Borlänge kommuns logotyp

Anmäl kränkande behandling och trakasserier inom Vuxenutbildningen

Om du som elev blivit utsatt för kränkande behandling eller trakasserier vid någon av kommunens vuxenutbildningar ska du i första hand vända dig till den som är ansvarig för verksamheten, till exempel skolans rektor.

Exempel på trakasserier och kränkande behandling

Nedsättande kommentarer, öknamn, utfrysning, fysiskt våld eller skadegörelse är exempel på trakasserier och kränkande behandling. Detsamma gäller om du har blivit utsatt för kränkande handlingar kopplade till kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller någon annan av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier och kränkande behandling behöver inte handla om verbala eller fysiska påhopp, utan kan också bestå av exempelvis gester eller att någon stirrar.
Läs om mobbning, trakasserier och kränkande behandling på skolinspektionen.se. Länk till annan webbplats.

Anmälan kränkande behandling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur vi hanterar din anmälan

Vi registrerar din anmälan och vidarebefordrar den till den berörda verksamheten. Vi redovisar också din anmälan till Social- och arbetsmarknadsnämnden som har det yttersta ansvaret för verksamheten. Om du fyller i personuppgifter utgår vi från att du samtycker till registreringen. Du kan även välja att anmäla anonymt.

  • Ingen giltig användare vald.