Social omsorg 1, 100 p
 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 p
 • Orienteringskurs Studieteknik, 50 p

Personer som är klara med svenska 1/svenska som andraspråk 1 kan läsa Etik och människans livsvillkor, 100 p, alternativt sve/sva 2 eller 3 vid Astar.

Dessutom ingår en gymnasial orienteringskurs omfattande 50 poäng inom studieteknik.

Förutsättningar för att studera del 2, yrkesutgång Undersköterska

För att ha förutsättningar att studera del 2 ska du ha godkänt i följande kurser eller motsvarande.

 • Anatomi och fysiologi 1
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
 • Hälso- och sjukvård 1
 • Omvårdnad 1
 • Psykiatri 1
 • Social omsorg 1

Kurser del 2, yrkesutgång Undersköterska, 650-700 p

 • Anatomi och fysiologi 2, 50 p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 p
 • Hälso- och sjukvård 2, 100 p
 • Omvårdnad 2, 100 p
 • Psykiatri 2, 100 p
 • Social omsorg 2, 100 p
 • Vård- och omsorg specialisering, 100 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p

Du som studerar till undersköterska ges också kursen Svenska som andraspråk 2/Svenska 2 som går parallellt med vårdkurserna. Studietakten blir med denna kurs lite högre. Du som inte vill studera kursen i svenska kan göra avbrott på denna. Meddela detta vid skolan.

Förändringar kan ske av studieplan under utbildningens gång.

Utbildningen ger 1450 eller 1500 gymnasiepoäng.

Om du har betyg i kurser sedan tidigare inom Vård och omsorg

Du som sedan tidigare har betyg i vård- och omsorgskurser kommer att få räkna med lägre studietakt och kommer då inte upp i heltidsstudier (400 p/20 veckor). Antagningen tittar på dina tidigare studier och du blir antagen utifrån dessa.

Här kan du se vilka äldre kurser som överensstämmer till viss del med de nya kurserna.

Överensstämmande kurser till viss del Vård- och omsorg Pdf, 99.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Se också poängplan nedan, för att se hur kurserna ligger tidsmässigt under utbildningen.

Poängplan med kurser

Här kan du se poängplaner med kurser och när de planeras att gå. Med reservation för att ändringar kan komma att ske.

Poängplan Vård och omsorg del 1 start januari 2022 Pdf, 108.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Poängplan Vård och omsorg del 2 start januari 2022 Pdf, 101.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Poängplan Vård och omsorg start augusti 2021 Pdf, 108.2 kB.

Poängplan Vård och omsorg start januari 2021 Pdf, 114.7 kB.

Poängplan Vård och omsorg start augusti 2020 (år 2) Pdf, 106.7 kB.

Komvuxarbete för examen

Läser du mot en gymnasieexamen kan du också välja till kursen Komvuxarbete, 100 poäng. Den är en fördjupning av något du själv väljer inom ramen för din yrkesutbildning, och en obligatorisk kurs för en gymnasieexamen. Men den är alltså frivillig för själva yrkesutbildningen och inget du måste läsa för att kunna få jobb inom branschen. Ansökan till kursen Komvuxarbete görs innan eller under yrkesutbildningen.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Som en del av utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL).  APL innebär att vara på en arbetsplats med en handledare på plats. Tiden för APL omfattar även helger och kvällar. Vissa resor kan bli aktuellt i samband med APL.

Om du studerar mot Vårdbiträde är APL-tiden 6 veckor under utbildningen. Om du studerar till Undersköterska är APL-tiden 12 veckor under utbildningstiden.

Vaccinationskrav Covid 19 för APL

Utifrån att Borlänge kommun beslutat att vaccinationskrav för nyanställd personal gäller även detta elever som ska genomföra APL inom Vård och omsorgsutbildning.

För att läsa mer om vad som gäller kring vaccinationskrav kring att vara fullvaccinerad och uppvisande av godkänt vaccinationsbevis, se länk nedan.

Vaccinationskrav Pdf, 322.6 kB.

Studieform

Utbildningen till Vårdbiträde och undersköterska går med klassundervisning.

Utbildningslängd

Två terminer för utbildning mot Vårdbiträde eller fyra terminer för utbildning mot Undersköterska. Sommaruppehåll och juluppehåll förekommer.

Heltidsutbildning

Utbildningen bedrivs på heltid. Det innebär att du förväntas lägga ner minst 8 timmar/dag (lektioner och hemstudier). Den schemalagda tiden är cirka 20 timmar/vecka och du behöver därutöver studera minst 20 timmar/vecka på egen hand.

Du som antas till utbildningen får schema från utbildningsanordnare. Det är svårt att kombinera utbildningen med arbete. Du behöver också ha ordnat med barnomsorg då du studerar.

Tillgång till dator

För att klara utbildningen behöver du ha en dator.

Utbildningsanordnare

Utbildningsanordnare är Komvux. Vissa kurser i utbildningen kan dock förläggas till annan utbildningsanordnare.

Kurslitteratur

Du får själv bekosta kurslitteratur och resor till studiebesök inom utbildningen.

Läromedelsförteckning för Vård- och omsorgsutbildning i klass Pdf, 120.8 kB.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är 1 november - 28 november 2021 för utbildningsstart i Vård och omsorg, både del 1 och 2, i januari 2022.

Ansökningsperioden är 2 maj - 5 juni 2022 för utbildningsstart i Vård och omsorg, både del 1 och 2, i augusti 2022.

Vid din ansökan ska betygsbilagor vara bifogade senast 12 dagar efter sista ansökningsdag (gäller ej restplatsansökan).

Länk till ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sökande från annan kommun än Borlänge

Du som ansöker till utbildningen från annan kommun än Borlänge ska skriva ut din ansökan och skicka den till din hemkommun som måste bevilja Interkommunal ersättning (IKE). Detta görs i anslutning till din ansökan. Utan Interkommunal ersättning beviljas du inte utbildningen.

OBS: Beslut om IKE måste vara antagningen tillhanda senast 12 dagar efter sista ansökningsdag.

Hälsoscreening

Inför APL kan det bli aktuellt att studerande genomför en hälsoscreening med frågor om din hälsa.

Studiestöd från CSN

När du studerar hos Vuxenutbildningen kan du ansöka om något av CSN:s två olika studiestöd. Du kan ansöka om studiemedel som består av en bidragsdel och en valfri lånedel. Om du uppfyller villkoren kan du ansöka om studiestartsstöd, som bara består av bidrag. Mer information finns på csn.se Länk till annan webbplats.. Du kan också läsa mer här: Studiekonomi, poäng och studietakt Länk till annan webbplats.

Arbetsmarknad

Är detta yrke värt att satsa på? Du kan läsa mer om framtidsutsikterna för yrket på arbetsförmedlingens hemsida. Sök på "Yrkeskompassen". OBS! Även om det kommer finnas jobb i Dalarna kan det variera mellan kommunerna, vilket innebär att det kan krävas att du får flytta/pendla till en annan kommun. Om du vill veta hur arbetsmarknaden ser ut i Falun/Borlänge, kontakta Arbetsförmedlingen eller en branschorganisation för yrket, se nedan.

Branschorganisation

Undersköterska - frågor och svar | SKR Länk till annan webbplats.

Behörighet till yrkeshögskola och högskola

För att bli behörig till yrkeshögskola eller studier på högskola/universitet behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser som leder till yrkesexamen omfattande 2400 poäng, varav 100 poäng är ett godkänt Komvuxarbete. Yrkesexamen behöver då inkludera kurser som ger grundläggande behörighet. Goda kunskaper i svenska krävs.

Se filmer om undersköterska

Genom länken kan du se en kort film om vad det innebär att arbeta som undersköterska inom sjukvård och äldreomsorg.

Undersköterska, sjukvård Länk till annan webbplats.

Undersköterska, äldrevård Länk till annan webbplats.