Borlänge kommun

Elevundersökning inom vuxenutbildningen

Under vecka 45 och några veckor framåt pågår en elevundersökning för samtliga elever inom vuxenutbildningen

De allra flesta elever kommer att via mail få en länk där de enkelt kan besvara undersökningens frågor. Elever på SFI A och B kommer att kunna besvara undersökningen i klassrummet.

Områden som undersöks i enkäten är normer och värden, trygghet, inflytande samt vägledning. Enkäten är möjlig att besvara på flera språk för att underlätta för elever med annan språkbakgrund än svenska.