Borlänge kommuns logotyp

Vård & omsorg- Klass

Skulle du vilja arbeta med människor inom vård- och omsorg? Sök då till vår Vård- och omsorgsutbildning i Borlänge! Utbildningen är på gymnasial nivå och hämtad från gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram.

Vård- och omsorgsutbildningen har två spår med kurspaket omfattande 800 gymnasiepoäng mot vårdbiträde eller 1500 gymnasiepoäng till undersköterska. 

Som en del av utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL).  APL innebär att vara på en arbetsplats med en handledare på plats. Tiden för APL omfattar även helger och kvällar. Vissa resor kan bli aktuellt i samband med APL. Om du studerar mot Vårdbiträde är APL-tiden 6 veckor under utbildningen. Om du studerar till Undersköterska är APL-tiden 12 veckor under utbildningstiden.

Filmer om yrket finns längst ner på sidan!

Utbildningsstart

Nästa start av Vård- och omsorgsutbildningen är preliminärt 10 januari 2022.

Förutsättningar för att kunna studera på utbildningen

För att ha förutsättningar att kunna studera utbildningen ska du ha

 • godkänt i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå

Du som läst inom Vuxenutbildningen måste ha godkänt betyg i delkurs 4 i ovanstående ämne. Vi erbjuder nivåtest för dig som inte har betyg.

Kurser yrkesutgång Vårdbiträde, 800 p

 • Anatomi och fysiologi 1, 50 p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 p
 • Gerontologi och geriatrik, 100 p
 • Hälso- och sjukvård 1, 100 p
 • Omvårdnad 1, 100 p
 • Psykiatri 1, 100 p
 • Psykologi 1, 50 p
 • Social omsorg 1, 100 p
 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 p

Personer som är klara med svenska 1/svenska som andraspråk 1 läser Etik och människans livsvillkor, 100 p istället.

Fördjupning yrkesutgång Undersköterska

 • Anatomi och fysiologi 2, 50 p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 p
 • Hälso- och sjukvård 2, 100 p
 • Omvårdnad 2, 100 p
 • Psykiatri 2, 100 p
 • Social omsorg 2, 100 p
 • Vård- och omsorg specialisering, 100 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p

OBS! Kursen Samhällskunskap 1a1 söks som fristående kurs om du saknar kursen sedan tidigare.

Förändringar kan ske av studieplan under utbildningens gång.

Utbildningen ger 1450 eller 1500 gymnasiepoäng.

Komvuxarbete för examen

Läser du mot en gymnasieexamen kan du också välja till kursen Komvuxarbete, 100 poäng. Ansökan till kursen Komvuxarbete görs innan eller under yrkesutbildningen.

Komplettera med yrkessvenska

För dig som inte är född i Sverige och behöver extra hjälp med svenska språket finns möjlighet att även läsa Yrkessvenska under Vård- och omsorgsutbildningen. Yrkessvenska underlättar för dig att klara av Vård- och omsorgsutbildningen.

Poängplan med kurser

Här kan du se poängplaner med kurser och när de planeras att gå. Med reservation för att ändringar kan komma att ske.

Poängplan Vård och omsorg start augusti 2021PDF

Poängplan Vård och omsorg start januari 2021PDF

Poängplan Vård och omsorg start augusti 2020 (år 2)PDF

Studieform

Utbildningen till Vårdbiträde och undersköterska går med klassundervisning.

Utbildningslängd

2 terminer för utbildning mot Vårdbiträde eller 4 terminer för utbildning mot Undersköterska. Sommaruppehåll och juluppehåll förekommer.

Heltidsutbildning

Utbildningen bedrivs på heltid. Det innebär att du förväntas lägga ner minst 8 timmar/dag (lektioner och hemstudier). Den schemalagda tiden är cirka 20 timmer/vecka och du behöver därutöver studera minst 20 timmar/vecka på egen hand.

Utbildningsanordnare

Utbildningsanordnare är Komvux. Vissa kurser i utbildningen kan dock förläggas till annan utbildningsanordnare.

Kurslitteratur

Du får själv bekosta kurslitteratur och resor till studiebesök inom utbildningen.

Läromedelsförteckning för utbildning som startar augusti 2021 är ej klar. OBS: Det är helt nya kurser utifrån förändringar inom för vård- och omsorgskurser.

Läromedelsförteckning för vårdutbildning som startat tidigare, se nedanstående länk

Läromedelsförteckning för Vård- och omsorgsutbildning i klassPDF

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är 1 november - 28 november 2021. Vid din ansökan ska betygsbilagor vara bifogade senast 12 dagar efter sista ansökningsdag (gäller ej restplatsansökan).

Länk till ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sökande från annan kommun än Borlänge

Du som ansöker till utbildningen från annan kommun än Borlänge ska skriva ut din ansökan och skicka den till din hemkommun som måste bevilja Interkommunal ersättning (IKE). Detta görs i anslutning till din ansökan. Utan Interkommunal ersättning beviljas du inte utbildningen.

OBS: Beslut om IKE måste vara antagningen tillhanda senast 12 dagar efter sista ansökningsdag.

Hälsoscreening

Inför APL kan det bli aktuellt att studerande genomför en hälsoscreening med frågor om din hälsa.

Utdrag ur belastningsregistret

För att få genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL) under din utbildning måste du begära ett utdrag ur belastningsregistret från polisen. Utdraget ska lämnas in till utbildningens utförare i obrutet kuvert inför APL-perioden. 

Studiestöd från CSN

När du studerar hos Vuxenutbildningen kan du ansöka om något av CSN:s två olika studiestöd. Du kan ansöka om studiemedel som består av en bidragsdel och en valfri lånedel. Om du uppfyller villkoren kan du ansöka om studiestartsstöd, som bara består av bidrag. Mer information finns på csn.selänk till annan webbplats. Du kan också läsa mer här: Studiekonomi, poäng och studietaktlänk till annan webbplats

Arbetsmarknad

Är detta yrke värt att satsa på? Du kan läsa mer om framtidsutsikterna för yrket på arbetsförmedlingens hemsida. Sök på "Yrkeskompassen". OBS! Även om det kommer finnas jobb i Dalarna kan det variera mellan kommunerna, vilket innebär att det kan krävas att du får flytta/pendla till en annan kommun. Om du vill veta hur arbetsmarknaden ser ut i Falun/Borlänge, kontakta Arbetsförmedlingen eller en branschorganisation för yrket. Hemsidor till olika branschorganisationer hittar du här på hemsidan under Studie- och yrkesvägledning.

Behörighet till yrkeshögskola och högskola

För att bli behörig till yrkeshögskola eller studier på högskola/universitet behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser som leder till yrkesexamen omfattande 2400 poäng, varav 100 poäng är ett godkänt Komvuxarbete. Yrkesexamen behöver då inkludera kurser som ger grundläggande behörighet. Goda kunskaper i svenska krävs.

Se filmer om undersköterska

Genom länken kan du se en kort film om vad det innebär att arbeta som undersköterska inom sjukvård och äldreomsorg.

Undersköterska, sjukvårdlänk till annan webbplats

Undersköterska, äldrevårdlänk till annan webbplats