Borlänge kommuns logotyp

Rutin vid avstängning av elev

Avstängning av elev inom vuxenutbildningen är en åtgärd för trygghet och studiero.

I de frivilliga skolformerna kan man stänga av elever under andra förutsättningar och under längre tid än i de obligatoriska skolformerna.

Sex situationer

Det finns sex situationer när skolan kan stänga av en elev helt eller delvis:

 1. Om eleven fuskar
  Fusket kan handla om att eleven använder otillåtna hjälpmedel, till exempel har en mobil uppkoppling mot internet under ett prov eller använder en miniräknare när det inte är tillåtet. Det kan också handla om att eleven på något annat sätt försöker vilseleda när läraren ska göra bedömningar av elevens kunskaper och måluppfyllelse.

 2. Om eleven stör eller hindrar utbildningen
  Störningen ska vara allvarlig och inte gå att stoppa på något annat sätt än med en avstängning.

 3. Om eleven utsätter någon för kränkande behandling
  Det kan handla både om kräkningar mot elever och kränkningar mot skolpersonal.

 4. Om eleven påverkar de andra elevernas trygghet och studiero på något annat sätt än det som beskriv i punkt två och tre.

 5. Om eleven antas begått en brottslig handling inom skolans område
 6. Om eleven agerar på ett sådant sätt att andra elevers eller personals säkerhet bedöms vara hotad.

För att en elev som stör ordningen ska kunna stängas av ska störningen ha varit påtaglig. Men rektorn får besluta om omedelbar avstängning om det är nödvändigt med hänsyn till de andra elevernas trygghet och studiero.

I normalfallet är det huvudmannen som beslutar om att stänga av en elev i frivilliga skolformer. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola. I de fall då rektorn ska fatta beslut om en omedelbar avstängning får hen inte ge i uppdrag åt någon annan att fatta beslutet. Rektorns beslut om avstängning gäller bara tills huvudmannen har prövat saken, och högst under en vecka. Om det är nödvändigt med hänsyn till andra personers säkerhet får beslutet förlängas med ytterligare en vecka.

Trygghet, studiero och disciplinära åtgärder - Skolverket Länk till annan webbplats.

Stöd i arbetet

Se nedanstående information och blanketter som stöd i arbetet – vid avstängning av elev.

Rutin vid avstängning av elev Pdf, 220.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Beslut om omedelbar avstängning Pdf, 165.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Underlag till huvudmannen för beslut om avstängning Pdf, 156.1 kB, öppnas i nytt fönster.


 • Ingen giltig användare vald.