Borlänge kommuns logotyp

Vård och omsorg - Distans med handledning

Skulle du vilja arbeta med människor inom vård- och omsorg? Sök då till vår Vård- och omsorgsutbildning i Borlänge! Utbildningen är på gymnasial nivå och hämtad från gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram.

Hela Vård- och omsorgsutbildningen är 1500 gymnasiepoäng och har två spår med kurspaket omfattande 800 gymnasiepoäng mot vårdbiträde eller 1500 gymnasiepoäng till undersköterska.

Som en del av utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL).  APL innebär att vara på en arbetsplats med en handledare på plats. Tiden för APL omfattar även helger och kvällar. Vissa resor kan bli aktuellt i samband med APL.

Filmer om yrket finns längst ner på sidan!

Utbildningsstart

Nästa start av Vård- och omsorgsutbildningen är 10 januari 2022.

Ytterligare start planeras till 8 augusti 2022.

Förutsättningar för att kunna studera på utbildningen

För att ha förutsättningar att kunna studera utbildningen ska du ha

 • godkänt i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå

Du som läst inom Vuxenutbildningen måste ha godkänt betyg i delkurs 4 i ovanstående ämne. Vi erbjuder nivåtest för dig som inte har betyg.

Kurser yrkesutgång Vårdbiträde, 800 p

 • Anatomi och fysiologi 1, 50 p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 p
 • Gerontologi och geriatrik, 100 p
 • Hälso- och sjukvård 1, 100 p
 • Omvårdnad 1, 100 p
 • Psykiatri 1, 100 p
 • Psykologi 1, 50 p
 • Social omsorg 1, 100 p
 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 p

Fördjupning yrkesutgång Undersköterska

 • Anatomi och fysiologi 2, 50 p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 p
 • Hälso- och sjukvård 2, 100 p
 • Omvårdnad 2, 100 p
 • Psykiatri 2, 100 p
 • Social omsorg 2, 100 p
 • Vård- och omsorg specialisering, 100 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p

OBS! Kursen Samhällskunskap 1a1 söks som fristående kurs om du saknar kursen sedan tidigare.

Utbildningen ger 1450 eller 1500 gymnasiepoäng.

Komvuxarbete för examen

Läser du mot en gymnasieexamen kan du också välja till kursen Komvuxarbete, 100 poäng. Ansökan till kursen Komvuxarbete görs innan eller under yrkesutbildningen.

Komplettera med yrkessvenska

För dig som inte är född i Sverige och behöver extra hjälp med svenska språket finns möjlighet att även läsa kursen Yrkessvenska under Vård- och omsorgsutbildningen. Kursen underlättar för dig att klara av Vård- och omsorgsutbildningen. Du gör en separat ansökan till kursen Yrkessvenska.

Studieform

Utbildningen till Vårdbiträde och undersköterska studeras på Distans med handledning.

Att studera på Distans med handledning

Träffar inom utbildningen sker genom Google Meet vid bestämda tillfällen men även då elever efterfrågar möten med lärare. Träffar genom Meet kan vara från 20 minuter till 2 timmar om det tex är kostföreläsning. Men detta får eleven reda på i god tid innan! Elever i utbildningen kan själva också boka in sig i Meet och prata med varandra.

Eleverna har fri tillgång till lärare genom mail, telefon & sms. Genom Google Classroom finns även ett ”Flöde” som en chatt . Där flödar information och frågor.

Träffar på skolan sker vid kursmoment som HLR, vissa medicinska uppgifter t ex venprov.

Alla uppgifter lämnas in digitalt genom Classroom.

Att studera på distans med handledning jämfört med samma utbildning i klass innebär färre schemalagda timmar och att du som studerande behöver ta ett ännu större ansvar.

Tillgång till dator

För att klara utbildningen som går på distans med handledning behöver du helst en dator. Förslag är Chromebook (Google dator) eller liknande.

Det funkar med tex med Ipad men inget som rekommenderas då instruktioner inte alltid stämmer överens och ser annorlunda ut på en surfplatta.

Utbildningslängd

Cirka 65 veckor.

Heltidsutbildning

Utbildningen bedrivs på heltid, studietakt 100 %. Det innebär att du förväntas lägga ner minst 8 timmar/dag (lektioner och hemstudier).

Utbildningsanordnare

Astar.

Kurslitteratur

Du får själv bekosta kurslitteratur och resor till studiebesök inom utbildningen.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är 1 november- 28 november 2021 för utbildningsstart januari 2022.

Ansökningsperioden är 2 maj - 5 juni 2022 för utbildningsstart i augusti 2022.

Vid din ansökan ska betygsbilagor vara bifogade senast 12 dagar efter sista ansökningsdag (gäller ej restplatsansökan).

Länk till ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Särskilt behov av studier på Distans med handledning

Har du behov av att kunna läsa på distans pga att du arbetar viss tid, kan du söka denna utbildning. Vi ber dig att ange detta i din ansökan! 

Om du inte arbetar så bör du i första hand söka utbildningen med klassundervisning, för att få så bra förutsättningar som möjligt att klara utbildningen.

Sökande från annan kommun än Borlänge

Du som ansöker till utbildningen från annan kommun än Borlänge ska skriva ut din ansökan och skicka den till din hemkommun som måste bevilja Interkommunal ersättning (IKE). Detta görs i anslutning till din ansökan. Utan Interkommunal ersättning beviljas du inte utbildningen.

OBS: Beslut om IKE måste vara antagningen tillhanda senast 12 dagar efter sista ansökningsdag.

Hälsoscreening

Inför APL kan det bli aktuellt att studerande genomför en hälsoscreening med frågor om din hälsa.

Utdrag ur belastningsregistret

För att få genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL) under din utbildning måste du begära ett utdrag ur belastningsregistret från polisen. Utdraget ska lämnas in till utbildningens utförare i obrutet kuvert inför APL-perioden. 

Studiestöd från CSN

När du studerar hos Vuxenutbildningen kan du ansöka om något av CSN:s två olika studiestöd. Du kan ansöka om studiemedel som består av en bidragsdel och en valfri lånedel. Om du uppfyller villkoren kan du ansöka om studiestartsstöd, som bara består av bidrag. Mer information finns på csn.selänk till annan webbplats. Du kan också läsa mer här: Studiekonomi, poäng och studietaktlänk till annan webbplats

Arbetsmarknad

Är detta yrke värt att satsa på? Du kan läsa mer om framtidsutsikterna för yrket på arbetsförmedlingens hemsida. Sök på "Yrkeskompassen". OBS! Även om det kommer finnas jobb i Dalarna kan det variera mellan kommunerna, vilket innebär att det kan krävas att du får flytta/pendla till en annan kommun. Om du vill veta hur arbetsmarknaden ser ut i Falun/Borlänge, kontakta Arbetsförmedlingen eller en branschorganisation för yrket. Hemsidor till olika branschorganisationer hittar du här på hemsidan under Studie- och yrkesvägledning.

Behörighet till yrkeshögskola och högskola

För att bli behörig till yrkeshögskola eller studier på högskola/universitet behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser som leder till yrkesexamen omfattande 2400 poäng, varav 100 poäng är ett godkänt komvuxarbete/gymnasiearbete. Yrkesexamen behöver då inkludera kurser som ger grundläggande behörighet. Goda kunskaper i svenska krävs.

Se filmer om undersköterska

Genom länken kan du se en kort film om vad det innebär att arbeta som undersköterska inom sjukvård och äldreomsorg.

Undersköterska, sjukvårdlänk till annan webbplats

Undersköterska, äldrevårdlänk till annan webbplats

 • Ingen giltig användare vald.