Borlänge kommuns logotyp

Vård och omsorg

Vill du arbeta med människor som av olika anledningar är i behov av vård, stöd och uppmuntran? Som vårdbiträde eller undersköterska kan du arbeta inom exempelvis äldreomsorg, på en vårdcentral, inom psykiatri eller daglig verksamhet.

Vårdyrket innebär ofta tjänstgöring under kvällar och helger. Behovet av personal inom vård och omsorg är stort.

Vård- och omsorgsutbildningen består av två delar, som bygger på varandra. Efter del 1 kan du söka tjänst som vårdbiträde. Fortsätter du sedan att även läsa del 2, kan du söka tjänst som undersköterska.

Utbildningen finns både med klassundervisning och på distans med handledning.

För att klara studier på distans med handledning behöver du kunna studera självständigt, vara studievan, ha lätt att uttrycka dig i skrift och ta ansvar för ditt eget lärande. Du ska ha möjlighet att lägga 40 timmar i veckan på dina studier, då det är en utbildning på heltid, och närvara på en lektion i veckan på cirka tre timmar. Dessutom ingår några övriga obligatoriska lektioner och några veckor praktik. Mer information finns nedan under rubriken "Att studera på distans med handledning".

Om du har yngre barn är det viktigt att ha barnomsorg ordnad då du studerar.

Kursstart

19 augusti 2024 startar

 • del 1 i klass
 • del 1 på distans med handledning
 • del 2 på distans med handledning

Ansökan

27 april - 2 juni

Länk till ansökan Länk till annan webbplats.

Efter du gjort ansökan har du två veckor på dig att skicka in dina betyg och andra dokument, dock ska dokumenten ha inkommit senast senast 7 dagar efter ansökan stängt.

Vid restplatsansökan ska betyg och andra dokument skickas in samtidigt som ansökan.

Utbildningslängd och studietakt

Utbildningen innebär heltidsstudier, minst 40 timmar per vecka. Del 1 är 37 veckor och del 2 är 34 veckor.

Studieform

Klassrumsundervisning eller distans med handledning.

Skola

Komvux, Målaregatan 13.

Tillgång till dator/webbkamera

För att klara utbildningen behöver du ha en dator med internetuppkoppling. Läser du på distans med handledning behöver du även ha webbkamera och mikrofon.

Artikel om Vård- och omsorgsutbildningen

Omväxlande vård- och omsorgsutbildning vid Vuxenutbildningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förkunskapskrav och kurser - Del 1 (Vårdbiträde)

Förkunskapskrav

Godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande.

Om du har tidigare kunskaper i detta ämne men saknar godkänt betyg, görs en bedömning i fall du istället erbjuds att visa dina kunskaper genom ett nivåtest.

OBS! Om du inte uppfyller detta krav finns även utbildningen i kombination med svenska, se Vårdbiträde med svenska.

Kurser

 • Anatomi och fysiologi 1, 50 p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 p
 • Gerontologi och geriatrik, 100 p
 • Hälso- och sjukvård 1, 100 p
 • Omvårdnad 1, 100 p
 • Psykiatri 1, 100 p
 • Psykologi 1, 50 p
 • Social omsorg 1, 100 p
 • Svenska/svenska som andraspråk 1, 100 p studeras parallellt med andra kurser under utbildningstiden (om du inte redan har betyg i kursen, då läser du i stället Svenska/svenska som andraspråk 2 eller 3)

Förkunskapskrav och kurser - Del 2 (Undersköterska)

Förkunskapskrav

Godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå samt i dessa kurser från del 1:

 • Anatomi och fysiologi 1
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
 • Hälso- och sjukvård 1
 • Omvårdnad 1
 • Psykiatri 1
 • Social omsorg 1

Kurser

 • Anatomi och fysiologi 2, 50 p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 p
 • Hälso- och sjukvård 2, 100 p
 • Omvårdnad 2, 100 p
 • Psykiatri 2, 100 p
 • Social omsorg 2, 100 p
 • Vård- och omsorg specialisering eller Komvuxarbete, 100 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p (om du inte redan har betyg i kursen)
 • Svenska /svenska som andraspråk1, 2 eller Svenska/svenska som andraspråk 3, 100 p

Att Studera på distans med handledning innebär att du ska kunna studera självständigt, vara studievan, ha lätt att uttrycka dig i skrift och ta ansvar för ditt eget lärande. Du ska ha möjlighet att lägga 40 timmar i veckan på dina studier, då det är en utbildning på heltid.

Du kommunicerar med din lärare via lärplattformen Teams. Du måste ha tillgång till dator med internetuppkoppling, kamera och mikrofon. Datorvana är en förutsättning.

Du måste vara aktiv i lärplattformen varje vecka och lämna in uppgifter i tid. Om du inte lämnar in uppgiften registreras den som ej genomförd och kan resultera i F-betyg för kursen.

Redovisningsformerna i utbildningen varierar. Det kan vara gruppredovisningar och skriftliga prov med mera.

Obligatoriska moment i utbildningen

Obligatoriska moment för att uppnå godkända betyg i kurserna är:

 • Lektion genom Teams en gång/vecka, cirka 3 timmar/tillfälle.
 • APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår vid 3 tillfällen i utbildningen under 4 veckor per tillfälle på heltid under dag, kväll och helg enligt handledares schema.
 • Digitala föreläsningar, minst en per kurs vid olika tillfällen.
 • Förflyttningsteknik på plats i skolan.
 • Metodövningar på plats i skolan, cirka fyra dagar under del 1 respektive del 2.
 • HLR, cirka 3 dagar på plats i skolan.
 • Veckovisa inlämningsuppgifter via Teams.
 • Skriftligt prov i slutet av varje kurs under fredagar på plats i skolan. Inför provet ska samtliga moment i kursen vara godkända.

Ytterligare handledning erbjuds digitalt med lärare.

Att studera i klass innebär att du ska kunna studera självständigt med lärares stöd, kunna uttrycka dig i tal och skrift samt ta ansvar för ditt eget lärande. Du ska ha möjlighet att lägga 40 timmar i veckan på dina studier, då det är en utbildning på heltid.

Du kommunicerar med din lärare via lärplattformen Teams. Du måste ha tillgång till dator med internetuppkoppling. Datorvana är en förutsättning.

Du måste vara aktiv i undervisningen varje vecka och lämna in uppgifter i tid. Om du inte lämnar in uppgiften registreras den som ej genomförd och kan resultera i F-betyg för kursen.

Redovisningsformerna i utbildningen varierar. Det kan vara gruppredovisningar och skriftliga prov med mera.

Obligatoriska moment i utbildningen

Obligatoriska moment för att uppnå godkända betyg i kurserna är:

 • Lektion på skolan ca 13 timmar/vecka. Därutöver självstudier.
 • APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår vid 3 tillfällen i utbildningen under 4 veckor per tillfälle på heltid under dag, kväll och helg enligt handledares schema.
 • Förflyttningsteknik
 • Metodövningar i skolan, cirka fyra dagar under del 1 respektive del 2.
 • HLR, cirka 3 dagar i skolan.
 • Löpande inlämningsuppgifter via Teams.
 • Skriftligt prov i slutet av varje kurs. Inför provet ska samtliga moment i kursen vara godkända.

Du som sedan tidigare har betyg i vård och omsorgskurser får räkna med lägre studietakt och kommer då inte upp i heltidsstudier under hela studietiden. Antagningen tittar på dina tidigare studier och du blir antagen utifrån dessa.

Här kan du se vilka äldre kurser som överensstämmer med de nya kurserna.

Överensstämmande kurser Vård och omsorg Pdf, 99.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Se också utbildningsplan nedan, för att se hur kurserna ligger tidsmässigt under utbildningen.

Om du inte gjort gymnasiearbete/komvuxarbete sedan tidigare gör du ett Komvuxarbete 100 p i slutet av del 2. Den är en fördjupning av något du själv väljer inom ramen för din yrkesutbildning, och en obligatorisk kurs för en gymnasieexamen.

Du får själv bekosta kurslitteratur och resor till studiebesök inom utbildningen. Information om kurslitteratur får du av skolan. Nedan finns länk till kurslitteraturlista.

Kurslitteraturlista till Vård- och omsorgsutbildning Pdf, 121.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Som en del av utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL).  APL innebär att vara på en arbetsplats med en handledare på plats. Tiden för APL omfattar även helger och kvällar. Resor kan bli aktuellt i samband med APL som bekostas av dig som elev.

Om du studerar mot Vårdbiträde, del 1 är APL-tiden 4 veckor. Om du studerar till Undersköterska, del 2 är APL-tiden 4+4 veckor.

Del 1 (vårdbiträde)

APL 1 - förlagd till äldreomsorg (kommun)

Del 2 (USKA)

APL 2 - förlagd till LSS psykiatri (kommun eller Region)

APL 3 - förlagd till Regionen (korttidsboende, rehabilitering, vårdcentral, sjukhus mottagning eller avdelning)

Inför APL genomförs en hälsoscreening med frågor om din hälsa, som sedan du som elev ska ha med till APL-plats.

För att få genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom Region Dalarna eller LSS måste du begära ett utdrag ur belastningsregistret från polisen . Utdraget ska lämnas in till skolan i obrutet kuvert inför APL-perioden.

Om du har medicinska hinder i form av till exempel astma, allergier eller svårigheter att lyfta tungt är det viktigt att du tar reda på om det kan vara ett hinder i just detta yrke. Se mer på jobbafrisk.se Länk till annan webbplats..

 • Empatisk
 • Positiv
 • Noggrann
 • Uppmärksam
 • Samarbetsförmåga
 • Bra på att kommunicera med andra på svenska, muntligt och skriftligt

Är detta yrke värt att satsa på? Du kan läsa mer om framtidsutsikterna för yrket på Hitta yrkesprognoser Länk till annan webbplats.. Om du vill veta hur arbetsmarknaden ser ut i Falun/Borlänge, kontakta Arbetsförmedlingen eller en branschorganisation för yrket.

För att bli behörig till yrkeshögskola eller studier på högskola/universitet behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser som leder till yrkesexamen omfattande 2400 poäng, varav 100 poäng är ett godkänt komvuxarbete/gymnasiearbete. För grundläggande behörighet till högskola behöver vissa kurser i svenska och engelska ingå. Du kan läsa mer här: Gymnasieexamen och slutbetyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du studerar hos Vuxenutbildningen kan du ansöka om något av CSN:s tre olika studiestöd. Du kan ansöka om studiemedel som består av en bidragsdel och en valfri lånedel. Om du uppfyller villkoren kan du ansöka om studiestartsstöd, som bara består av bidrag. För dig som arbetar finns även ett omställningsstudiestöd. Mer information finns på csn.se Länk till annan webbplats.. Du kan också läsa mer här: Studieekonomi, poäng och studietakt Länk till annan webbplats.

Har du redan vissa kunskaper och erfarenheter inom området kan dessa valideras. Validering innebär att dina kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms. Validering kan användas för att anpassa utbildningen eller att förkorta den.

Du som ansöker till utbildningen från annan kommun än Borlänge ska skriva ut din ansökan och skicka den till din hemkommun som måste bevilja Interkommunal ersättning (IKE). Detta görs i anslutning till din ansökan. Utan Interkommunal ersättning beviljas du inte utbildningen.

OBS: Beslut om IKE måste vara antagningen tillhanda senast 7 dagar efter sista ansökningsdag.

Se film om undersköterska

Här kan du se en kort film om hur det är att arbeta som undersköterska inom äldreomsorg. I filmen nämns inriktningen äldreomsorg. Inriktningarna inom undersköterskeutbildningen är numera borttagna och alla läser samma kurser.

Undersköterska och äldre person.

Klicka på bilden för att se en kort film på YouTube om hur det kan vara att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen.

Vid frågor om utbildningen

Ta gärna gärna kontakt med undervisande lärare om utbildningen och dess innehåll.

Vårdbiträde (del 1)
Danne Persson
danne.persson@borlange.se

Undersköterska (del 2)
Sanna Palmén
sanna.palmen@borlange.se

Vårdutbildning distans med handledning
Maria Glimtö
076-647 49 82
maria.glimto@borlange.se