Borlänge kommuns logotyp

Vård och omsorg - Distans med handledning

Skulle du vilja arbeta med människor som av olika anledningar är i behov av vård, stöd och uppmuntran? Du kan arbeta inom exempelvis äldreomsorg, på en vårdcentral, inom psykiatri eller daglig verksamhet. Sök då till vår Vård- och omsorgsutbildning i Borlänge! Utbildningen är på gymnasial nivå och hämtad från gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram.

Filmer om yrket finns längst ner på sidan!

Utbildningsstart

Nästa start av Vård och omsorg del 1, yrkesutgång Vårdbiträde, är 8 augusti 2022.

Nästa start av Vård och omsorg del 2, yrkesutgång Undersköterska, är 4 april 2022.

Utbildningens upplägg

Vård- och omsorgsutbildningen består av två delar. Efter del 1, som är ett kurspaket på 800 gymnasiepoäng, blir du vårdbiträde. Fortsätter du sedan att även läsa del 2, som är ett kurspaket på 650-700 gymnasiepoäng, blir du undersköterska.

Är du?

Empatisk, positiv, noggrann, uppmärksam samt bra på att samarbeta och kommunicera med andra? Då kan vård- och omsorgsutbildningen vara något för dig.

Inom äldreomsorg handlar dina arbetsuppgifter ofta om att ge hjälp med personlig omvårdnad och hygien, städning, tvätt, hjälpa till vid måltider samt vid sociala aktiviteter. Om du arbetar inom hälso- och sjukvård kan arbetsuppgifterna bestå av omvårdnad, lägga om sår, mäta blodtryck samt städning av apparatur eller förråd.

Inom vården kan du arbeta ensam, exempelvis inom hemtjänsten eller som personlig assistent. På grupp- och äldreboende arbetar du däremot oftast i grupp. Tänk på att inom vårdyrket innebär det ofta tjänstgöring under kvällar och helger.

Förutsättningar för att studera del 1, yrkesutgång Vårdbiträde

För att ha förutsättningar att studera del 1 ska du ha

 • godkänt i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande

Du som läst inom Vuxenutbildningen måste ha godkänt betyg i delkurs 4 i ovanstående ämne. Vi erbjuder nivåtest för dig som inte har betyg.

Kurser del 1, yrkesutgång Vårdbiträde, 800 p

 • Anatomi och fysiologi 1, 50 p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 p
 • Gerontologi och geriatrik, 100 p
 • Hälso- och sjukvård 1, 100 p
 • Omvårdnad 1, 100 p
 • Psykiatri 1, 100 p
 • Psykologi 1, 50 p
 • Social omsorg 1, 100 p
 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 p*

*Elever som är klara med sve 1/sva 1 läser sve/sva 2 istället. Elever som är klara med sve/sva 2 läser sve/sva 3 istället.

Förutsättningar för att studera del 2, yrkesutgång Undersköterska

För att ha förutsättningar att studera del 2 ska du ha godkänt i följande kurser eller motsvarande.

 • Anatomi och fysiologi 1
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
 • Hälso- och sjukvård 1
 • Omvårdnad 1
 • Psykiatri 1
 • Social omsorg 1

Kurser del 2, yrkesutgång Undersköterska, 650-700 p

 • Anatomi och fysiologi 2, 50 p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 p
 • Hälso- och sjukvård 2, 100 p
 • Omvårdnad 2, 100 p
 • Psykiatri 2, 100 p
 • Social omsorg 2, 100 p
 • Vård- och omsorg specialisering, 100 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p

OBS! Kursen Samhällskunskap 1a1 söks som fristående kurs om du saknar kursen sedan tidigare.

Utbildningen ger 1450 eller 1500 gymnasiepoäng.

Komvuxarbete för examen

Läser du mot en gymnasieexamen kan du också välja till kursen Komvuxarbete, 100 poäng. Den är en fördjupning av något du själv väljer inom ramen för din yrkesutbildning, och en obligatorisk kurs för en gymnasieexamen. Men den är alltså frivillig för själva yrkesutbildningen och inget du måste läsa för att kunna få jobb inom branschen. Ansökan till kursen Komvuxarbete görs innan eller under yrkesutbildningen.

Poängplan med kurser

Här kan du se poängplaner med kurser och när de planeras att gå. Med reservation för att ändringar kan komma att ske.

Poängplan med kurser yrkesutgång Vårdbiträde, start januari 2022 Pdf, 108.6 kB.

Om du har klara kurser sedan tidigare inom Vård- och omsorg

Du som tidigare studerat vård- och omsorgskurser och är klar med vissa kurser kommer att få räkna med vissa glapp i utbildningen och kommer inte upp i heltidsstudier (400 p/20 veckor). Antagningen tittar på dina tidigare studier och du blir antagen utifrån dessa. Vuxenutbildningen arbetar utifrån kurser som överensstämmer med varandra i tidigare vård- och omsorgsutbildning och nuvarande kurser. Se länk

Överensstämmande kurser Vård- och omsorg Pdf, 99.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Komplettera med yrkessvenska

För dig som inte är född i Sverige och behöver extra hjälp med svenska språket finns möjlighet att även läsa kursen Yrkessvenska under Vård- och omsorgsutbildningen. Kursen underlättar för dig att klara av Vård- och omsorgsutbildningen. Du gör en separat ansökan till kursen Yrkessvenska.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Som en del av utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL).  APL innebär att vara på en arbetsplats med en handledare på plats. Tiden för APL omfattar även helger och kvällar. Vissa resor kan bli aktuellt i samband med APL.

Under utbildningen ingår praktik genom Arbetsplatsförlagt lärande 15 % av utbildningstiden, vilket innebär totalt 12 veckor.

Studieform

Utbildningen till Vårdbiträde och undersköterska studeras på Distans med handledning.

Att studera på Distans med handledning

Träffar inom utbildningen sker genom Google Meet vid bestämda tillfällen men även då elever efterfrågar möten med lärare. Träffar genom Meet kan vara från 20 minuter till 2 timmar om det tex är kostföreläsning. Men detta får eleven reda på i god tid innan! Elever i utbildningen kan själva också boka in sig i Meet och prata med varandra.

Eleverna har fri tillgång till lärare genom mail, telefon & sms. Genom Google Classroom finns även ett ”Flöde” som en chatt . Där flödar information och frågor.

Träffar på skolan sker vid kursmoment som HLR, vissa medicinska uppgifter t ex venprov.

Alla uppgifter lämnas in digitalt genom Classroom.

Att studera på distans med handledning jämfört med samma utbildning i klass innebär färre schemalagda timmar och att du som studerande behöver ta ett ännu större ansvar.

Tillgång till dator

För att klara utbildningen som går på distans med handledning behöver du helst en dator. Förslag är Chromebook (Google dator) eller liknande.

Det funkar med tex Ipad men inget som rekommenderas då instruktioner inte alltid stämmer överens och ser annorlunda ut på en surfplatta.

Utbildningslängd

Cirka 70 veckor för utbildningen till undersköterska.

Heltidsutbildning

Utbildningen bedrivs på heltid, studietakt 100 %. Det innebär att du förväntas lägga ner minst 8 timmar/dag (lektioner och hemstudier).

Sommaruppehåll 20220704-20220805 om du startar i januari 2022.

Du behöver ha ordnat med barnomsorg då du studerar.

Utbildningsanordnare

Astar.

Kurslitteratur

Du får själv bekosta kurslitteratur och resor till studiebesök inom utbildningen.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är 1 november - 28 november 2021 för utbildningsstart Vård och omsorg del 1, vårdbiträde, i januari 2022.

Ansökningsperioden är 17 januari - 13 februari 2022 för utbildningsstart Vård och omsorg del 2, undersköterska, i april 2022.

Ansökningsperioden är 2 maj - 5 juni 2022 för utbildningsstart Vård och omsorg del 1, vårdbiträde, i augusti 2022.

Vid din ansökan ska betygsbilagor vara bifogade senast 12 dagar efter sista ansökningsdag (gäller ej restplatsansökan).

Länk till ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särskilt behov av studier på Distans med handledning

Har du behov av att kunna läsa på distans pga att du arbetar viss tid, kan du söka denna utbildning. Vi ber dig att ange detta i din ansökan! 

Om du inte arbetar så bör du i första hand söka utbildningen med klassundervisning, för att få så bra förutsättningar som möjligt att klara utbildningen.

Sökande från annan kommun än Borlänge

Du som ansöker till utbildningen från annan kommun än Borlänge ska skriva ut din ansökan och skicka den till din hemkommun som måste bevilja Interkommunal ersättning (IKE). Detta görs i anslutning till din ansökan. Utan Interkommunal ersättning beviljas du inte utbildningen.

OBS: Beslut om IKE måste vara antagningen tillhanda senast 12 dagar efter sista ansökningsdag.

Hälsoscreening

Inför APL kan det bli aktuellt att studerande genomför en hälsoscreening med frågor om din hälsa.

Utdrag ur belastningsregistret

För att få genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL) under din utbildning måste du begära ett utdrag ur belastningsregistret från polisen. Utdraget ska lämnas in till utbildningens utförare i obrutet kuvert inför APL-perioden. 

Studiestöd från CSN

När du studerar hos Vuxenutbildningen kan du ansöka om något av CSN:s två olika studiestöd. Du kan ansöka om studiemedel som består av en bidragsdel och en valfri lånedel. Om du uppfyller villkoren kan du ansöka om studiestartsstöd, som bara består av bidrag. Mer information finns på csn.se Länk till annan webbplats.. Du kan också läsa mer här: Studiekonomi, poäng och studietakt Länk till annan webbplats.

Arbetsmarknad

Är detta yrke värt att satsa på? Du kan läsa mer om framtidsutsikterna för yrket på arbetsförmedlingens hemsida. Sök på "Yrkeskompassen". OBS! Även om det kommer finnas jobb i Dalarna kan det variera mellan kommunerna, vilket innebär att det kan krävas att du får flytta/pendla till en annan kommun. Om du vill veta hur arbetsmarknaden ser ut i Falun/Borlänge, kontakta Arbetsförmedlingen eller en branschorganisation för yrket, se nedan.

Branschorganisation

Undersköterska - frågor och svar | SKR Länk till annan webbplats.

Behörighet till yrkeshögskola och högskola

För att bli behörig till yrkeshögskola eller studier på högskola/universitet behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser som leder till yrkesexamen omfattande 2400 poäng, varav 100 poäng är ett godkänt komvuxarbete/gymnasiearbete. Yrkesexamen behöver då inkludera kurser som ger grundläggande behörighet. Goda kunskaper i svenska krävs.

Se filmer om undersköterska

Genom länken kan du se en kort film om vad det innebär att arbeta som undersköterska inom sjukvård och äldreomsorg.

Undersköterska, sjukvård Länk till annan webbplats.

Undersköterska, äldrevård Länk till annan webbplats.

 • Ingen giltig användare vald.